Työhyvinvoinnin seminaari Sibeliustalolla 13.6.

Kuva
Tiikerinloikka työniloon
Työhyvinvoinnilla on yhä korostuneempi asema yrityksen tuottavuuden ja toimintakyvyn varmistajana – sen kehittäminen hukkuu myös liian usein arjen kiireisiin. Asiaa pidetään pienyrityksissä joko etäisenä, vain isompien yritysten toimintona tai käytännön toteuttamiseen ei tunneta keinoja. Apua tähän tarjoaa paikallisten pk-yritysten työhyvinvointia kehittämään suunnattu Lahden ammattikorkeakoulun Työelämäsafari-hanke, joka on tarjonnut jo 20:lle yritykselle konkreettista apua ja tukea työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Yritysvierailut vietiin uudelle tasolle

Työhyvinvoinnin haasteet eivät tunne toimialarajoja, eivätkä liioin yrityskoon rajoja. Esimerkiksi päivittäisjohtamiseen, tiedonkulkuun ja työntekijöiden osallistamiseen liittyvät ilmiöt ovat toimialasta riippumatta samoja. Hanke järjesti kolme erillistä yrityskiertuetta, joissa kussakin oli mukana eri toimialoja ohjelmistokehityksestä ravintola-alaan sekä urheiluseuroista tuotantoteollisuuteen. Kiertueen osallistujat vierailivat vuoroin toistensa luona.

Kehittämisnäkökulmaa laajennettiin perinteisten yritysesittelyjen sijaan mahdollisuudeksi havainnoida yritysten työntekijöiden todellista arkea mm. tuotanto- ja taukotiloissa. Havainnointia seurannut yhteinen keskustelu oli silmiä avaavaa hyväntahtoista arviointia ja luovasti kohdeyrityksen työhyvinvoinnin toimia kehittävää. Vaikka haasteet olivat samankaltaisia, saivat todelliset käytännön kehittämiskohteet eri muotoja riippuen siitä, mikä yritys on kyseessä.

Miten kehittää työhyvinvointia?

Hankkeen vetäjänä toiminut LAMK on koostanut hankkeen kokemuksiin perustuen toimintamallin, joka esitellään 13.6.2019 Tiikerinloikka työniloon -tapahtumassa Sibeliustalolla. Tilaisuuden pääpuhujana on työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marja-Liisa Manka Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta. Manka piirtää asiantuntijapuheenvuorossaan käytännönläheistä kuvaa pk-yritysten työhyvinvointihaasteista ja ratkaisuista.

Seminaarissa kuullaan myös, miten työhyvinvointi ymmärretään erikokoisissa yrityksissä sekä miten työhyvinvoinnin tukemisen tarpeet ja teot vaihtelevat – riippuen, mistä nimenomaisesta yrityksestä on kyse.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumiset 6.6. mennessä täällä (paikkoja rajattu määrä).

Lisätietoja:

Elina Arasola, LAMK | p. 044 708 5128, elina [dot] arasolaatlamk [dot] fi

Järjestäjänä toimii ESR-rahoitteinen Työelämäsafari – Vertaisoppiminen ja verkostot pk-yritysten kehittämisen tukena -hanke: www.lamk.fi/tyoelamasafari.