Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan ihmisen yksityisyyden suojaamista esimerkiksi henkilötietoja käsiteltäessä. Ammattikorkeakoulun toiminta edellyttää henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä ja Lahden ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.


Tietosuojavastaava
LAMK:ssa toimii tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava varmistaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta sekä toimii valvontaviranomaisen sekä rekisteröityjen yhteyshenkilönä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
    lakimies Anne Himanka
    Sähköposti servicedeskatlamk [dot] fi 
    Puhelin 0294 462 111 (vaihde)
    Postiosoite PL 20, 53851 Lappeenranta

Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröityjä informoidaan tietosuojailmoitusten avulla LAMK:ssa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Tutustu tietosuojailmoituksiin tällä sivulla.
Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus tehdä omia henkilötietojaan koskeva tarkastus-, oikaisu- tai poistamispyyntö. Lomake pyynnön tekemiseksi: https://lomake.lamk.fi/lomakkeet/628/lomake.html 
Huomioithan, että henkilötietojen poistamisoikeus ei koske tietoja, joita LAMK käsittelee esim. lakisääteisen tehtävän tai yleisen edun vuoksi tai joiden osalta LAMK:lla on lakisääteinen velvoite tietojen säilyttämiseen.

Tietosuojailmoitukset:

Palvelut ammattikorkeakouluyhteisöön kuuluville

Kumppanit ja sidosryhmät

Kirjasto

Muut

Tutkimus- ja kehitysprojekteissa tapahtuva projekteihin osallistuvien informointi tapahtuu projektien vastuuhenkilöiden toimesta. Projektien tietosuojailmoituksia ei julkaista www-sivuillamme. 

Lisätietoja

Vappu Anttila
Hankintakoordinaattori
vappu [dot] anttilaatlamk [dot] fi