Data liiketoiminnan tehostamisen tueksi erikoistumiskoulutus

Kuva
Data liiketoiminnan tehostamiskoulutuksen rakenne
Erikoistumiskoulutus opettaa ymmärtämään kuinka suuria tietomääriä voi käsitellä tehokkaasti ja miten tehdä analyysejä liiketoiminnan kehittämiseksi.
Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alalla on uusi erikoistumiskoulutus: Data liiketoiminnan tehostamisen tueksi -erikoistumiskoulutuksen voit suorittaa mm. työn ohessa.

Erikoistumiskoulutus on suunnattu henkilöille jotka ovat kiinnostuneita uusista teknologoista ja datan analysoinnista liiketoiminnan tueksi. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus sisältää intensiivijaksoja Euroopan nykyaikaisimmalla LAMK:n uudella kampuksella ja itsenäistä työskentelyä verkossa. Koulutus on maksullinen ja järjestetään 2/2019 - 12/2019 välisenä aikana.

Hyödynnä yrityksen omistama data tehokkaammin liiketoiminnassa yhdistämällä sen tueksi internetistä vapaasti saatava data ja viimeisimmät teknologiat. Erikoistumiskoulutus lähtee liikkeelle Big Datasta ja siihen liittyvistä käsitteistä ja niiden ymmärtämisestä. Tulet ymmärtämään kuinka suuria tietomääriä voi käsitellä tehokkaasti erilaisilla työkaluilla minkä perusteella voi tehdä analyysejä ja päätelmiä liiketoiminnan tehostamiseksi.

Tutustut myös olemassa oleviin keskeisimpiin Big Data palveluihin. Kurssin aikana myös tutustutaan IoT teknologioihin ja kuinka suuria määriä tietoa kerätään fyysisestä maailmasta erilaisten sensoriverkkojen avulla. Samalla tutustut myös erilaisiin sensori- ja sensoriverkko teknologioihin ja minkälaisia IoT-palveluita on tänä päivänä jo olemassa.

Näiden aiheiden jälkeen siirrytään analysoimaan ja visualisoimaan kerättyä dataa niin että se saadaan mahdollisimman ymmärrettävään muotoon, josta löydetään erilaisia malleja tukemaan liiketoimintaa esim. tulevaisuuden asiakastarpeiden ennustamiseen. Tavoitteena on ymmärtää myös erilaisia syy ja seuraamussuhteita tapahtumille ja ilmiöille. Käsittelemme myös koneoppimisen mahdollisuuksia ja haasteita liiketoiminnan tukemiselle. Tällä tarkoitetaan sitä, kuinka kone pystyy automaattisesti tekemään johtopäätöksiä perustuen saatavilla olevaan data varastoon.

Nyt on myös yritysten mahdollista tuoda oma kehitysprojektinsa kurssille mukaan. Tämä tapahtuu siten että alusta asti kurssin eri vaiheet ovat osana projektia. Samalla käydään läpi DevOps menetelmän avainkohtia tehokkaan digitaalisen palvelutuotannon takaamiseksi.

Lisätietoja

Markus Sihvonen
TKI-asiantuntija
markus [dot] sihvonenatlamk [dot] fi