Marjatta ja Eino Kollin Säätiö tukee LAMKin varainhankintaa

Kuva
Marjatta ja Eino Kollin Säätiö
Kuvassa (vas.) Säätiön asiamies Esko Kolli, Säätiön hallituksen puheenjohtaja Alpo Aronen ja Lahden ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Turo Kilpeläinen.
Marjatta ja Eino Kollin Säätiö tukee Lahden ammattikorkeakoulun varainhankintaa 100 000 eurolla ja lahjoituksella vauhditetaan erityisesti tekniikan alan opetusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä aluekehittämistä.

Korkeakoulutuksen tukeminen mahdollistaa opiskelijoiden kehittymisen tulevaisuuden tekijöiksi, jotka kykenevät toimimaan alati muuttuvissa työelämän tilanteissa ja tuottamaan organisaatiolle uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi.

”Lahden ammattikorkeakoulun uusi kampus tarjoaa tekniikan koulutukselle upeat puitteet. Monta hyvää kehitysprojektia on jo käynnissä ja Kollin säätiön lahjoitus takaa omalta osaltaan sen, että nuo projektit voivat jatkua. Lahden ammattikorkeakoululla on erityistehtävä puuosaamisen tuottajana Suomessa. Se on tehtävä, jossa haluamme onnistua erinomaisesti”, toteaa Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alan yksikönjohtaja Silja Kostia.

Marjatta ja Eino Kollin Säätiö on merkittävä tekijä suomalaisen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittajana. Säätiö jakaa vuosittain pääomansa tuotosta merkittävän osan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Marjatta ja Eino Kollin säätiö on jakanut apurahoja, lahjoituksia ja avustuksia yhteensä yli 10 miljoonaa euroa – lahjoitus LAMKille ja erityisesti tekniikan alalle juontuu säätiön taustasta.

”Oman roolinsa säätiö näkee maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvän tutkimuksen sekä kehitystyön mahdollistajana. Haasteena on ruokkia nimenomaan sellaista kehitystä, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta pitkällä tähtäimellä. Säätiö haluaa omalta osaltamme tukea ja turvata Päijät-Hämäläistä puuosaamisen koulutusta LAMKille annetulla lahjoituksella. Olemme myös vahvasti mukana LAMKin uusia tiloja omistavassa taustayhteisössä”, kertoo Marjatta ja Eino Kollin Säätiön asiamies Esko Kolli.

 

Lisätietoja:

Silja Kostia, Lahden ammattikorkeakoulu

p. 050 387 1901

Esko Kolli, Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

p. 0500 712 458

Vauhtia-varainhankintakampanja

Lahden alueen elinkeinoelämän menestys edellyttää korkeakoulujen ja työelämän entistä tiiviimpää yhteistyötä. Lahjoitus Lahden ammattikorkeakoululle on panostus alueen tulevaisuuteen – innostu lahjoittamaan! 

Yritykset, opiskelijat, korkeakoulut ja kehittäjät. Yhdessä tekemällä saamme kasvuun vauhtia.