Anestesiahoidon täydennyskoulutus avaa uusia urapolkuja

Kuva
Valvontayksikön hätätilanne-simulaatio
Valvontayksikön hätätilanne-simulaatioharjoitus.
Lahden ammattikorkeakoulun Anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -täydennyskoulutuksesta valmistuu tänään jälleen ryhmällinen opiskelijoita. Täydennyskoulutuksen myötä voi aueta uusia toivottuja uramahdollisuuksia sekä työtehtävät ja vastuu kasvavat koulutuksesta saadun osaamisen ansiosta. Näin kävi mm. Darja Kosovskajalle, kun hän pääsi täydennyskoulutuksen avulla töihin Helsingin yliopistolliseen Meilahden sairaalaan anestesiahoitajaksi.

”Halusin perehtyä anestesiahoitotyöhön ja saada virallisen todistuksen täydennyskoulutuksesta. Tavoitteenani oli päästä yliopistolliseen sairaalaan anestesiahoitajaksi ja toiveeni toteutui, sillä olen nyt töissä HUSissa Meilahden sairaalassa”, iloitsee täydennyskoulutuksesta valmistunut Darja Kosovskaja.

Koulutuksen tarkoitus on vastata osaajapulaan sekä anestesiahoitotyön tulevaisuuden edellyttämiin osaamistarpeisiin ja urakehitykseen.

”Osaavista anestesiahoitajista on nähtävissä jo nyt osaajapula ja se tulee todennäköisesti lisääntymään eläköitymisten seurauksena. Asiakaskunta on myös tehnyt työstä vaativampaa, sillä yhä iäkkäimpiä ja monisairaampia leikataan. On nähtävissä, että koulutus voi todella tarjota uusia uramahdollisuuksia; esimerkiksi aiemmin heräämössä ja valvontatyössä toiminut voi siirtyä leikkausosastolle nimenomaan anestesiasairaanhoitajan tehtäviin”, selventää Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan lehtori Maria Tuominen, jota LAMKin asiakkuuspäällikkö ja lehtori Ann-Nina Maksimainen täydentää:

”On ollut mukava huomata, että koulutuksessa olevat kansainvälisen taustan omaavat opiskelijat ovat kiinnittyneet uusiin ammattiaan vastaaviin työtehtäviin Suomessa. Kaikkiaan työnantajien satsaus koulutukseen esimerkiksi uusien perehdytysprosessien osana on ollut toimiva ratkaisu varmistaa riittävä tietotaito turvalliseen toimintaan. Koulutus haastaa opiskelijaa ajattelemaan uudella tavalla sekä vahvistaa ja syventää päätöksentekotaitoja anestesiatyön toimintaympäristöissä.”

Koulutus on mahdollista suorittaa myös Päijät-Hämeen ulkopuolelta

Huomionarvoinen asia koulutuksessa on joustavuus ja monimuotomahdollisuus, sillä moni kauempanakin asunut opiskelija on suorittanut anestesiahoitotyön koulutuksen LAMKissa. Opiskelijoita on ollut mm. Oulusta, Porista, Turusta, Hämeenlinnasta ja pääkaupunkiseudulta – myös Darja kulki Lahdessa kaukaa, nimittäin Rovaniemeltä saakka.

”Tunnit olivat mielenkiintoisia ja ilmapiiri oli mahtava. Opinnot oli melko helppo suorittaa työn ohessa – maksoin kuitenkin koulutuksen itse ja otin keikkatöitä oman työni lisäksi, jotta sain maksettua koulutuksen ja matkakustannukset, kun kuljin Rovaniemeltä. Mutta lopussa ne unohtuivat, sillä sain haluamani työpaikan ja pääsin vaativampiin tehtäviin”, kommentoi Darja ja jatkaa, mitä konkreettisia koulutuksesta saatuja oppeja on päässyt hyödyntämään uudessa työssään:

”Koulutuksessa oli mm. lääkärien pitämiä luentoja, joista sain vinkkejä uuteen työhön. Potilasturvallisuusasiat, lämpötalous, potilaan asennon huomiointi, simulaatioista saatu info ja kokemus sekä fysiologia ja respiraattorihoito; nämä kaikki olivat tärkeitä edellytyksiä ajatellen uutta työtäni.”

LAMKin koulutus on Suomessa ainoa anestesiahoitotyön koulutus, jonka lähtökohtana on WHO:n mukainen eurooppalainen anestesiahoitajan opetussuunnitelma sekä Suomen anestesiasairaanhoitajien laatimat osaamisvaatimukset – koulutukselle haetaan myös eurooppalaisen anestesiayhdistyksen laatumainintaa. Koulutus on toteutettu kaikkiaan 3 kertaa ja 4 ryhmä aloittaa lokakuussa 2019. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Suomen anestesiasairaanhoitajat ry:n ja työelämän anestesiahoitotyön asiantuntijaryhmän kanssa.

Koulutus hyödyttää työntekijän lisäksi myös työnantajaa

Koulutuksen harjoittelu voidaan suorittaa oman organisaation sisällä työnkiertona, joka hyödyttää merkittävästi myös työnantajaa: ”Jos on pulaa työntekijöistä teholla, niin jatkossa leikkausosastolla työskentelevää anestesiahoitotyön koulutuksen suorittanutta voisi käyttää mm. lyhyisiin sijaisuuksiin, koska työntekijä on tutustunut tämän koulutuksen aikana työkierrossa myös tehohoitotyöhön tavoitteellisen harjoittelun kautta”, kiteyttää Maria Tuominen LAMKista.

Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu 5.9.2019 klo 16 mennessä: https://www.lamk.fi/fi/koulutus/anestesiahoitotyohon-erikoistunut-osaaja

Lisätietoja:

Ann-Nina Maksimainen, asiakkuuspäällikkö/vastaava lehtori | LAMK

p. 044 708 0390 | ann-nina [dot] maksimainenatlamk [dot] fi

Anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja, 30 op

Koulutuksessa saavutettu osaaminen mahdollistaa toimimisen monipuolisissa anestesiahoitotyön toimintaympäristöissä. Opetussuunnitelman lähtökohtana on WHO:n mukainen eurooppalainen anestesiahoitajan opetussuunnitelma sekä Suomen Anestesiasairaanhoitajien laatimat osaamisvaatimukset. Koulutuksen avainteemoja ovat potilasturvallisuus, kliininen päätöksentekotaito, konsultatiivinen osaaminen sekä tiimityö- ja hätätilanteiden hallinta.