Sosionomeille viimeinen tilaisuus saada varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys AMK-opinnoilla – ilmoittautuminen alkaa tänään!

Kuva
LAMK
Lahden ammattikorkeakoulu vastaa varhaiskasvatuksen työvoimapulaan tarjoamalla pätevöitymiskoulutusta sosionomeille, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa ilman varhaiskasvatuksen opintoja. Sosionomitutkinnon (AMK) suorittanut voi nykyisen lain mukaan vielä syksyllä 2019 alkavalla täydennyskoulutuksella hankkia pätevyyden varhaiskasvatuksen opettajana työskentelyyn.

Pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista on tällä hetkellä valtakunnallisesti kova pula. Kriittisin tilanne on eteläisimmässä Suomessa, mutta ilmiö näkyy ja vaikuttaa myös muualla maassa. Syksyllä 2018 voimaan astunut varhaiskasvatuslaki muuttaa henkilöstörakennetta varhaiskasvatuksessa lisäten tarvetta korkeakoulutettuihin työntekijöihin. Aiempi henkilöstörakenne edellytti 1/3:lta työntekijöistä lastentarhanopettajan ja 2/3:lta lastenhoitajan pätevyyttä. Uuden rakenteen mukaan henkilöstöstä 2/3 tulee olla varhaiskasvatuksen opettajia tai sosionomeja ja 1/3 lastenhoitajia. Tämän muutoksen ennakoidaan vaikeuttavan koulutetun työvoiman saatavuutta entisestään.

LAMK järjestää sosionomeille varhaiskasvatuksen täydennyskoulutuksen 26.8.2019–31.5.2020 varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saamiseksi. Muuttuneen varhaiskasvatuslain johdosta tämä on viimeinen tilaisuus hankkia varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys ammattikorkeakoulussa. Varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen voivat ilmoittautua jo sosionomitutkinnon (AMK) suorittaneet. Syksyn 2019 jälkeen aloitetut vastaavat opinnot tuottavat varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyyden.

”Varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä pulaa koulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista. Olen iloinen, kun alueemme ammattikorkeakoulu on ajassa mukana ja nopealla aikataululla toteuttaa täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen kentän toiveiden mukaisesti”, kommentoi Hollolan kunnan varhaiskasvatuksen lähiesimies Kaisa Lehti.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, sisältäen lähi- ja verkko-opetusta. Syksyllä 2019 on neljä lähiviikkoa, joiden aikana opetusta on 4 päivää/viikko sekä lisäksi kokonaisuuteen sisältyy viikoittaiset Skype-ryhmäohjaukset, joiden ajoittamisesta sovitaan opiskelijaryhmän kanssa opintojen alkaessa. Opinnot koostuvat teoriaopinnoista, teoriaopintoihin integroidusta 10 viikon harjoittelusta ja kehittämistehtävänä suoritettavasta opinnäytetyöstä. Työharjoittelun voi suorittaa itse sopimassaan harjoittelupaikassa tai palkallisessa työpaikassa varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä. Opintojen suorittamiseen vaikuttaa syksyn 2019 aikana opiskelijoille tehtävä henkilökohtainen opetussuunnitelma. Koulutus toteutetaan avoimen AMK:n opintoina ja kokonaisuus maksaa opiskelijalle 400€.

  • Ilmoittautuminen opintoihin on alkanut tänään ja on avoinna 11.–31.3.2019! 

Lisätietoja:

Pipsa Murto, päätoiminen tuntiopettaja | LAMK

pipsa [dot] murtoatlamk [dot] fi | 044 708 5075

Tiina Vaara, lehtori | LAMK

tiina [dot] vaaraatlamk [dot] fi | 044 708 0763 

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus sosionomeille (AMK), 60 op

Varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot yhdessä sosionomitutkinnon (AMK) kanssa antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.