Täydennyskoulutus, Sosiaali- ja terveysala

Fysioterapia/kuntoutus

Lasten ja nuorten jalka ja alaraaja | 29. - 30.8.2019
Akuutti selkä-lantio suoravastaanottokoulutus 4 op | 22.8. - 20.9.2019
Akuutti niska suoravastaanottokoulutus 4 op | 30.10. - 22.11.2019
Kinetic Control: Rintakehän ja rintarangan liikerajoitusten sekä liikekontrollin häiriöiden tutkiminen, tunnistaminen ja kuntoutus |  27. - 28.9.2019
Potilassiirtojen Ergonomiakortti® | 01.11.2019 - 20.02.2020
GAS - Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä | 4.11. - 12.12.2019

Flexibility for movement efficiency and movement health (4 days), kouluttajana Mark Comerford tulossa viikolla 17 / 2020. 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen koulutukseen avataan myöhemmin tällä sivulla.


Hoitotyö

Haavanhoidon ABC | 24.9.2019 - 8.10.2019
Kardiologiseen hoitotyöhön erikoistunut osaaja 30 op | 30.9.2019 - 18.9.2020
Kliinisesti erikoistunut osaaja - Uroterapia 30 op | 19.9.2019 - 19.11.2020
Anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja 30 op | 10.10.2019 - 8.10.2020
Lasten akuuttihoitotyön osaaja 15 op | 8.10.2019 - 19.3.2020
Potilassiirtojen Ergonomiakortti® |  01.11.2019 - 20.02.2020
Potilaan kliininen tutkiminen ja näyttöön perustuva päätöksenteko 2 op | 1.- 17.10.2019
Hoitologistiikkaan erikoistunut osaaja, 30 op | 23.1.2020 - 15.1.2021
Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen, 45 op | 01.01.2020 - 31.03.2021

Asiantuntijaseminaarit

Uudistuva asiantuntijuus luentosarja - Ajankohtaista osaamista gerontologiseen hoitotyöhön | 30.10. - 11.12.2019
Seksuaalista väkivaltaa kohdanneet lapset ja nuoret - Asiantuntijaseminaari | 25.9.2019


Erikoistumiskoulutukset

Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op  | 18.9.2019 - 19.5.2020

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutus, 30 op | 5.9.2019 - 25.9.2020

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus, 30 op | 5.9.2019 - 15.5.2020

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus, 30 op | 10.10.2019 - 31.12.2020

Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus, 30 op | 27.01.2020 - 30.04.2021

Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus, 30 op | 23.1. - 26.11.2020

 

Muu koulutustarjonta

Saimaan ammattikorkeakoulun koulutukset Lahdessa

Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille, 15 op | 3.10.2019 - 3.4.2020

Työterveyshuollon koulutus sosionomeille, 2 op | 3.10.2019 - 3.4.2020
 

Koulutusta maahanmuuttajille

KOKOMA - Minustako yrittäjä? Koulutus korkeakoulutetuille maahanmuuttajille |  04.11.2019 - 07.02.2020

 

Tulossa kevät 2020

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus, 30 op


Tulevia koulutuksia

Sote-palveluliiketoiminnan JET |  helmikuu 2020

Lisätiedot

Ann-Nina Maksimainen
Lehtori
Asiakkuuspäällikkö/vastaava lehtori
ann-nina [dot] maksimainenatlamk [dot] fi
Minna Kämäri
Koulutussihteeri
Täydennys- ja erikoistumiskoulutus
minna [dot] kamariatlamk [dot] fi