YAMK-opiskelija digitalisoi merellisiä palveluita

Kuva
Laptop
Helsingin kaupungin merelliset palvelut siirtyvät digitaaliseen aikaan, ilmenee Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alan YAMK-opiskelijan Alexia Balkin tekemästä opinnäytetyöstä. Opinnäytetyö keskittyy mikropalveluarkkitehtuuriratkaisujen suunnitteluun Vene Helsingissä -projektissa eli venepaikkavarauksien ja hakuprosessien digitalisointiin. Balk on toiminut Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan tietohallinnon Vene Helsingissä -projektin työryhmässä ICT-asiantuntijana, jossa hänen tehtäviinsä on kuulunut venepaikkavarauksien nykyisten prosessien analysointi sekä uusien prosessien toteutusten suunnittelu.

Uudistuksille on selkeästi tarvetta ja opinnäytetyön sisältö on vasta pieni askel kaupungin merellisten palveluiden digitaaliseen tulevaisuuteen, mutta se luo vahvan pohjan digitaalisen tulevaisuuden rakentamiselle. Opinnäytetyön aikana tehtyjen tutkimusten perusteella Balk kuitenkin toteaa, että suunnitellut uudistukset tulevat vaatimaan aikaa ja kärsivällisyyttä niin asiakkailta kuin kaupungin työntekijöiltä, sillä nykyinen järjestelmä on ollut käytössä melkein 20 vuotta. Lisäksi sen käyttäjille on muotoutunut vahvat toimintatavat, joiden muokkaaminen ei tapahdu hetkessä.

Opinnäytetyön tuloksena on kehittynyt yksinkertainen ja mukavasti nykyiseen kaupungin infrastruktuuriin asettuva mikropalvelukokonaisuus, joka sisältää sekä uusia prosessialgoritmitoteutuksia että hyödyntää jo käytössä olevia ratkaisuja. Tuloksena aikaansaadut kuvaukset lähtivät suoraan ohjelmistokehittäjätiimien käyttöön, ja näiden avulla luodut palvelut tulevat asiakkaiden käyttöön jo loppuvuodesta 2019. Alexia Balk kertoo, että opinnäytetyön tuloksella on vaikutusta myös kansainvälisten palvelujen kehityksessä, sillä mikropalveluarkkitehtuurimallia ja suunniteltuja prosesseja hyödynnetään mm. rinnakkaisessa Ahti-hankkeessa, joka luo veneyrittäjille uudenlaisen ekosysteemin sekä tulee tarjoamaan kaupungin merellisiä palveluita myös kansainvälisellä tasolla.

“Odotan mielenkiinnolla uutta digitaalista varausjärjestelmää”, toteaakin asiakkaan sanoin Alexia Balk opinnäytetyönsä päätteeksi.


Lisätietoja:
Alexia Balk | p. 040 770 3564, alexia [dot] balkathel [dot] fi