Suomalainen kesäteatterikävijä tahtoo tulla viihdytetyksi

Kuva
Muotoiluinstituutti
Lahden ammattikorkeakoulun opinnäytetyö selvitti kesäteatterikävijöiden arvot ja valinnat. Juha Pihasen tekemä opinnäytetyö on yksi viimeisiä Lahden musiikkiteatterikoulutuksen lopputöitä.

Suomalainen miljoonainen kesäteatterikansa on monenkirjava joukko, jota yhdistää yksi asia: halu nähdä viihdyttävää teatteria. Juha Pihasen Lahden ammattikorkeakoululle tekemä opinnäytetyö selvitti ensimmäistä kertaa suomalaisen kesäteatteriyleisön arvoja ja tapaa valita näkemänsä esitys.

- Tärkein syy esityksen valinnalle oli miltei kaikille itse esitys, sen aihe tai teema. Kesäteatterissa käynti on lisäksi monelle traditio, vuodesta toiseen käydään uskollisesti samassa teatterissa, Juha Pihanen kertoo. – Tämä ei taida tulla kenellekään yllätyksenä, mutta nyt asia on oikein virallisesti tutkittu.

Loka-marraskuussa netin välityksellä tehdyssä kyselyssä selvitettiin vuosina 2016 ja 2017 kesäteatterissa käyneiden syitä valita näkemänsä esitys. Lisäksi selvitettiin heidän rahankäyttöään ja sitä kuinka pitkälle he matkasivat esitystä katsomaan. Tutkimuksessa kysyttiin myös kävijöiden mielipiteitä mm. tunnettujen tähtien ja musiikin merkityksestä esityksessä.

- Tuotan itse ammattikesäteatteria, joten keskityin analyysissä sitä koskeviin tekijöihin. Ammattiteatterin asiakas on valmis maksamaan enemmän, mutta vaatimustasokin nousee, Juha Pihanen toteaa. – Teatterin on oltava katettu ja esityksen takuuvarmasti viihdyttävä. Myös tuttuja näyttelijänimiä toivotaan, joskaan ei läheskään niin vahvasti kuin moni meistä tuottajista olettaa.

- Suurin yllätys tutkimuksessa itselleni oli, että harrastajateatterin kuluttajat ovat valmiimpia kokeilemaan uutta ja etsimään uusia teattereita, Pihanen pohtii. – Kaikkia vastaajia kuitenkin yhdistää se, että esityksen on oltava helppo ja kevyt, ajatuksia herättävää draamaa ei kesällä halua nähdä juuri kukaan.

Kesäteatterin ohjelmiston kehittäminen selvityksen pohjalta on haastavaa. – Kävijät tuntuvat haluavan yhtä aikaa sekä uutta ja erilaista että tuttua ja turvallista, Pihanen miettii. – Siinä yhtälössä on pureksittavaa tuottajille tuleviksikin vuosiksi.

Dadaa vai Tukkijokea

Juha Pihasen tekemä opinnäytetyö ”Dadaa vai Tukkijokea – kesäteatterin valintaprosessiin vaikuttavat tekijät Suomessa” on yksi viimeisiä Lahden musiikkiteatterikoulutuksen lopputöitä. Kyselyyn vastasi netissä 1.120 kesäteatteriasiakasta eri puolilta Suomea. 

Juha Pihanen tunnetaan mm. Lahden uuden kesäteatterin vastaavana tuottajana ja multimediayritys TopLine Median omistajana. Parhaillaan hän on myös mukana Lontooseen kehitteillä olevan Lapland Playn käsikirjoitus- ja tuotantotiimissä. Lahden musiikkiteatterilinjan lisäksi hän on opiskellut mm. Stella Adler Studiossa New Yorkissa.

Lisätietoja:

Juha Pihanen 040 5069 686

​​