Kehitä liiketoimintaasi ja opi ennakoinnista - maksuton valmennusohjelma alkaa Hämeenlinnassa

Kuva
Tuleva
Yritysten on entistä enemmän varauduttava toimintaympäristön muutoksiin, ennakoitava tulevaisuutta ja uudistettava liiketoimintaa. Onko yrityksessäsi riittävästi osaamista tulevaisuustiedon hyödyntämiseen ja tiedolla johtamiseen?

Ennakoinnin ja liiketoimintadatan analysoinnin valmennusohjelma on suunnattu organisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille, jotka voivat hyödyntää ennakointia organisaationsa toiminnan kehittämisessä. Jokainen valmennusaihe sisältää johdannon aiheeseen ja soveltavan osuuden, jota voi hyödyntää omaan strategiatyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Hämeen ammattikorkeakoulu toteuttaa valmennukset Hämeenlinnassa HAMKin Visamäen kampuksella.

  • Ennakointimenetelmien hyödyntäminen omassa organisaatiossa 14.3.2019 klo 9-12
  • Ennakointi strategiaprosessin tukena 14.3.2019 13-16
  • Liiketoimintamalliin liittyvien osa-alueiden kehityksen ennakointi 27.3.2019 klo 9-12
  • Ennakoinnin sovellusalueita 27.3.2019 klo 13-16

Osallistua voi yksittäisiin valmennusaiheisiin tai koko valmennukseen. Esite ja saapumisohje löytyvät osoitteesta www.hamk.fi/tuleva/#valmennusohjelma.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: anne-mari [dot] jarvenpaaathamk [dot] fi

Valmennusohjelma on osa Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA) -hanketta, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto. Hanketta toteuttaa Lahden ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu, yhteistyökumppanina on Hämeen Kauppakamari.