Puutekniikan insinööriksi 1–2 vuodessa

Kuva
LAMK
Lahden ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä kaksivuotisen puu- ja puurakennustuotealan muuntokoulutuksen, joka rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Uusi koulutus mahdollistaa opiskelijalle puutekniikan insinööritutkinnon lyhyessä ajassa, aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta riippuen 1–2 vuodessa. Puutekniikan insinöörin muuntokoulutuksen voi suorittaa myös lähes täysin verkossa eli opiskelu soveltuu erinomaisesti työssäkäyville.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on insinööri-, insinööri (AMK) tai DI-tutkinto sekä henkilöt, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä tekniikan alan opintoja ammattikorkeakoulussa. LAMKin tekniikan alan lehtori Jari Suominen korostaa, että koulutukseen on myös mahdollista hakea, jos aikaisemmat insinööriopinnot ovat jääneet kesken.

Monimuotototeutuksena toteuttava muuntokoulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä puu- ja puurakennustuotealan eri työtehtävissä. Koulutuksessa perehdytään mm. kalusteteollisuuden, saha- ja rakennuspuusepänteollisuuden, tuotannon ja prosessien suunnittelun, puurakentamisen, rakentamistalouden, talonrakentamisen sekä puuteollisuuden tuotantoprosessien ja laadun kehittämisen aloihin opiskelijan valintojen mukaan.

”Muuntokoulutus on uusi mahdollisuus hankkia lisäpätevyyttä ja päivittää osaamista, jota tarvitaan puutuoteteollisuuden eri tehtävissä. Koulutuksen pituus riippuu hakijan taustasta; lyhimmillään ne vastaavat vuoden opintojen määrää”, kertoo Jari Suominen ja jatkaa, mihin töihin kyseisestä koulutuksesta valmistuneet voivat tähdätä:

”Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä puutuoteteollisuuden eri tehtävissä, esimerkiksi puurakentamiseen liittyvissä tehtävissä. Koulutuksesta valmistuvien tyypillisiä työtehtäviä ovat suunnittelutehtävät, projektien johtotehtävät ja tutkimustehtävät sekä tuotannon kehittämis- ja esimiestehtävät.”

Tutustu muuntokoulutukseen ja hae 30.4. klo 15 mennessä!

Muuntokoulutukseen otetaan kuhunkin mukana olevaan ammattikorkeakouluun 20 opiskelijaa eli yhteensä 60 opiskelijaa, jotka voivat suorittaa insinööri AMK-tutkinnon tuotantotaloudesta (Centria), rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta (Lapin AMK) tai puutekniikasta (LAMK). Koulutus sisältää kaikille yhteisen 30 opintopisteen ammatillisten opintojen kokonaisuuden; loput opintojaksot opiskelijat valitsevat ammattikorkeakoulujen yhdessä tarjoamasta koulutustarjottimesta.

Lisätietoja:

Insinööri (AMK) puu- ja puurakennustuotealan muuntokoulutus

Koulutuksesta valmistuva insinööri voi työskennellä mm. puu- ja puurakennustuotealan teollisuudessa, urakoitsijoiden palveluksessa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa. Tyypillisiä työtehtäviä ovat esimerkiksi tuotannon esimies, suunnitteluinsinööri ja käyttöinsinööri, projekti-insinööri sekä tutkimusinsinööri.