Huonekalusäätiön lahjoituksella vauhditetaan erityisesti tekniikan alaa

Kuva
LAMK
Huonekalusäätiö tukee Lahden ammattikorkeakoulun varainhankintakampanjaa 10 000 eurolla. Korkeakoulutuksen tukeminen mahdollistaa opiskelijoiden kehittymisen tulevaisuuden tekijöiksi, jotka kykenevät toimimaan alati muuttuvissa työelämän tilanteissa ja tuottamaan teollisuudelle uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi.

Huonekalusäätiön lahjoituksella vauhditetaan erityisesti tekniikan alan koulutuksen ja TKI-työn kehittämistä sekä yhteistyön tiivistämistä teollisuuden kanssa. Lahjoitusta vastaan Lahden ammattikorkeakoulu saa vastinrahoitusta valtiolta.

”Huonekalusäätiön tarkoituksena on osaltaan huolehtia elinvoimaisesta huonekalu- ja puuseppäteollisuuden olemassaolosta Suomessa. Elinvoimaisuus edellyttää osaavaa henkilöstä ja siinä Lahden ammattikorkeakoulu on avainasemassa”, toteaa Huonekalusäätiön puheenjohtaja Hannu Roine.

Lahden ammattikorkeakoulu on Suomen ainoa puutuoteteollisuuden tarpeisiin insinöörejä kouluttava korkeakoulu. Koulutus antaa valmiudet työskennellä kalusteteollisuudessa, saha- ja levyteollisuudessa sekä rakennuspuusepän teollisuudessa. Puutuoteteollisuus työllistää Suomessa noin 30 000 henkilöä ja alan talous- ja työllisyysvaikutukset kohdistuvat koko Suomeen.

”Huonekalusäätiön lahjoitus auttaa meitä kehittämään omaa toimintaamme kouluttajana. Jatkuva vuoropuhelu teollisuuden kanssa takaa sen, että valmistuvien insinöörien osaaminen vastaa työelämän vaatimuksia. Joustavat koulutusmuodot mahdollistavat insinööriksi kouluttautumisen eri elämäntilanteissa oleville opiskelijoille”, kertoo Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alan yksikönjohtaja Silja Kostia.

 

Lisätietoja:

Silja Kostia, Lahden ammattikorkeakoulu

p. 050 387 1901

Hannu Roine, Huonekalusäätiö

p. 044 0710901