Lahden ammattikorkeakoulu käynnistää muutosohjelman

Kuva
LAMK ensisijainen tunnus
Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) käynnistää muutosohjelman, jonka tavoitteena on tuloksellisuuden pysyvä parantaminen ja toimintakyvyn turvaaminen tulevaisuudessa.

LAMK arvioi vuoden 2019 varsinaisen toiminnan tuloksen olevan 2,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tämän vuoksi LAMK käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Koko organisaation toimintaa suunnitellaan järjesteltävän uudella tavalla ja mahdollisten säästötoimenpiteiden suunnitellaan kohdistuvan muuhun kuin opetushenkilöstöön.

Kokonaissäästötarve on vuositasolla 2,5 miljoonaa euroa. Henkilövähennystarpeen arvioidaan vastaavan noin 50 henkilöä. Organisaation toiminnan uudelleen järjestelyn kautta on mahdollista löytää säästöjä myös muista kustannuksista, jolloin henkilöstövaikutukset voivat jäädä pienemmiksi.

Lahden ammattikorkeakoulun nykytoiminnalla ja -rakenteella varsinaisen toiminnan tuloksen ennustetaan olevan tällä tilikaudella 2,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä perusrahoitus vähenee vuositasolla 2019–2020 noin 1,4 miljoonaa euroa.

LAMK:n perusrahoituksen väheneminen johtuu kolmen edellisvuoden tuloksellisuuden laskusta. Tällä on suora laskeva vaikutus valtion perusrahoituksen määrään. Tuloksellisuuden lasku koskee erityisesti tutkintotuotantoa. Tuloksellisuuden parantamiseksi LAMK pyrkii kohdentamaan jatkossa resursseja vahvemmin perustoimintaan.

Lahden ammattikorkeakoulun budjetti on noin 41 miljoonaa euroa. Näin ollen arvioitu säästötarve on noin 6 prosenttia kokonaisbudjetista. Muuta kuin opetushenkilöstöä LAMK:ssa on 59 prosenttia eli yhteensä 239 henkilöä.

Kyseessä ei ole kertaluonteinen tai tilapäinen alijäämä. Tuloksellisuuden parantaminen edellyttää toiminnallisia muutoksia perusprosessien toteuttamisessa.

"Tuloksellisuuden parantaminen on LAMK:n tulevaisuuden kannalta elinehto. On suunnattava resursseja aiempaa vahvemmin perustoimintoihin ja -resursseihin”, Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen kertoo. ”Tämä on koko LAMK:a koskeva haaste, jota lähdemme nyt yhteistyössä ratkaisemaan ja etsimään keinoja tulevaisuuden toimintaedellytysten vahvistamiseksi.”

 

LAMK:n hallitus valtuutti 7.8.2018 kokouksessaan ammattikorkeakoulun johdon aloittamaan tarvittavien toimenpiteiden valmistelun taloustilanteen tervehdyttämiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut luottamusmiesten kanssa käynnistetään 20.8. ja ne kestävät vähintään kuusi viikkoa.

 

Lisätietoja:

Rehtori Turo Kilpeläinen, turo [dot] kilpelainenatlamk [dot] fi, puh. 044 708 5085