Teollista muotoilua tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa

Kuva
Mikke Leinonen: Konseptivaiheen luonnostelua
Mikke Leinonen: Konseptivaiheen luonnostelua
​Teollisen muotoilun koulutusta on selkiytetty Muotoiluinstituutissa viime vuosina. Esimerkiksi ajoneuvomuotoilu eriytettiin omaksi erikoistumisalueekseen ja lisäksi osa aiemmista sisällöistä toteutuu syksyllä alkavassa kokemus- ja palvelumuotoilun koulutuksessa. Yliopettaja Ari Känkänen näkee teollisen muotoilun tärkeänä myös tulevaisuudessa.

- Jonkun pitää huolehtia kolmiulotteisen fyysisen esineen suunnittelusta. Pitää tuntea valmistustekniikat, teollinen tuotanto ja erilaiset prosessit. Ihmisen elinympäristö on kolmiuloitteista, eikä fyysiset tuotteet tule poistumaan, vaikka palvelut ja digitaalisuus lisääntyvät. Esineistö ja ympäristö ovat aina olemassa. 

Tänä päivänä entistä enemmän otetaan myös kantaa siihen, mikä on ekologisesti ja eettisesti kestävää muotoilua. Kertakäyttökulutus ei ole Muotsikan juttu. 

Monialaisuus ja tiimityöskentely 

Tiimityöskentely on avainasemassa muotoiluprosessissa. Muotoilijakaan ei voi hallita kaikkea, mutta hänellä on oltava laaja osaaminen käyttäjästä, visuaalista ja teknistä osaamista sekä liiketaloudellista ymmärrystä. Muotoilutyö on vahvasti tiimityötä.

Teolliset muotoilijat voivat toimia tuotekehityksen eri tasoilla, esimerkiksi alkuvaiheen konseptoinnissa, loppuvaiheen muodonannossa ja materiaalivalinnassa tai muotoilijan työ voi olla tulevaisuusorientoitunutta strategisemman tason suunnittelua ja ennakointia.  

Tähän kaikkeen pitää olla perusvalmiudet ja koulutus valmistaa opiskelijaa siihen. Känkänen luettelee muotoilijan tärkeitä ominaispiirteitä. 

- Ymmärrys asioista, innovointikyky, hyvät kommunikointivalmiudet ja taito esitellä ideansa. Muotoilijan pitää pystyä visualisoimaan asioita ja nopeilla menetelmillä konkretisoimaan abstrakteja asioita. Sanoisin, että muotoilijan tehtävänä on koota tiimin yhteinen näkemys tuotteesta.

Muotsikassa opittuja teoreettisia prosesseja pystyy soveltamaan monin tavoin. Opiskelijoita tuetaan, jotta he löytävät opiskeluaikana oman tapansa ja omat vahvuutensa työelämää varten. Känkäsen mukaan menestyneet muotoilijat ovat olleet keskimäärin aktiivisempia, ulospäin suuntautuneita, itselleen rehellisiä ja nöyriä sekä paljon töitä tekeviä. Kyseenalaistaminen, rohkeus ja usko omaan tekemiseen sekä kyky nähdä asiat uudella tavalla ovat muotoilijoille tärkeitä ominaisuuksia. 

Miksi kannattaa suuntautua teolliseen muotoiluun? 

Suomessa teollisen muotoilun käyttöaste on vielä huomattavan pieni, joten potentiaalia on valtavasti. Känkänen vakuuttaa, että meillä on mahdollisuus pärjätä kotimaisella työllä tässä maailmassa ja siihen tarvitaan muotoilijoita. Vasta pieni osa yrityksistä on hyödyntänyt muotoilun mahdollisuudet. 

Muotsikasta valmistuneet ovat kärkipaikoilla merkittävissä suomalaisissa sekä kansainvälisissä muotoiluyrityksissä tai ovat toimineet uranuurtajina siirtyessään opiskelemaan ulkomaille merkittäviin muotoilukouluihin.  Muotsikasta valmistuneet teolliset muotoilijat ovat kehityksen kärjessä.

 

​Teksti: Petra Ruonakoski