Lahden Teollisuusseuran Säätiö tukee tekniikan ja muotoilun koulutusaloja

Kuva
LAMK
Lahden Teollisuusseuran Säätiö tukee Lahden ammattikorkeakoulun varainhankintaa 50 000 eurolla; lahjoitus osoitetaan erityisesti tekniikan ja muotoilun koulutusaloille. Lahjoituksella tuetaan alueen elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyön kehittämistä.

”Lahden Teollisuusseuran Säätiön lahjoitus lisää merkittävästi LAMKin kykyä palvella alueen yritysten tarpeita entistä tehokkaammin ja monipuolisemmin erityisesti tekniikan ja muotoilun aloilla. LAMKin sisäisen toiminnan ja yritysyhteistyön kehittäminen on kaikkien yhteinen intressi”, kertoo Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen.

Lahden Teollisuusseuran Säätiö edistää Lahden ja sen ympäristön taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä sekä tukee teollisuuteen ja liike-elämään liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa. Vuosittain säätiö jakaa avustuksia, apurahoja ja palkitsemisia säätiön tarkoitusta toteuttaviin kohteisiin.

”Lahden Teollisuusseuran Säätiön näkökulmasta Lahden kehittyminen korkeakoulu- ja yliopistokaupunkina on hieno ja toivottu asia. Säätiön tehtävänä on sääntöjensä mukaan edistää taloudellista, yhteiskunnallista kehitystä Lahdessa ja sen ympäristössä sekä tukea teollisuuteen ja liike-elämään liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa. Toivon, että Lahden ammattikorkeakoulun Vauhtia-varainhankintakampanjaan osoitetun avustuksen myötä, oppilaitoksella on halua entisestään tiivistää yhteistyötä alueen monimuotoisen elinkeinoelämän kanssa. Olisi loistavaa, jos täällä opiskelleet nuoret löytäisivät kiinnostavat työpaikat alueen yrityksistä tai aloittaisivat yritystoiminnan juuri täällä”, toivoo Lahden Teollisuusseuran Säätiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen.

 

Lisätietoja:

Turo Kilpeläinen, Lahden ammattikorkeakoulu 

p. 044 708 5085

Jukka Viinanen, Lahden Teollisuusseuran Säätiö 

p. 050 552 3292

Yhdessä tekemällä saamme kasvuun vauhtia

Lahjoitus Lahden ammattikorkeakoululle on panostus alueen tulevaisuuteen.