Täydennyskoulutus, Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Ann-Nina Maksimainen
Lehtori
Asiakkuuspäällikkö/vastaava lehtori
ann-nina [dot] maksimainenatlamk [dot] fi
Minna Kämäri
Toimistotyöntekijä
minna [dot] kamariatlamk [dot] fi