Amerin Kulttuurisäätiö on myöntänyt kehittämisapurahan LAMKin Muotoiluinstituutille

Kuva
​Amerin Kulttuurisäätiö on myöntänyt 4-vuotisen apurahan LAMKin Muotoiluinstituutille.
​Amerin Kulttuurisäätiö on myöntänyt 4-vuotisen apurahan LAMKin Muotoiluinstituutille. Apuraha myönnettiin osaamisen kehittämiseen puettavan muotoilun alueella, erityiskohteena liikunnan ja urheilun tarpeet.

Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti aloitti syksyllä 2017 uuden koulutuksen nimeltä puettava muotoilu. Puettava muotoilu pohjaa osaamisensa osittain aiempaan muoti- ja vaatetussuunnittelun koulutussisältöihin mm. ihmiskehon toiminnan ja rakenteen ymmärtämiseen. Puettavassa muotoilussa keskeisinä tekijöinä ovat ihmisen fysiologian kautta funktionaalisuus ja käytettävyys. Funktionaalinen vaatetus -opintojakson projekteissa on tehty vuosittain myös urheiluvaatesuunnittelua. 

Uudessa koulutuksessa suunnittelun kohteena eivät ole ainoastaan vaatteet, vaan myös muut mukana kulkevat ja samalla ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa olevat tuotteet. Uuden rajauksen myötä valmistusmenetelmät ja materiaalimaailma monipuolistuvat. Lisäksi keskeiseen rooliin nousee kyky hyödyntää uutta teknologiaosaamista.  

Apuraha mahdollistaa laadukkaalle liikunnan ja urheilun tuotekehitykselle ja tutkimukselle välttämättömän toimijaverkoston muodostamisen. Uusien huipputuotteiden synnyttämiseksi on olennaista kerätä yhteen eri alojen osaaminen: mm. kuluttajat/ loppukäyttäjät eli urheilijat ja harrastajat, urheilun valmennus ja tutkimusyksiköt, teknologiakehittäjät sekä tuotteiden markkinoijat ja valmistajat. Muotoilun rooli on toimia alojen välisen vuoropuhelun aktivoijana sekä yhdessä luodun näkemyksen konkretisoijana tuotteiden ja palvelujen tasolle. 

 

Urheilutuotteissa kuluttaja on tottunut vaatimaan korkeaa laatua

Urheilussa käytettävissä asusteissa ja välineissä on jo hyviä esimerkkejä teknisesti korkeatasoisista ja hyvää muotoilua edustavista tuotteista. Kun urheiluvälineistöön lisätään vielä vapaa-ajan liikuntaan tarkoitettu tarjonta, puhutaan volyymiltaan suuresta ja koko ajan kasvavasta tuotealueesta. Urheilutuotteissa kuluttaja on jo tottunut vaatimaan korkeaa laatua, joka mahdollistaa mm. uusimpien teknologioiden ja materiaali-innovaatioiden hyödyntämisen tuotteissa. Liikunnan ja urheilun tuotealue tulee tulevaisuudessa työllistämään yhä enemmän siihen erikoistuneita muotoilun ammattilaisia. Uuden koulutuksen osaamista halutaan kehittää myös näihin tarpeisiin. 

Tutkimusalue liittyy myös muiden Lahden ammattikorkeakoulun alojen osaamiseen ja monialaisuutta hyödynnetään aina tarvittaessa. 

Amerin Kulttuurisäätiö tukee suomalaista henkistä, taloudellista sekä teknistä kulttuuria. Vuoden 2018 apurahan saajia valitessaan säätiö etsi hankkeita, jotka yhdistävät eri alojen tutkimusta ja yritysten käytännön sovelluksia siten, että parhaissa tapauksissa yhteistyöstä syntyy uutta liiketoimintaa. Säätiö valitsi kohteikseen pitkäkestoisia hankkeita erityisesti urheilun ja liikunnan alueilta. 

Lisätietoja:

Ari Känkänen
Yliopettaja
ari [dot] kankanenatlamk [dot] fi