Yhdessä kehittäen uusia matkailupalveluita Hämeeseen

Kuva
Muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun opiskelijan kuvitus. (Kuvitus: Juulia Ylismaa)
Kuva: Useat LAMKin opiskelijat ovat tuoneet näkemyksiään matkailun kehittämiseen. Muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun opiskelijan, Juulia Ylismaan tekemä kuvitus.
Lahden ammattikorkeakoulu on mukana järjestämässä työpajaa Hämeen maaseudun matkailu- ja palvelualan yrittäjille Hauhon Ilorannassa tiistaina 19.3.2019 klo 9–16, jonka aiheena on maiseman ja ruoan tuotteistaminen palvelumuotoilun avulla. Iloranta toimii työpajassa referenssiyrityksenä, jonka toimintaan osallistujat pääsevät samalla tutustumaan. ProAgrian maisema- ja ruoka-asiantuntijoiden sekä Muotoiluinstituutin palvelumuotoilun asiantuntijoiden avulla perehdytään mm. siihen, miten ympäristöä voisi paremmin hyödyntää palvelutarjonnassa; lisäksi pohditaan, miten yhdistää ruoka ja maisema sekä tarjota asiakkaille uusia elämyksiä.

Työpaja liittyy PALMA – Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle -hankkeeseen, jossa Hämeen maaseudun matkailu- ja palvelualan yritykset pääsevät kasvattamaan ymmärrystään palvelumuotoilusta ja digitaalisesta markkinoinnista. LAMKin ja Etelä-Suomen ProAgrian yhteistyössä toteutettu projekti tarjoaa räätälöityä tietoa maaseudun matkailu- ja palveluyrityksille palveluiden kehittämisen tueksi. Projektia rahoittaa Euroopan maaseuturahasto ja se toteutetaan ajalla 1.1.2018–31.12.2019.

PALMA:ssa on mukana referenssiyrityksiä sekä Päijät- ja Kanta-Hämeestä: Lehmonkärki Asikkalasta, Villa Takila Padasjoelta sekä Hahkialan kartano ja Iloranta Hauholta. Toimintamalli, jossa referenssiyrityksiin pääsee tutustumaan ja ne toimivat myös esimerkkeinä palvelukonseptien kehittämisessä, on ollut osallistujien mielestä hyödyllinen ja kiinnostava.

Ensimmäisen vuoden aikana projektin toimenpiteisiin on osallistunut lähes 40 matkailu- ja palvelualan yritystä Kanta- ja Päijät-Hämeestä. Aiemmissa työpajoissa osallistujat ovat päässeet oppimaan muun muassa tulevaisuuden ennakoinnin tärkeyttä, palvelumuotoilun peruskäsitteitä sekä ideoimaan yhdessä uusia palveluita pelillisten menetelmien avulla ja huhtikuussa tullaan järjestämään ammattimatka Sloveniaan. Työpajat ja ammattimatkat muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden, joten parhaan ymmärryksen ja verkostoitumismahdollisuudet yritykset saavat osallistuessaan aktiivisesti tapahtumiin.

Maaseudun matkailu- ja palveluyrityksille on tehty projektin aikana räätälöityä materiaalia, jota yritykset voivat hyödyntää käyttäjälähtöisessä palveluiden kehittämisessä. Materiaalit ovat visuaalisesti houkuttelevia ja lähestyttäviä, kuten trendikortit ja eri kohderyhmien asiakaskäyttäytymistä kuvaavat palvelupolut. Käyttäjätutkimukseen perustuvia palvelupolkuja on koostettu kansallisista ja kansainvälisistä kohderyhmistä. Matkailun yksi kasvava ryhmä ovat milleniaalit; projektissa useat LAMKin opiskelijat ovat päässeet tuomaan heidän näkemyksiään matkailun kehittämiseen.

Matkailu on kasvava ala ja myös Suomella on kaikki mahdollisuudet kasvaa matkailumaana. Se vaatii kuitenkin tulevaisuuden ennakointia, käyttäjälähtöistä palveluiden kehittämistä ja tuotteistamista, tehokkaampaa viestintää ja laajempaa yhteistyötä. Palvelumuotoilun ymmärtäminen ja hyödyntäminen tarjoaa käyttäjälähtöisiä menetelmiä ja työkaluja tähän kehitystyöhön.

Lisätietoja:

Kati Kumpulainen, PALMA-hankkeen projektipäällikkö | LAMK, Muotoiluinstituutti

kati [dot] kumpulainenatlamk [dot] fi | +358 44 708 5032