SHLM-koulutuksessa farmakologian opintokokonaisuus sama kuin lääketieteen opiskelijoilla

Kuva
Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen koulutuksesta valmistuu kevään aikana 16 opiskelijaa.
Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen koulutuksesta valmistuu kevään aikana 16 opiskelijaa.
Lahden ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen koulutuksesta (45 op) valmistuu kevään aikana 16 opiskelijaa Päijät-Hämeen-, Kymenlaakson-, Uudenmaan- ja Hämeen alueilta. Opiskelijat valmistuvat sote-uudistuksen kynnyksellä sairaanhoitajiksi, joilla on oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen.

SHLM eli sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen koulutus on valtakunnallisesti hyvin vaativa koulutus, jota säädetään lailla ja asetuksilla. Koulutuksen tuottama osaaminen mahdollistaa entistä paremmin sote-uudistuksen edellyttämän palveluprosessien kehittämisen asiakas edelle -ajatuksella. Yhä useammat työnantajat ymmärtävät ja arvostavat koulutuksen tuottamaa hyötyä. Koulutuksen vaikuttavuus tulee esiin, kun lähdetään uudelleen muotoilemaan lääkäreiden ja hoitajien työnjakoa – mm. potilaiden kokemukset ovat olleet kannustavia. Uudenlaisen yhteistyön ja uusien työroolien toimintaa voidaan aktiivisesti harjoitella jo opiskelun aikana, sillä jokaiselle opiskelijalle on nimetty lääkärimentori, jonka opastuksella harjaantuminen itsenäiseen potilaan kliiniseen tutkimiseen ja hoidon tarpeen arviointiin onnistuu turvallisesti.

SHLM on siis tutkintojen jälkeinen täydennyskoulutus, joka tarjoaa mahdollisuuden laajennettuun työnkuvaan ja urakehitykseen. Koulutuksella turvataan myös lähipalveluita: esimerkiksi koulutuksen ja luvan saanut sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja voi määrätä mm. silmätulehduslääkkeen.

Kansallinen ja kansainvälinen näyttö on osoittanut, että sairaanhoitajien laajennetuilla tehtävänkuvilla ja sairaanhoitajavastaanotoilla parannetaan hoitoon pääsyä ja hoidon laatua, lisätään kustannustehokkuutta ja helpotetaan lääkäri- tai sairaanhoitajavajetta.  

LAMKin kolmas sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen koulutus alkoi tammikuussa 2018 ja he valmistuvat maaliskuussa 2019. 


SHLM eli sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen koulutus antaa valmiudet potilasturvalliseen toimintaan

Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämän koulutuksen tavoitteet ovat asetuksen (VN A1089/2010 3§) mukaan seuraavat:

  • Määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä hoitamilleen potilaille
  • Seurata ja arvioida hoidon vaikutuksia
  • Noudattaa lääkkeen määräämisestä annettuja säädöksiä, potilasturvallisuuden vaatimuksia ja yleisesti hyväksyttyjä hoitokäytäntöjä

Lisäksi koulutuksen on annettava valmiudet työskentelyyn moniammatillisessa yhteistyössä sekä valmiudet arvioida ja kehittää ammatillista osaamista ja lääkkeenmääräämisen käytäntöjä.

Koulutus sisältää monipuolisesti lääkehoitoa, tautioppia, potilaan tutkimista, hoidon tarpeen arviointia ja farmakologiaa – huomioitavaa onkin, että farmakologian opintokokonaisuus on täsmälleen sama kuin lääketieteen opiskelijoilla. 

Koulutukseen valitaan laillistettuja sairaanhoitajia, joilla tulee olla viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus siltä tehtäväalueelta, jolla hän tulee lääkettä määräämään. Oikeutta lääkkeiden määräämiseen haetaan Valvirasta. Tällä hetkellä (2/2018) Valviran rekisteröimiä sairaanhoitajia on yhteensä 341, jotka voivat toteuttaa reseptinkirjoitusta.

Koulutus tarjoaa lisää mahdollisuuksia tulevaisuudessa

Lahden ammattikorkeakoulussa seuraava sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen koulutus käynnistyy tammikuussa 2019.

Lisätietoja:

Ann-Nina Maksimainen
Lehtori
Asiakkuuspäällikkö/vastaava lehtori
ann-nina [dot] maksimainenatlamk [dot] fi