LAMKin opiskelijat toteuttivat hyväntekeväisyystempauksen lapsille

Kuva
Pääsiäisilo-projekti
Viime joulukuussa Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat pääsivät ilahduttamaan yksinasuvia vanhuksia Multicultural Teamwork and Leadership -opintojakson onnistuneella hyväntekeväisyystempauksella ja samaisia projekteja toivottiinkin lisää. Vastaavanlainen hyväntekeväisyysprojekti toteutettiin uudelleen pääsiäisenä, mutta tällä kertaa kohderyhmäksi valikoituivat kaupungin alle kouluikäisten kerhot.

Pääosin LAMKin vaihto-opiskelijoista koostuvat ryhmät vierailivat pääsiäisen alla viidessä Lahden kaupungin alle kouluikäisten kerhossa. Pääsiäisiloksi kutsutun projektin avulla kerhojen lapset pääsivät tutustumaan monikulttuurisuuteen ja vaihto-opiskelijoiden eri kulttuureihin leikkien muodossa. Opiskelijat puolestaan oppivat projektin avulla työskentelemään eri kulttuureista ja taustoista tulevien muiden opiskelijoiden sekä lasten kanssa.

”Pohdimme luokan kanssa, onko tämä hyväntekeväisyyttä. Päädyimme kuitenkin siihen lopputulemaan, että hyväntekeväisyyttä on muutos – se, että tehdään jotain eri tavalla ja tuotetaan iloa ihmisille ilman, että siitä pitää maksaa. Yhdessäolo on yksi esimerkki hyväntekeväisyydestä”, kertoo LAMKin liiketalouden ja matkailun alan lehtori Tarja Ahonen. ”Tällainen hyväntekeväisyys voi jäädä lapsen mieleen ja vaikuttaa positiivisesti suhtautumiseen vanhempana, mm. monimuotoisuuteen liittyen.”

Pääsiäisilo-hyväntekeväisyystempaus


Hyväntekeväisyyteen tähtäävällä opintojaksolla oli 40 opiskelijaa eri maista ja koulutusaloilta. Projekti opetti monikulttuurisuuden lisäksi nonverbaalista viestintää, sillä suurin osa pienistä lapsista ei osaa englantia. Ulkomaalaisilla opiskelijaryhmillä oli mukanaan myös suomalainen tulkki, mutta jokaiselle annettiin kuitenkin mahdollisuus viestiä itse – eräällä kerhovierailulla opiskelijat yllättyivät positiivisesti, kun yksi lapsista osasikin niin hyvin englantia, että toimi tulkkina muille. 

Lapsille yhdessäolo ja yhdessä leikkiminen on hyvin kallisarvoista.

Lahden kaupungin Loviisanpässin Kerhon kerhotoiminnanohjaaja Birgitta Grönholm kiittää opiskelijoita vierailuista ja palaute pääsiäistempauksesta oli kaikin puolin positiivista. ”Aivan upeita opiskelijoita – lapset tykkäsivät toiminnasta ja iltapäiväkerholaiset toivoivat, että he voisivat tulla vaikka joka päivä käymään.” Muista kerhoista kerrotaan vierailun tuoneen vaihtelevuutta kerhoviikkoon ja lapset olivat käynnistä sekä yhteisestä leikkiajasta hyvin mielissään. Tekemistä oli peleistä kasvomaalaukseen ja pääsiäismunien metsästykseen; hyväntekeväisyys oli tässä tapauksessa ajanjakamista.

Opiskelijat liikuttuivat lasten kanssa toimimisesta ja kokemus oli kokonaisuutena opettava. Projekti antoi myös työelämään tärkeitä oppeja, kuten monikulttuurisuustaitoja, vaikuttavaa viestintää ja ryhmädynamiikan ymmärtämistä sekä aikataulutusta. ”Monikulttuuriset opintojaksot LAMKissa ovat huipentuneet kahteen onnistuneeseen hyväntekeväisyystempaukseen – syksylle suunnittelen jo kolmatta hyväntekeväisyysprojektia, joka tullaan kohdentamaan jälleen yksinasuville vanhuksille Lahdessa”, iloitsee Tarja Ahonen.

LAMKin opiskelijat vierailivat seuraavissa Lahden kaupungin alle kouluikäisten kerhoissa:

  • Hirsimetsän kerho
  • Jalkarannan kerho
  • Loviisanpässin kerho
  • Tanssimäen kerho
  • Launeen perhepuiston kerho.

Lisätietoja: