Hallituksen kokoustiedote 24.9.2018

Kuva
Lahden ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus kokoontui 24.9.2018 Lappeenrannassa, Skinnarilan kampuksella.

Rehtori Turo Kilpeläinen nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille LAMKin toiminnan keskeisimmät tulokset sekä toiminnan tuloksellisuuden suhteessa ammattikorkeakoulukenttään, arvioidun tuloskehityksen ja taloustilanteen. Lisäksi hän kertoi yhteistoimintaneuvotteluiden etenemisestä. Talouskatsaukseen sisältyi myös LAMKin sijoitustoiminnan raportti sekä varainhankintakampanjan tilanne.

Hallitus hyväksyi Lahden ammattikorkeakoulun riskiraportin ja siihen sisältyvät toimenpiteet. Riskiraportti oli laadittu erityisesti LAMKin tuloksentekemisen näkökulmasta. Konsernin talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä koskeva selvitystyö on käynnissä ja hallitus valtuutti rehtorin jatkamaan neuvotteluja talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien ja palvelujen tuottamisesta sekä päättämään sopimuksesta.

Maaliskuun kokouksessa hallitus hyväksyi esityksen LUT-korkeakoulujen yhteisen sisäisen tarkastuksen suunnittelu- ja tarvekartoituksen tekemisestä. Toiminnantarkastus kilpailutettiin konsernitasoisena (LUT, SAIMIA ja LAMK) ja määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous. Hallitus päätti valita toiminnantarkastajaksi BDO Oy:n 31.12.2020 saakka. Sopimus pitää sisällään neljän vuoden option. Ensimmäinen toiminnantarkastuskohde on hankinnat LUT-konsernissa.

Muut hallituksen tekemät päätökset liittyivät mm. sijoitustoiminnan ja varainhankinnan tuottojen käyttöön. Hallitus päätti, että sijoitustoiminnan tuotot palautetaan uudelleen sijoitettavaksi. Varainhankinnan tuottojen osalta hallitus linjasi, että kohdennetut lahjoitukset käytetään tiukasti lahjoituksen kohteena olevan osaamisen kehittämiseen ja kohdentamattomat lahjoitukset lakisääteisen perustoiminnan kehittämiseen. Lahjoitusten tarkempi käyttösuunnitelma tuodaan joulukuun kokoukseen.

LAMK Oy:n hallituksen kokouksen lisäksi Lappeenrannassa järjestettiin LUT-korkeakoulujen hallitusten yhteiskokous toisen kerran kuluvan vuoden aikana. Yhteiskokouksessa keskusteltiin konsernistrategiasta ja siitä aiheutuvista muutoksista konsernin rakenteeseen kaikkien kolmen korkeakoulun hallitusten kesken.

Yhteiskokouksen jälkeen LAMK Oy:n hallitus jatkoi kokoustaan ja päätti hyväksyä LUT-yliopiston, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun yhdessä laatiman konsernistrategian. Hallitus päätti myös LAMKin ja Saimaan ammattikorkeakoulun fuusioitumista koskevien valmisteluiden aloittamisesta.  Konsernistrategia voidaan tiivistää ajatukseen kahdesta organisaatiosta, kahdesta tehtävästä ja kahdesta kampuksesta.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Juha-Matti Saksa, puh. 0400 166 659
Toimitusjohtaja, rehtori Turo Kilpeläinen, puh. 044 708 5085