LUT-konsernin hallitukset hyväksyivät konsernistrategian 2025

Kuva
Lahden ammattikorkeakoulu
LUT yliopiston, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun hallitukset ovat hyväksyneet korkeakoulujen yhdessä laatiman konsernistrategian. Hallituksen päättivät myös SAIMIAn ja LAMKin fuusioitumista koskevien valmisteluiden aloittamisesta.

Konsernistrategian valmistelua varten perustettiin kesäkuussa korkeakoulujen hallituksien puheenjohtajista ja rehtoreista koostuva konsernineuvosto. Järjestelyllä pyrittiin takaamaan kaikkien kolmen korkeakoulun yhdenvertaisuus ja konsernistrategian monipuolisuus.

2 organisaatiota, 2 tehtävää, 2 kampusta

Uusi konsernistrategia voidaan tiivistää ajatukseen kahdesta organisaatiosta, kahdesta tehtävästä ja kahdesta kampuksesta. LUT-korkeakouluissa toteutetaan selkeällä työnjaolla sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulutoimintaa kahdella kampuksella maksimoiden yhteistyön synergiat.

Jatkossakin LUT-konsernissa on vahvasti profiloitunut kansainvälinen tiedeyliopisto LUT, joka keskittyy puhtaaseen energiaan, kiertotalouteen sekä vastuulliseen liiketoimintaa ja yrittäjyyteen. Toiminnan keskiössä ovat kansainvälisesti kilpailukykyinen ja yritysyhteistyön kannalta merkityksellinen tutkimustyö sekä maisteri- ja tohtorikoulutus.

Konserniin rakentuu myös työ- ja elinkeinoelämän innovaatiokorkeakoulu, joka muodostuu Lahden ammattikorkeakoulusta (LAMK) ja Saimaan ammattikorkeakoulusta (SAIMIA). Innovaatiokorkeakoulun erityisiä vahvuuksia ovat kiertotalous, muotoilu, innovaatioiden kaupallistaminen sekä hyvinvoinnin palveluinnovaatiot. Toiminnan painopisteinä ovat työelämään soveltuvat ammattikorkeakoulututkinnot sekä alueita palveleva innovaatiotoiminta.

”Kahden kampuksen malli mahdollistaa Lappeenrannassa ja Lahdessa aiempaa monipuolisemman ja laajemman yhteistyön, ja uutta kasvua haetaan kaikkia korkeakouluja hyödyttävästä hanke- ja koulutusyhteistyöstä”, LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa kertoo. ”Yritysyhteistyö tehdään näkyväksi LAMK Business Mill -konseptin sekä opiskelijayrittäjyyden kautta.”

Koulutuksen osalta konsernissa lisätään yhteistyötä digitaalisissa opintokokonaisuuksissa, kielikoulutuksessa sekä täydennyskoulutuksessa. Yhdessä laajennetaan myös kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia.

Strategian toteuttamisvaiheen vastuuhenkilöt nimetty

LUT-konsernistrategian seuraavan toteuttamisvaiheen kokonaisuudesta vastaa provost Liisa-Maija Sainio. Ammattikorkeakoulujen toiminnan yhdistämisestä vastaa LAMKin rehtori Turo Kilpeläinen ja fuusiota koskevasta juridiikasta päälakimies Riikka Sund. Yhteisten korkeakoulupalveluiden kehitystyötä jatkaa palvelujohtaja Anne Lankinen.

Ammattikorkeakoulujen toiminnan yhdistämistä varten on nimetty LAMKin ja SAIMIAn ylimmän ja keskijohdon asiantuntijoista koostuva projektitiimi. Tiimin vastuulla on Turo Kilpeläisen johdolla suunnitella uudenlainen työ- ja elinkeinoelämän innovaatiokorkeakoulu ja varmistaa sekä koulutusvastuiden että tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan mahdollisimman kattava hyödyntäminen. Tavoitteena on saavuttaa entistä laajempaa osaamista alueiden elinkeinoelämän hyväksi.

 

Lisätiedot:

Tuomo Rönkkö, LUT-yliopiston hallituksen puheenjohtaja | tuomo [dot] ronkkoattejusa [dot] fi, 050 387 6120

Juha-Matti Saksa, LUT-yliopiston rehtori sekä LAMKin ja SAIMIAn hallituksen puheenjohtaja | juha-matti [dot] saksaatlut [dot] fi, 040 016 6659

Turo Kilpeläinen, LAMKin rehtori | turo [dot] Kilpelainenatlamk [dot] fi, 044 708 5085

Anneli Pirttilä, Saimaan AMK:n rehtori | anneli [dot] pirttilaatsaimia [dot] fi, 040 766 4807