Työelämäsafari esittää: Samanlaisia, mutta erilaisia - kuinka kohdata erilaisuus ja tukea yhdenvertaisuutta?

Kuva
Erilaisuus
Usein kuulee sanottavan, että henkilöstö on yrityksen suurin voimavara. Pk-yrityksessä myös omistajien ja johdon panos on näkyvä, asiakkaita ja sidosryhmiä unohtamatta. Ihmiset ovat vahvasti yritystoiminnan keskiössä. Kyse on siis yksilöistä omine heikkouksineen ja vahvuuksineen, osaamisineen, arvoineen ja asenteineen. Kaikkien kanssa tulee tulla työssä toimeen, mikä on joskus helpommin sanottu kuin tehty. Työelämää ohjaavat myös erilaiset lait ja asetuksen joista yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajat kohtelemaan kaikkia työntekijöitään tasapuolisesti sekä kieltää syrjinnän (Finlex 2014). Eriarvoinen kohtelu voi ilmentyä pieninä ja arkisina, tai laaja-alaisina ja merkittävinä tapahtumina – yhtä kaikki, kaikkien tulee työskennellä omalta osaltaan sen eteen, että työelämä olisi jokaiselle arvokasta ja arvostavaa.

Työelämä on kuin yhteiskunta minikoossa – saman pöydän äärelle kerääntyy joukko monenlaisia ihmisiä. Kuinka sitten toimia tuloksellisesti ja tehokkaasti, mutta kanssaihmiset huomioiden, kun monilla työpaikoilla toimii kirjo esimerkiksi eri-ikäisiä ja eri kulttuureista, oli kyse sitten yrityskulttuurista tai syntyperästä, tulevia ihmisiä? Työsuhteiden kirjo on myös nykyisin laaja, kun niin sanotut 0-sopimukset ja vuokratyövoima ovat vakiinnuttaneet paikkansa toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden rinnalla.

Olisi helppoa ja ehkä helpottavaa ajatella, että olemme samanlaisia, olemmehan kaikki ihmisiä yhteisen aiheen äärellä. Työelämän ongelmatilanteita ja arjen sujuvuutta pohdittaessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että olemme kaikki yksilöitä omine tapoinemme ja asenteinemme. Ei siis ole olemassa kaikille sopivaa vakioratkaisua. Nykyhetki on aiempaa kaoottisempi, joten keinojen on myös oltava sopiva sekoitus vanhoja tuttuja ja uusia, ehkä vielä tuntemattomia.

Safarilaiset ovat tehneet omilla työpaikoillaan ja yritysvierailujensa aikana havaintoja aiheeseen liittyen. Monilla työpaikoilla näkyy aito innostus yhdessä tekemiseen. Ryhmät ovat hitsautuneet yhteen niin työssä kuin työn ulkopuolella. Toisia huomioidaan arjessa erilaisin kannustus- ja vertaiskiitosjärjestelmin. Muutostilanteet voivat kuitenkin korostaa erilaisuutta ja tuoda esiin eriarvoistavia piirteitä. Esimerkiksi yrityskulttuurien yhdistäminen yrityskaupan jälkeen voi nostaa esiin tarpeen pohtia käytänteitä ja luoda uutta. Tällöin on tärkeää kuunnella ja havainnoida yhteisöä, jotta parhaat käytänteet saadaan jaettua samalla kun kehitetään uutta, yhteistä tapaa toimia.

Safarilla on myös huomattu, että eriarvoisuuden tunne voi olla yllättävän pienestä kiinni. Tasavertaisuus voi horjua kahvikupin hinnan tai työpisteen sijainnin mukana. Yksityiskohdissa onkin voimaa, eli arkea kannattaa havainnoida tarkoin silmin ja korvin, ettei tule epähuomiossa vaikeuttaneeksi työyhteisönsä toimintaa.

Samassa veneessä ollaan. Eihän me aina olla samaa mieltä, mutta kukaan ei halua jäädä pois kyydistäkään. Hyvä niin!

- Yksi safarilainen vaan

Yksi vastaus voi löytyä alkulähteiltämme - ihminenhän on laumaeläin. Meidät on rakennettu toimimaan yhdessä muiden kanssa. Vaikeina hetkinä yhdessä tekemisen ja erilaisuuden kohtaamisen edut kannattaa pitää aktiivisesti mielissä. Moni loistoajatus olisi jäänyt saamatta, jos yritystoimintaa pyörittäisi yksin. Oma jaksaminen voisi myös kärsiä, jos kaikista arjen töistä olisi selviydyttävä itse. Vietämme suuren osan arjestamme työssä, joten positiivinen ote on tärkeää. Onneksi monilla meistä lienee kokemuksia siitä, että työpaikalla voi tutustua ihmisiin, joihin ei muussa elämässä tutustuisi. Tehdään siis erilaisuudesta aidosti voimavara!

 

Työelämäsafarin 3+1

 

1) Tee vieraista tuttuja!

Tutustu työntekijöihisi ja työtovereihisi yksilöinä, ja mahdollista tutustuminen koko organisaatiolle. Tuttuus tukee yhteispeliä ja –ymmärrystä.

 

2) Aloita itse!

Unohda aataminaikuiset suosikkijärjestelmät ja näytä itse mallia siitä, miten juuri teidän yrityksessänne kohdellaan muita. Mallioppiminen toimii myös aikuisilla.

 

3) Tee erilaisuudesta voimavara

Mahdollista ajatusten, toimintatapojen ja osaamisen jakaminen käytännön arkityössä. Kannusta kyseenalaistamaan itselle tuttuja tapoja toimia. Sekoita välillä pakkaa tietoisesti – uusissa ryhmissä voi syntyä timantteja!

 

+1 Avoin ja aidosti kiinnostunut ote on tutustumisen ja arvostuksen keskiössä. Luottamuksellisen ilmapiirin luominen mahdollistaa kohtaamiset. Se puolestaan tukee tasa-arvoista toimintaa. Kun työntekijät voivat luottaa siihen, että heitä kohdellaan reilusti, he haluavat usein jakaa luottamusta eteenpäin.

 

Tämä kirjoitus on osa Työelämäsafari-hankkeen toteuttamaa artikkelisarjaa, jossa pureudutaan työhyvinvoinnin maailmaan kansantajuisesti ja erityisesti pk-yritysten näkökulma huomioiden. Tule siis mukaan, ja kehitä työhyvinvointia omassa työyhteisössäsi.

Lisätietoja hankkeesta: https://www.lamk.fi/fi/hanke/tyoelamasafari-vertaisoppiminen-ja-verkostot-pk-yritysten-kehittamisen-tukena

 

Lähteet:

Finlex.fi 2014. Yhdenvertaisuuslaki 30.12.2014/1325 [viitattu 2.4.2019] Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325

 

Teksti: Annukka Heinonen, TKI-asiantuntija, Työelämäsafari

 

Elina Arasola
Asiantuntija
elina [dot] arasolaatlamk [dot] fi