Lahden ammattikorkeakoulun yhteistoimintaneuvottelut päättyneet

Kuva
LAMK ensisijainen tunnus
Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluiden lopputuloksena irtisanotaan 30 työntekijää. Työvoiman vähennys kohdistuu hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön. Lisäksi 7 henkilön työsuhde päättyy muunlaisin järjestelyin ja 10 henkilölle tarjotaan muuta työtä irtisanomisen välttämiseksi. Henkilöstösäästöjen lisäksi pystyttiin löytämään myös toiminnallisia ja tilavuokriin liittyviä säästöjä.

Lahden ammattikorkeakoulu arvioi vuoden 2019 varsinaisen toimintansa tuloksen olevan 2,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taloustilanteen tervehdyttämiseksi LAMK käynnisti 20.8. koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Vuosittaisen säästötarpeen arvioitiin olevan yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Muutosohjelman tavoitteena on tuloksellisuuden pysyvä parantaminen ja toimintakyvyn turvaaminen tulevaisuudessa.

”Tuloksellisuuden parantaminen edellyttää vahvoja toiminnallisia muutoksia perustoiminnassamme. Jatkossa keskitymme entistä vahvemmin perustoimintoihin, koulutukseen ja TKI-toimintaan”, Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen korostaa. ”Haemme muutoksilla ratkaisuja paitsi toimintamme uudistamiseen myös taloudellisiin haasteisiin. Vaikeasta tilanteesta huolimatta meidän on katsottava rohkeasti tulevaisuuteen ja luotettava omaan tekemiseen yhdessä ja yhteistyössä.”

Lahden ammattikorkeakoulun nykytoiminnalla ja -rakenteella varsinaisen toiminnan tuloksen ennustetaan olevan tällä tilikaudella 2,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä perusrahoitus vähenee vuositasolla 2019–2020 noin 1,4 miljoonaa euroa.

LAMKin perusrahoituksen väheneminen johtuu kolmen edellisvuoden tuloksellisuuden laskusta. Tällä on suora laskeva vaikutus valtion perusrahoituksen määrään. Tuloksellisuuden lasku koskee erityisesti tutkintotuotantoa.