Bioanalyytikoksi verkossa ja verkostoissa Päijät-Hämeen alueella

Kuva
Bioanalytiikka
Lahden ammattikorkeakoulu järjestää yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa bioanalyytikon (AMK) koulutuksen, joka on mahdollista suorittaa joustavasti verkossa sekä kahta eri paikkakuntaa hyödyntäen. Bioanalyytikot työllistyvät valtakunnallisestikin hyvin, mutta erityisesti Päijät-Hämeen alueelle tarvitaan lähivuosina runsaasti osaavia bioanalyytikkoja.

Bioanalyytikko työskentelee terveydenhuollon haasteellisissa työtehtävissä monikulttuurisissa työ- ja palveluympäristöissä sekä ammateissa, joissa pureudutaan biologisten, kemiallisten, fysikaalisten ja teknisten tietojen osaamiseen sekä ihmisen rakenteen ja elintoimintojen tuntemiseen. Savonian ja LAMKin yhteistyössä järjestettävä bioanalyytikon koulutus vastaa myös tämänhetkiseen työvoimapulaan bioanalytiikan osaajista, etenkin Päijät-Hämeen alueella.

”Bioanalytiikan tutkinto sopii henkilölle, joka on kiinnostunut sote-toimintaympäristössä työskentelystä osana moniammatillista tiimiä. Pitää olla kiinnostunut ihmisistä ja teknologiasta sekä ihmisen fysiologiasta ja anatomiasta; matematiikka, luonnontieteet ja kemia ovat aineita, joita opiskellaan bioanalyytikon koulutuksessa, uuteen ammattitaitoon soveltaen. Koulutukseen voivat hakeutua esimerkiksi alanvaihtajat, lukion ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneet, työttömät sekä maahanmuuttajat, keillä on riittävä suomen kielen taito korkeakouluopiskeluun”, kertoo Lahden ammattikorkeakoulun asiakkuuspäällikkö Ann-Nina Maksimainen.

Koulutuksessa verkostoidutaan myös toisen korkeakoulun opiskelijoiden kanssa

Bioanalyytikon koulutus mahdollistaa hyvät työllisyysnäkymät etenkin Päijät-Hämeen alueella. Koulutus on suunniteltu erityisesti työn ohella suoritettavaksi – harjoittelut ovat kuitenkin päätoimista päiväopiskelua. Työharjoittelun voi suorittaa esimerkiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon laboratorioissa pääsääntöisesti Päijät-Hämeen alueella sekä myös opiskelijavaihdossa ulkomailla.

”Opinnot on suunniteltu siten, että ne voi pääsääntöisesti suorittaa työssäkäynnin ohella. Kontaktiopetus tapahtuu iltaisin Lahdessa, kun taas Kuopiosta tuleva opetus tapahtuu verkossa ja sitä on mahdollista seurata itselleen sopivana aikana. Koulutukseen liittyvät harjoittelut ja Kuopion opiskelupäivät edellyttävät työstä poissaoloa. Iltaopiskelun määrä vaihtelee lukukausittain”, selventää LAMKin sosiaali- ja terveysalan lehtori Sari Lappalainen ja jatkaa:

”Tämä koulutus mahdollistaa Päijät-Hämeen alueella asuvalle henkilölle opiskelun bioanalyytikoksi lähellä omaa kotia. Opiskelijat ovat ensin Savonian avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijoita ja suoritettuaan 60 opintopistettä, hakeudutaan Savonian tutkinto-opiskelijoiksi. LAMK puolestaan toimii koulutuksen käytännön järjestäjänä”.

Tutustu uuteen satelliittimallina toteutettavaan bioanalyytikon koulutukseen!

Lisätietoja:

Sari Lappalainen
Lehtori
sari [dot] lappalainenatlamk [dot] fi
Ann-Nina Maksimainen
Lehtori
Asiakkuuspäällikkö/vastaava lehtori
ann-nina [dot] maksimainenatlamk [dot] fi