LAMKissa tarjolla maksuton maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus

Kuva
Group of Students
Lahden ammattikorkeakoulu tarjoaa korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joiden tavoitteena on hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon Suomessa. Valmentava koulutus on hyödyllinen väylä korkeakouluopintoihin aikoville maahanmuuttajille, sillä huomattava määrä sen suorittaneista opiskelijoista on päässyt opiskelemaan tavoittelemalleen alalle.

Maahanmuuttajille suunnattua valmentavaa koulutusta on tähän mennessä tarjonnut 13 eri ammattikorkeakoulua Suomessa. 30 opintopisteen laajuinen koulutus on opiskelijoille maksutonta ja sitä tarjotaan monimuoto- ja kontaktiopetuksena. Kokopäivätoimisessa opiskelussa keskitytään suomen kielen lisäksi englannin ja matematiikan opintoihin. Opiskelussa painottuvat myös ammattialakohtaiset ja yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Koulutuksessa on mahdollista suuntautua joko sosiaali- ja terveysalalle, tekniikkaan tai liiketalouden alalle. Jos oma opiskeluala on vielä epävarma, on mahdollista hakeutua monialaiseen koulutukseen.

”Koulutukselle on selkeä tarve, sillä maahanmuuttajien reitit koulutukseen ja työelämään ovat pitkiä, eikä kansainvälisiä osaajia vielä kunnolla osata hyödyntää Suomessa. Työ ja hyvinvointi Suomessa 2014 -tutkimuksen mukaan noin 20 % korkeakoulututkinnon suorittaneista maahanmuuttajista työskentelee työntekijäammateissa, kun vastaava osuus kantaväestöstä on muutama prosentti. Koulutuksen tavoitteena on edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien etenemistä heidän yksilöllisellä koulutus- ja urapolullaan riippumatta siitä, jatkavatko he koulutuksen jälkeen korkeakouluopintoihin vai työelämään”, kommentoi LAMKin kielten ja viestinnän koulutuspäällikkö Johanna Marjomäki.

Parhaillaan on käynnissä ensimmäinen verkossa toteutettava valtakunnallinen korkeakouluopintoihin valmentava koulutus, joka järjestetään yhteensä yhdeksän eri ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutukseen oli hakijoita Marjomäen mukaan jonoksi asti. ”Verkkomuotoinen koulutus on tarkoitus vakiinnuttaa ja toteuttaa jatkossa vuosittain kesäopintoina. Lisäksi LAMKissa ja useissa muissa ammattikorkeakouluissa järjestetään vuosittain oma syksystä kevääseen kestävä kontaktimuotoinen valmentava koulutus.”

Hakuaika LAMKin järjestämään korkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen on 5.–30.8.2019. 

Lisätietoja:

Johanna Marjomäki
Koulutuspäällikkö
johanna [dot] marjomakiatlamk [dot] fi

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus

Hakuaika 5.–30.8.2019.