Sairaanhoitaja: haluatko pätevöityä lääkkeenmääräämiseen?

Kuva
Kampuksen sosiaali- ja terveysalan tilat
Lahden ammattikorkeakoulussa alkaa tammikuussa 2019 neljäs sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen koulutus. Koulutukseen on nyt haku käynnissä ja valintakokeet järjestetään 30.11.2018.

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen koulutus muodostuu sairaanhoitajan ja lääkärin ammattien väliin syntyvästä uudesta tehtävänkuvasta, joka laajentaa sairaanhoitajan roolia lisäten vastuuta ja osaamista asiakkaan terveydentilan määrittelystä ja lääkehoidon toteutuksesta. Rajattu lääkkeenmäärääminen ja siihen liittyvä osaaminen edellyttävät korkeakoulutasoista osaamista.

Nykyisin sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmäärääminen on mahdollista perusterveydenhuollon vastaanotoilla ja sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä. Eduskunnan käsittelyssä olevan uuden lakimuutoksen myötä sairaanhoitajien mahdollisuutta määrätä tiettyjä lääkkeitä laajennetaan uusiin toimintayksiköihin. Jatkossa sairaanhoitajat voisivat määrätä rajatusti lääkkeitä myös esimerkiksi kotisairaanhoidossa ja erikoissairaanhoidon poliklinikoilla sekä kunnan tai kuntayhtymän ulkoistamissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa sekä ostopalveluna hankittavissa palveluissa.

Koulutus tarjoaa lisää mahdollisuuksia tulevaisuudessa

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen koulutus on siis tutkintojen jälkeinen täydennyskoulutus, joka tarjoaa mahdollisuuden laajennettuun työnkuvaan ja urakehitykseen. Koulutuksella turvataan myös lähipalveluita: esimerkiksi koulutuksen ja luvan saanut sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja voi määrätä rajatusti sekä aloitettavia että jatkettavia lääkkeitä.

- Sain ylihoitajamme kautta tiedon, että tällaiseen koulutukseen olisi mahdollisuus hakea ja kiinnostuin. Meillä töissä on jo kaksi sairaanhoitajaa jo suorittaneet samanlaisen lisäkoulutuksen. Minulla on vielä paljon työvuosia jäljellä ja tämän kautta voin kehittyä ja saan lisää työkaluja omaan työhöni. Työstäni tulee itsenäisempää ja toimenkuvani hieman laajenee, kertoo aiemmin koulutukseen osallistunut Minna Takala LänsiKotkan terveysasemalta. 

Myös Päijät-Hämeen ensihoito- ja päivystyskeskus Akuutti24:ssa työskentelevä Suvi Suomalainen on osallistunut aikaisemmin sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen täydennyskoulutukseen. 

- Tämä vaikutti kiinnostavalta koulutukselta. Olen toiminut nyt seitsemän vuotta sairaanhoitajana ja tuntui, että on aika kehittää ammatillista osaamista, hän sanoo.  

Miksi kannattaa hakea täydennyskoulutukseen?

  • Täydennyskoulutus tuo työhön lisää osaamista, vastuuta ja päätösvaltaa
  • Koulutuksen avulla työ on itsenäisempää ja mielekkäämpää
  • Mahdollisuus urakehitykseen ja parempaan palkkaan
  • Koulutuksen jälkeen potilasta voi hoitaa kokonaisvaltaisemmin.

Lisätietoja:

Ann-Nina Maksimainen
Lehtori
Asiakkuuspäällikkö/vastaava lehtori
ann-nina [dot] maksimainenatlamk [dot] fi

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on itsenäinen perusterveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä, jolla voidaan nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä.

Potilaan kliininen tutkiminen ja näyttöön perustuva päätöksenteko -täydennyskoulutus

Koulutus on yksi osa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen koulutusta, mutta sen voi myös ostaa erikseen ja on ns. orientaatio sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiseen, tuottaen kuitenkin lähes kaikessa hoitotyössä tarvittavat kliinisen tutkimisen perusvalmiudet.

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa mm. hakea ja soveltaa kansalliseen ja kansainväliseen näyttöön perustuvaa tietoa päätöksenteossaan sekä selvittää potilaan esitiedot ja arvioida potilaan yleistilaa.