STUDENT DESIGNS – Kalusteita neljältä vuosikymmeneltä

Kuva
STUDENTS DESIGN -kirja
STUDENT DESIGNS – Kalusteita neljältä vuosikymmeneltä -kirjassa esitellään Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin opiskelijoiden kalustesuunnittelua neljältä vuosikymmeneltä.

Nyt julkaistava Student Designs -kirja on osa Lahden ammattikorkeakoulun, Muotoiluinstituutin julkaisusarjaa vuodelta 2018. Kirjaa voi hankkia ensi kertaa Habitare 2018 -messujen AHEAD, The Block -alueelta osastolta Fhink – Finnish thinking (osasto 6c69).

Kalusteet on toteutettu ergonomiaan, käytettävyy­teen, materiaalien soveltamiseen tai pajatyösken­telyyn liittyvinä harjoitus- tai opinnäytetöinä. Yhteistyö huonekaluja valmistavien yritysten kanssa on johtanut tuotantoon joissain tapauksissa jo opiskeluaikana ja niiden suunnittelijat ovat saavuttaneet mainetta myös kansainvälisesti.

Muotoilussa sekä suunnittelu- ja valmistusteknii­koissa eri vuosikymmenillä tapahtuneet muutokset tulevat teoksessa hyvin esille. 80-luvulta nykyi­selle ympäristöystävällisen suunnittelun aikakau­delle tultaessa ekologinen ajattelu on suuri haaste muotoilulle, sillä uusiomateriaalista valmistetun tuotteen on oltava yhtä käyttökelpoinen kuin perin­teisistä materiaaleista valmistettu. Uusi aika ja uudet materiaalit vaativat uutta valmistustekniik­kaa. Uusia suunnittelijoita siis tarvitaan aina.

Kalustemuotoilun kenttä on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana tuntuvasti. Perinteinen ka­lusteteollisuus on suurelta osin siirtynyt Suomesta edullisempiin teollisuusmaihin. Suomalainen kalus­tesuunnittelu, sen opiskelu ja tulevaisuus etsiytyy­kin uusien yhteistyökumppanien pariin perinteisten toimijoiden lisäksi. Perinteisten käsityövoittoisten valmistusmenetelmien tilalle on tullut robotiikka sekä uudet kiertotalouden haasteet.

 

Habitare 12.–16.9.2018

Kirjan julkaisutapahtuma ja lehdistötilaisuus: 12.9.2018 klo 11.30

Yhteystiedot:

Osasto 6c69 Habitare, Helsinki

https://habitare.messukeskus.com

Kustantaja: Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti

Suomen Tietokirjailijat ry on tukenut kirjahanketta

Lisätietoja:

Kaarle Holmberg, Studio Holmberg Oy

050 511 8882, kaarle [dot] holmbergatkolumbus [dot] fi

Lisätietoja:

Muotoiluinstituutti vie Milanossa menestyneen FHINK-näyttelyn Habitareen

Habitareen Muotoiluinstituutti vie näyttelyn, joka oli kutsuttu Milanon kansainvälisille huonekalumessuille ja sen yhteydessä järjestettävään SaloneSatellite -tapahtumaan. Tapahtuma järjeste­tään vuosittain ja on arvostetuimpia muotoilualan tapahtumia maailmassa.