Mobiili AR on käden ulottuvilla

Kuva
Mobiili AR on käden ulottuvilla
Mobiililaite tuo lisätyn todellisuuden kaikkien saataville, toteaa Annukka Hupli
Lahden ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelija (digitaaliset teknologiat) Annukka Hupli tutustui opinnäytetyössään lisätyn todellisuuden katselulaitteisiin, AR-ohjelmien saatavuuteen ja ominaisuuksiin. Lopputuloksena todettiin, että vaikka AR ei ole vielä omaksuttu kuluttajan arkipäiväiseen käyttöön, mobiili AR tekee tuloaan, ja on jokaisen kiinnostuneen käden ulottuvilla.

Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli tutkia olemassa olevia maksuttomia verkkopohjaisia AR-ohjelmia. Toisena tavoitteena oli löytää vastaus, millaista osaamista tekijältä vaaditaan luomaan AR-sisältöä. Ja kolmanneksi, millaista osaamista, sovelluksia ja laitteita loppukäyttäjältä vaaditaan katsomaan valmis lopputulos. Tutkimuksessa kerättiin mobiili AR -käyttökokemuksia ja saatiin selville muun muassa AR:n tämän hetken suurimpia haasteita.

AR ei ole vielä arkea kaikille

Markkinoille on hurjaa vauhtia saapunut ja saapumassa lisätyn todellisuuden sovelluksia, katselulaitteita ja ohjelmistoja. Valinnanvaraa löytyy, odotukset ja tekniset vaatimukset laitteille ovat suuret, hinnat katselulaitteiden osalta korkeat, sisältöä vähän ja sitä kautta arvo kuluttajalle suhteessa käytettävään rahamäärään on huono. Siinä ehkä muutama tämän päivän olennaisimmista syistä sille, ettei AR ole vielä juurtunut kaiken kansan käyttöön.

Miksi AR?

Mainos-, markkinointi-, viihde- ja koulutusmateriaaleja luotaessa lisättyä todellisuutta voi käyttää tiedonjaon välineenä paikasta ja ajasta riippumatta. Näihin voidaan yhdistää monenlaisia elementtejä, jotka edesauttavat asian esittämistä useilla eri tavoilla, ja näin lisätä asian ymmärrettävyyttä. Mobiili AR -tuotannot voivat pitää sisällään tekstiä, kuvaa, videota, ääntä ja 3D-elementtejä. Mobiililaite löytyy yhä useamman loppukäyttäjän taskusta ja AR-sovellukset ovat maksuttomia.

Kysely ja käyttökokemukset toivat vinkkejä AR-tuotannon tekemiseen

Tutkimuksessa käytettyjen kirjallisuusmenetelmän ja suunnittelutieteisen menetelmän lisäksi tehtiin kyselytutkimus. Satunnaisesti valittu testiryhmä kokeili kolmea erilaista mobiili AR -sovellusta, vastasi kyselyyn ja kertoi käyttökokemuksistaan. Kokeiltavat AR-tuotannot luotiin maksuttomilla verkkopohjaisilla AR-ohjelmilla. Testattaviksi ohjelmiksi valittiin HP Reveal, Roar ja Zappar. Lopputuloksena näistä kolmesta ohjelmasta parhaimman arvion sai Zappar. Tulokset osoittivat, että käyttökokemukseen vaikuttavia asioita ovat muun muassa, millaisena sisältö näkyy, kuinka helposti ja nopeasti sisältö avautuu laitteen näytölle, miten helposti käyttäjä pääsee liikkumaan sovelluksessa, käyttäjän laitekäyttötaidot yleisesti ja missä asennossa käyttäjä sovellusta tutkii. Erinomaiseen AR-kokemukseen tarvitaan siis monen asian onnistumista. Onnistuminen on mahdollista, mutta se vaatii suunnittelua ja ennakointia, kuten mikä tahansa tietotekninen kokemus.

Teksti ja kuva: Annukka Hupli

Lisätietoja: Annukka Hupli

Opinnäytetyö: Maksuton mobiili AR ja käyttökokemus