LAMKin ja Saimaan AMK:n rehtorit kannattavat ammattikorkeakoulujen fuusiota

Kuva
LAMK ensisijainen tunnus
LUT-konsernineuvosto on valmistellut LUT-yliopiston, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) konsernistrategiaa rehtorien johdolla. Konsernistrategia tulee hallitusten päätettäväksi kaikissa kolmessa korkeakoulussa syyskuun lopussa.

Strategiatyön tässä vaiheessa korkeakoulujen rehtorit esittävät hallituksille LAMKin ja Saimaan AMK:n fuusioitumista koskevien valmisteluiden aloittamista.

Rehtorit tulevat myös esittämään, että konsernitasolla fuusion valmisteluprojektista vastaa provost Liisa-Maija Sainio ja ammattikorkeakoulujen toiminnan yhdistämisestä LAMKin rehtori Turo Kilpeläinen.

Fuusio olisi ratkaisu, joka veisi molemmat ammattikorkeakoulut entistä vahvemmalle kasvu-uralle. Kolmen korkeakoulun yhteistyö on jo aloitettu koulutuspolkujen, elinkeinoelämän vuorovaikutuksen sekä kansainvälisyyden osalta. Samaan aikaan korkeakoulupalveluissa on tehty järjestelyitä, jotta niitä voitaisiin johtaa yhtenä kokonaisuutena.

”Tässä strategiatyössä ja pohdinnassa on käynyt päivänselväksi, että Saimaan ja Lahden ammattikorkeakoulujen voimat kannattaa yhdistää fuusiolla. Yhtenä ammattikorkeakouluna olemme suomalaisessa korkeakoulukentässä vahva kokonaisuus, joka hyödyttää sekä Lappeenrantaa että Lahtea”, Saimaan AMK:n rehtori Anneli Pirttilä painottaa. ”Näen, että tämänhetkisessä maailmassa ja korkeakoulukentän kiristyvässä kilpailutilanteessa fuusio on meille henkivakuutus. Olisi sulaa hullutta jättää tämä mahdollisuus hyödyntämättä.”

Jos fuusio toteutuu, Saimaan AMK ja LAMK olisivat yhdessä Suomen kuudenneksi suurin ammattikorkeakoulu ja toiminnassaan Suomen kansainvälisin ja eniten julkaisuja tuottava yksikkö.

Koulutusvastuiden osalta ammattikorkeakouluissa on sekä yhteisiä että toisiaan täydentäviä aloja. Toimiminen yhdessä organisaatiossa mahdollistaisi koulutusvastuiden joustavan hyödyntämisen. Myös tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimintaa voitaisiin tehdä entistä laajemmalla osaamispohjalla molempien alueiden elinkeinoelämän hyväksi.

”LAMKin ja Saimaan AMK:n vaikutus Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan työ- ja elinkeinoelämälle on ratkaisevan tärkeää. Vaikka yhdistymisessä on riskinsä, hyödyt niin opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksien lisääntymisen kuin työ- ja elinkeinoelämän palvelutarjonnan laajentumisen osalta ovat ilmeisiä”, Turo Kilpeläinen toteaa.

LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa tähdentää, ettei mahdollinen ammattikorkeakoulujen fuusio vaikuta yliopiston perustoimintaan. ”Korkeakoulupalveluita on johdettu tähänkin asti yhtenä kokonaisuutena. Niiden kehitystyö jatkuu palvelujohtaja Anne Lankisen johdolla”, Saksa kertoo.

Mahdollinen fuusio toteutuisi aikaisintaan vuoden 2020 alusta.

 

Lisätiedot:

Tuomo Rönkkö, LUT-yliopiston hallituksen puheenjohtaja | tuomo [dot] ronkkoattejusa [dot] fi, 050 387 6120

Juha-Matti Saksa, LAMKin ja Saimaan AMK:n hallituksen puheenjohtaja | juha-matti [dot] saksaatlut [dot] fi, 040 016 6659

Turo Kilpeläinen, LAMKin rehtori | turo [dot] kilpelainenatlamk [dot] fi, 044 708 5085

Anneli Pirttilä, Saimaan AMK:n rehtori | anneli [dot] pirttilaatsaimia [dot] fi, 040 766 4807

LUT-korkeakoulut

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu muodostavat kolmen autonomisen korkeakoulun konsernin. LUT-korkeakoulut on laadukas, kokeileva ja energinen korkeakoulukeskittymä, jota yliopisto johtaa kansainvälisen mallin mukaisesti. Konsernissa LUT yliopistona tekee akateemista tutkimusta ja antaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta. LAMK ja Saimaa antavat työelämälähtöistä koulutusta sekä tekevät soveltavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.