Opintojen aloitus

Lukuvuoden aloitus

Opinnot alkavat tammikuun toisella viikolla osoitteessa Mukkulankatu 19, Lahti. Tarkista omien opintojesi aloituspäivä koulutuskohtaisista aloitustiedoista. 

Opinnot aloitetaan orientaatiolla. On tärkeää, että osallistut orientaatio-ohjelmaan, jossa tutustutaan opiskelun käytännön asioihin, kuten oppimisympäristöihin ja opiskelussa käytettäviin tietojärjestelmiin.

Alkuperäisten todistusten tarkastaminen

Opintojen alkaessa tarkastetaan ne alkuperäiset todistukset, joilla olet hakenut tähän koulutukseen. Vuoden 1990 jälkeen suoritettuja ylioppilastutkintotodistuksia ei tarkasteta.

Todistuksia ei tarkasteta avoimen AMK:n polkuopiskelijoilta. 

Tasokokeet AMK-opiskelijoille

Opintojen alussa järjestetään tasokokeita, joiden tarkoituksena on selvittää, riittävätkö taitosi pakollisten opintojaksojen suorittamiseen vai tarvitsetko niitä ennen valmentavia opintoja. Tasokokeet voi tehdä vain kerran.

Ennen kielten tasokokeita voit verrytellä kielitaitoasi itseopiskelumateriaalien avulla. Löydät ne sivuiltamme osoitteesta www.lamk.fi/opiskelu/itseopiskelumateriaali

Käyttäjätunnus

Kaik​illa LABin opiskelijoilla on käytettävissään henkilökohtainen AD-verkkotunnus. Lue lisää opiskelun työkalut -sivulta.

Kulkukortti / opiskelijakortti

Kaikilla LABin Lahden kampuksen opiskelijoilla tulee olla kuvallinen henkilö- ja kulkukortti kampuksella liikkumista ja tunnistautumista varten. 

Tutkinto-opiskelijat voivat liittyä opiskelijakunta KOEn jäseneksi ja samalla tilata AMK-opiskelijakortin, joka toimii myös kulkukorttina kampuksella. AMK-opiskelijakortti tarjoaa tutkinto-opiskelijan käyttöön valtakunnalliset opiskelijaedut sekä joukon paikallisia opiskelijaetuuksia Lahdessa. 

Lisätietoa tulossa

Kirjastokortti

Kampuksellamme toimii tiedekirjasto, jonka aineistoja ja palveluita tulet käyttämään opintojesi aikana. Voit tilata kirjastokortin täyttämällä ja lähettämällä sähköisen lomakkeen.

Kirjastokortin saapumisesta ei tule erillistä ilmoitusta, vaan voit tulla noutamaan korttisi kahden arkipäivän kuluttua tilauksesta tai myöhemminkin. Kortin saat Korkeakoulukirjasto Industriasta (Mukkulankatu 19, D246) asiakaspalveluaikoina.

Kuva
Isku center