Ravinnekierrot ja uusiutuva energia kehittämiskohteina Päijät-Hämeessä

Kuva
Päijät-Hämeen tiekartta kohti kiertotaloutta

 

Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartan lähiajan painopisteet on päivitetty syyskuussa 2018. Päivitys toteutettiin työpajassa, johon osallistui kuntien, yritysten ja korkeakoulujen edustajia. Tärkeimmiksi ajankohtaisiksi painopistealueiksi nousivat biotalous, uusiutuva energia ja kiertotalouden demonstraatioympäristöjen kehittäminen.

Ravinnekiertojen tehostamiseen tulee panostaa esimerkiksi biojätteen ja jätevesilietteen hyödyntämisen kautta. Uusiutuvan energian käytön edistäminen ja muun muassa sähkö- ja biokaasukulkuvälineiden lisääminen, sekä kestävän liikkumisen palvelut nousivat tärkeinä esiin. Lisäksi kiertotalouden pilotti- ja demonstraatioympäristöjen kehittäminen nähtiin tärkeänä sisältönä maakunnan profiloitumisessa. Yhteisesti todettiin, että kuluttajanäkökulman tulee olla vahvasti läsnä kaikessa kiertotalouteen liittyvässä kehittämisessä.

Kiertotalous merkittävä kehittämisen kärki

Kiertotalous on yksi Päijät-Hämeen maakunnan kolmesta älykkään erikoistumisen strategisesta kärjestä. Kiertotalouden kärkeä tarkennettiin laatimalla vuonna 2017 maakunnan toimijoiden yhteinen tiekartta kohti kiertotaloutta. Tiekartta on tiettävästi yksi ensimmäisistä maakuntatason kiertotalousstrategioista Euroopassa ja se on huomioitu hyvänä käytänteenä EU-tasolla. Tiekartta on kerännyt kansainvälistä huomiota Lahden ammattikorkeakoulun vetämän BIOREGIO -projektin kautta.

Kiertotalouden tiekartta sisältää käytännön toimenpiteitä Päijät-Hämeen kiertotalousvision saavuttamiseksi. Tiekartan pääteemoja ovat teknisten materiaalikiertojen hyödyntäminen, biotalouden mahdollisuudet, kuluttamisen muutoksen tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet, energiaratkaisut sekä ennakkoluulottomat kiertotalouden referenssikohteet.

Painopistealueiden priorisointia tullaan jatkossa tekemään säännöllisesti.

Päijät-Hämeen tiekartta kohti kiertotaloutta löytyy osoitteesta: www.kohtikiertotaloutta.fi

 

Tiekartta kohti kiertotaloutta on koottu osana Kiertoliike - Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoimintamahdollisuudet -projektia, mikä toteutetaan vuosina 2016-2018 Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Projektia koordinoi LAMK, kumppaneinaan LUT:n Lahden yksikkö, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Muovipoli Oy ja Lahden Työn Paikka Oy.

Lisätietoja

Juha Hertsi, aluekehityspäällikkö, Päijät-Hämeen liitto, 044 371 9442,

juha [dot] hertsiatpaijat-hame [dot] fi

Maarit Virtanen, projektipäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu, 044 708 1260,

maarit [dot] virtanenatlamk [dot] fi

Logot