Muuntokoulutus puu- ja rakennustuotealan osaamistarpeeseen

Kuva
Lahden ammattikorkeakoulu on mukana toteuttamassa kaksivuotista puu- ja puurakennustuotealan muuntokoulutusta.
Lahden ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä kaksivuotisen puu- ja puurakennustuotealan muuntokoulutuksen, joka rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella.

Koulutushanke on suunniteltu puualan koulutustarvekartoitukseen perustuen ja keskeisenä tavoitteena on vastata puu- ja puurakennustuotealan yritysten osaamistarpeisiin sekä syventää yritysten ja ammattikorkeakoulujen välistä vuorovaikutteista kumppanuutta, jolla tuetaan yritysten kestävää kasvua ja uudistumista.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä puualan yritysten kanssa, mm. aiheisiin liittyvät harjoittelut ja opinnäytetyöt tehdään alan yrityksissä. Koulutuksella pyritään vastaamaan puu- ja puurakennustuotealan yritysten koulutus- ja osaamistarpeisiin. Koulutuksella on myös integraatio ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoimintaan. LAMK tarjoaa erikoisosaamista puumateriaaleihin, Lapin AMK puurakentamiseen sekä Centria tuotannon- ja toiminnanohjaukseen.

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä puu- ja puurakennustuotealan eri työtehtävissä. Koulutuksessa perehdytään mm. kalusteteollisuuden, saha- ja rakennuspuusepänteollisuuden, tuotannon ja prosessien suunnittelun, puurakentamisen, rakentamistalouden, talonrakentamisen, puuteollisuuden tuotantoprosessien ja laadun kehittämisen aloihin opiskelijan valintojen mukaan.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on insinööri-, insinööri (AMK) tai DI-tutkinto sekä henkilöt, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä tekniikan alan opintoja ammattikorkeakoulussa.

Muuntokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutukseen hakuaika on huhtikuussa ja koulutus on tarkoitus käynnistää elokuun lopulla 2019. Koulutuksen laajuus on 60 - 120 opintopistettä ja koulutus kestää 1-2 vuotta opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.

Muuntokoulutukseen otetaan kuhunkin mukana olevaan ammattikorkeakouluun 20 opiskelijaa eli yhteensä 60 opiskelijaa, jotka voivat suorittaa insinööri AMK-tutkinnon tuotantotaloudesta (Centria), rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta (Lapin AMK) tai puutekniikasta (LAMK). Koulutus sisältää kaikille yhteisen 30 opintopisteen ammatillisten opintojen kokonaisuuden; loput opintojaksot opiskelijat valitsevat ammattikorkeakoulujen yhdessä tarjoamasta koulutustarjottimesta.

Lisätietoja: