Hallituksen kokoustiedote 28.5.2019

Kuva
Lahden ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus kokoontui 27.5.2019 hieman uudistetulla kokoonpanolla.

Toukokuun yhtiökokouksessa Lahden ammattikorkeakoulun hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Pär-Gustaf Relander, hallituksen puheenjohtaja, Polttimo Oy
Timo Tiainen, muotoilujohtaja, Kone Oyj
Pekka Timonen, kaupunginjohtaja (Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n entisten omistajien nimeämänä)
Juha-Matti Saksa, rehtori, LUT
Liisa-Maija Sainio, provost, LUT
Riikka Sund, päälakimies, LUT
Lisäksi vahvistettiin henkilöstöjäseneksi lehtori Miika Kuusisto ja opiskelijajäseneksi Markus Vierumäki, molemmat vuoden 2019 loppuun asti.

Rehtori Turo Kilpeläinen nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille toiminnan tuloksellisuuden ja erityi-sesti tuloksellisuuden varmistamisen lähtökohdat kuluvan vuoden osalta. Lisäksi rehtori antoi tilannekatsauksen Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulujen fuusion etenemisestä, sen kustannuksista ja aikataulusta.

Päätösasioina kokouksessa oli uuden ammattikorkeakoulun toimiluvasta päättäminen, päättäminen ehdollisesti uuden ammattikorkeakoulun johtajavalinnoista sekä rahankeräysluvan hakeminen vuo-delle 2019 ja 1.1.2020 lähtien joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Hallitus hyväksyi päätökset esitysten mukaisesti. Uuden LAB-ammattikorkeakoulun toimilupaa on työstetty kevään ajan, ja toimilupa on tarkoitus jättää ministeriölle kesäkuussa 2019. Johtajavalinnoista on tiedotettu sisäisesti Saimaan ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksen jälkeen. Johtajien valinnat ovat ehdollisia ammattikorkeakoulujen fuusion toteutumiselle.

Hallituksen kokouksessa tarkasteltiin myös liiketoimintaluovutuksen tilannetta. Konsernin tukipalveluja eli korkeakoulupalveluja on johdettu yhtenä kokonaisuutena jo yli vuoden ajan. Vuoden 2018 tammikuussa Saimaan ammattikorkeakoulu siirsi tukipalvelunsa liiketoiminnan luovutuksena LUTille. LAMKin tukipalveluiden liiketoimintasiirron valmistelu on käynnissä ja etenee aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on toteuttaa LAMKin tukipalveluiden liiketoimintasiirto LUTiIle 31.8.2019.

Lisäksi hallituksessa käsiteltiin kevään aikana päivitetyn konsernistrategian toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet ja seurantamittarit. Konsernistrategia fokusoituu koulutuksen, kansainvälisyyden ja elinkeinoimpaktin teemoihin. Tarvittaessa strategiaa tarkennetaan uuden hallitusohjelman ja uuden opetus- ja kulttuuriministerin linjausten jälkeen.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Juha-Matti Saksa, puh. 0400 166 659
Toimitusjohtaja, rehtori Turo Kilpeläinen, puh. 044 708 5085