LAMKin opiskelijat veivät joulumieltä yksinasuville vanhuksille

Kuva
Joulumieli-projektiin osallistuneita opiskelijoita.
Joulumieli-projektiin osallistuivat mm. Vanessa Kunz, Tanja Pöyry, Clémentine Kalmes, Johanna Teubert & Nora Ahn.
Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tänä vuonna päässeet mukaan jouluisiin hyväntekeväisyysprojekteihin. Joulukuun alussa uutisoitiin Joulupuu-keräyksestä, jossa LAMKin sosionomiopiskelijat olivat mukana auttamassa ja viimeisimpänä hyväntekeväisyystempauksena toteutettu Joulumieli-projekti on saatu nyt päätökseen.

Projekti oli osa Multicultural Leadership and Teamwork -opintojaksoa, jonka lopputuloksena eri alojen opiskelijoista ja vaihto-opiskelijoista koostuneet monikulttuuriset opiskelijaryhmät vierailivat Lahden keskustassa yksinasuvien vanhusten kotona mm. joulukukkien ja leipomusten kera, vieden joulumieltä yhteensä 46:lle yksinäiselle vanhukselle. Hyväntekeväisyystempaus eli Joulumieli-projekti sai alkunsa LAMKin liiketalouden ja matkailun alan lehtori Tarja Ahosen opintojaksosta, jonka lähtökohtana oli monikulttuurisen toiminnan kehittäminen.

”Halusin saada opiskelijat ymmärtämään, miten tärkeää on hyväntekeväisyys. Kurssi oli tarkoitus kytkeä jotenkin yhteiskuntaan ja opiskelijat toivoivat käytännön tekemistä; mietinkin aluksi, että miten monikulttuurinen tiimityö toteutuisi tällaisessa ja kytkeytyisi oikeaan elämään. Hyväntekeväisyys on tärkeä osa yhteiskuntaa, joten päädyimme selvittämään, mitkä kohderyhmät tarvitsisivat joulumielen piristystä – opiskelijoiden äänestyksellä valitsimme hyväntekeväisyyden kohteeksi yksinasuvat vanhukset, keillä ei välttämättä ole ketään, kuka kävisi katsomassa”, kertoo Tarja Ahonen.

Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän palvelupäällikkö Pirkko Peltomaa toimi projektissa tärkeänä mahdollistajana, sillä häneltä saatiin listat Lahden keskustan alueen yksinasuvista vanhuksista, jotka rajattiin vielä heihin, ketkä asuvat omassa kodissaan yksin. Yhteensä 45 opiskelijaa osallistui projektiin ja opiskelijoiden muodostamissa pienryhmissä oli vaihto-opiskelijoita sekä jokaisessa ryhmässä 1 suomalainen opiskelija tulkkina, vaikkakin hyvä mieli ja tunne välittyi kotikäynneillä opiskelijoiden mukaan ilman yhteistä kieltäkin.

”Tutkimusten mukaan yksinolo ja etenkin yksinäisyys vähentää monen ikäihmisen elämänlaatua. Lahden seudullakin on paljon yksinäisiä vanhuksia, joten tällaiset hyväntekeväisyysprojektit tuovat paljon iloa ikääntyneiden elämään ja ovat merkittäviä kohokohtia heidän arjessaan. Kotihoidon henkilökunnalta saamani palautteen mukaan asiakkaat ovat olleet todella iloisia ja otettuja opiskelijoiden vierailuhetkistä. Hyvää mieltä ja piristystä toi, kun opiskelijat tulivat kysymään kuulumisia ja lisäksi vielä ilahduttivat pienellä lahjalla”, kommentoi Pirkko Peltomaa Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymästä.

Opiskelijat motivoituivat hyvän tekemiseen

Vanhuksien lisäksi opiskelijat päättivät piristää myös jouluaattona töissä olevia ihmisiä ja yrityksiä mm. pelastustoiminnan viranomaisia. Yrityksiin on toimitettu etukäteen jouluaatoksi jouluaiheiset laatikot, joista löytyy opiskelijoiden leipomuksia ja lahjoituksina saatuja tuotteita, kuten Ladeon kiipeilylahjakortteja. Opintojakson lehtori Tarja Ahonen ja opiskelijat halusivat hyväntekeväisyystempauksen avulla osoittaa arvostusta vanhuksille, mutta myös heille, jotka ovat jouluna töissä pitääkseen yhteiskunnan toimintaa yllä.

Joulumieli-projektin lahjoja.

Opiskelijat oppivat arvostamaan muiden kulttuurien työtapoja ja miten pienilläkin asioilla saa toisen ihmisen onnelliseksi. Opiskelijoiden yhteenveto projektin jälkeen oli yksimielinen: ”On tärkeää pitää huolta vanhemmista ihmisistä sekä jakaa kiltteyttä ja rakkautta ihmisille, ketkä tarvitsevat sitä.”

Opiskelijat selventävät, että projektin tarkoitus oli tarjota vanhuksille ja jouluna töissä oleville lämpöä ja rakkautta jouluun. Projekti kehitti ymmärrystä moninaisuutta kohtaan ja vahvisti vuorovaikutustaitoja – lisäksi opiskelijoista jäi muisto kaikille heiltä joulupaketin saaneille, sillä opiskelijat kirjoittivat pienen saatteen itsestään eli keitä he ovat, jokaisen paketin mukaan. Suurin osa vanhuksille ja yrityksille annetuista lahjoista oli opiskelijoiden itsetekemiä ja -hankittuja mm. lahjoituksina. Opiskelijoiden kotikäynnit vanhuksien luona eivät kestäneet kauaa, mutta jäävät varmasti vanhuksien mieleen pitkäksi aikaa: ”Niin pieni hetki meille opiskelijoille, mutta antoi paljon vanhoille ihmisille.”

Joulumieli-projektiin leivottuja pipareita.

”Halusin, että myös ulkomaalaiset opiskelijat voivat kokea antavansa jotain hyvää Suomelle vaihdon aikana ja tässä projektissa opiskelijat todella näkivät, miten paljon hyväntekeväisyystempaus vanhuksille merkitsi; opiskelijat kokivat vanhusten kotona vierailun hyvin liikuttavana. Projekti antoi opiskelijoille varmuutta toimia eri ihmisten kanssa ja työelämässä näillä monikulttuurisuustaidoilla on kysyntää”, sanoo Tarja.

Joulumieli-projekti oli onnistunut ja hyväntekeväisyys ei suinkaan lopu tähän: Tarja aikoo toteuttaa toisen samanlaisen opintojakson keväällä, jossa hyväntekeväisyysteema jatkuu – kohderyhmä on kuitenkin vielä mietinnässä, sillä avuntarve on Lahdessakin suuri.

Kiitos Joulumieli-projektia tukeneille:

  • Joulumieliprojektiin osallistuneet opiskelijat
  • Pirkko Peltomaa, palvelupäällikkö, PäijätHämeen Hyvinvointiyhtymä
  • Kaikki projektissa auttaneet tahot ja yksityishenkilöt mm. Ladeo, Osuuskauppa Hämeenmaa ja Lahden Englanninkielinen Leikkikoulu.

Lisätietoja: