Kokemus- ja palvelumuotoilulla luodaan hyvää arkea ihmisille

Kuva
Kuva Nuorten työpajasta, kuvaaja: Paula Nurminen
Kuva Nuorten työpajasta, kuvaaja: Paula Nurminen
Lahden Muotoiluinstituutissa alkaa syksyllä 2018 uusi opintolinja nimeltään Kokemus- ja palvelumuotoilu. Lehtori Sara Ikävalko on ollut rakentamassa opintokokonaisuutta ja hänellä on hyvä näkemys alasta, sillä kaupunkisuunnittelu ja palvelumuotoilu ovat Saralle tuttuja jo vuosien takaa.

Ikävalko nostaa esiin kolme tärkeää teemaa koulutuksessa. Ne ovat kaupunkimuotoilu, digitaaliset palvelut sekä palvelumuotoilu. Kokemus- ja palvelumuotoilu liittyy aina ymmärrykseen ihmisten tarpeista ja toiveista sekä siihen mihin suuntaan heidän toiminta- ja elinympäristöään tulisi tulevaisuudessa muokata. Käyttäjälähtöinen suunnittelu on kaiken kehittämisen pohjana.

Hyvä arki kaiken A ja O

Ikävalko näkee opiskeluissa uuden luomisen vahvana elementtinä. Muotsikan koulutusohjelmassa opiskellaan valmiuksia, jotta opiskelijat voivat valmistuttuaan kehittää palveluita, luoda uutta yhteiskuntaa ja toimintatapoja. 

Opiskelijat pääsevät tekemään parempaa arkea ihmisille ja ihmisten kanssa.

- Suomalaisen ja oikeastaan koko skandinaavisen muotoilun pohjana on ollut kautta aikojen hyvän arjen luominen. Kokemus- ja palvelumuotoilu ei eroa tästä mitenkään, vaan myös sen avulla pyritään luomaan hyvää arkea ihmisille, yhteisöille ja yhteiskunnalle. 

Ikävalko on innoissaan opintojen suunnasta ja toteaakin, että historiallinen ja muotoilun viitekehys kulkee opinnoissa vahvasti mukana, mutta nyt opiskelijoilla on lupa keskittyä ei niinkään fyysisiin tuotteisiin vaan kaikkeen muuhun mitä niihin liittyy. Kokemus- ja palvelumuotoilu läpileikkaa palveluympäristöt sekä digitaaliset että fyysiset kaupunkiympäristöt ja sisätilat. 

Kenelle kokemus- ja palvelumuotoilu sopii? 

Keväällä 2018 Muotoiluinstituutissa aloittaneen lehtori, kokemus- ja palvelumuotoilun vastuuopettaja Mikko Rikalan mukaan tärkeintä on olla utelias ja kiinnostunut ihmisestä, kulttuureista ja ilmiöistä. Visuaalinen tiedontuottaminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen on oleellista, mutta niitäkin opiskellaan lisää Muotsikassa. 

- Toivomme, että opiskelijoiksi tulee sellaisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita kaupungeista, tulevaisuuden palveluista, digitaalisen maailman ja sekatodellisuuksien yhdistämisestä. 

Opiskelu pohjautuu tietoon ja aitojen suunnittelutöiden tekemiseen. Opinnoissa opiskellaan muotoilun prosesseja, analysoidaan tietoa ja luodaan uutta. Trendianalyysit ovat yksi hyvä keino selvittää ja tutustua ilmiöihin ja ihmiseen. Kaikki toiminta kietoutuu siihen, että ymmärretään miten ihminen toimii, mitä psykologisia ja fyysisiä vaatimuksia hänellä on. 

- Jos Suomen bruttokansantuotteesta kaksi kolmasosaa on palvelua, niin sitä pitäisi pystyä viemään ulkomaille.  Me elämme palveluyhteiskunnassa. Hyvästä palvelusta ollaan valmiita maksamaan.

Haluamme olla kärkijoukoissa toteuttamassa tulevaisuutta ja palveluvientiä. 

Palvelumuotoilijoita on palkattu moniin organisaatioihin ja palvelumuotoiluosaamista tarvitaan kaikkialla. Käyttäjien tarpeiden tuominen suunnitteluprosessiin on avainsanana. 

- Täällä luodaan uutta. Ensin se vaatii sen, että oma ajattelu muuttuu, sitten voidaan lähteä muuttamaan muiden ajattelutapaa. Tätä kautta rakentuu uudenlainen tulevaisuus, johon Muotsikan opiskelijat voivat olla vaikuttamassa vahvasti. Me luomme tulevaisuutta nuorille ja heidän pitää olla itse mukana. Kysymys opiskelijoille kuuluukin: Millaisessa maailmassa te haluatte elää? Tulkaa tekemään sitä nyt, kutsuvat Ikävalko ja Rikala.

Teksti: Petra Ruonakoski