Täydennyskoulutus

Kuva
LAMK
Täydennyskoulutuksen tavoitteena on yritysten henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja sen kehittyminen. Tarjoamme työelämälähtöistä,  yritysten tarpeista lähtevää  täydennyskoulutusta valmiina yhden tai kahden päivän koulutuksina sekä laajempina koulutuskokonaisuuksina. 

Täydennyskoulutus palvelee yritystäsi tai työyhteisöäsi yksilöllisesti, tavoitteesi suuntaisesti nopeatkin työelämän muutokset huomioiden. Räätälöimme koulutuksen aiheen, sisällön, laajuuden, ajankohdan ja toteutustavan yhdessä tilaajan, osallistujien ja kouluttajien kanssa tarpeita vastaaviksi.

Mikäli yrityksesi on mahdollista saada ELY-keskuksen myöntämää yhteishankintatukea, autamme mielellämme tuen hakemisessa.