Sosiaali- ja terveysala

s19_sosionomi_monimuoto

Kuva
Brand Image 31

Työllistymismahdollisuudet

Sosionomina sinulla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä ja erikoistua laajasti erilaisiin sosiaalialan tehtäviin. Sosionomina toimit sosiaali- ja terveysalan palveluissa julkisella puolella, yksityissektorilla, yhdistyksessä, kansalaisjärjestössä, säätiössä tai yrittäjänä.

Työpaikkanasi voi sosionomina olla esimerkiksi perhekeskus, päiväkoti tai koulu, sosiaali- ja perhepalvelut, lasten- ja nuorisokoti, nuorten työpajat, vammaisten tai vanhusten asumis- ja palveluyksiköt, päihde- tai mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköt, digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntoutuspalveluyksiköt, työ- ja toimintayksiköt, maahanmuuttajien vastaanottoyksiköt,  maahanmuuttajatyö. Lisäksi työpaikkanasi voi olla kansalliset tai kansainväliset projektit ja kehittämishankkeet hyvinvointialalla, järjestöt, kela, te-palvelut, terveys- ja hyvinvointiasemat tai sairaalat. Sosionomina voit työskennellä myös lähiesimiestehtävissä.

Sosionomin ammattinimikkeitä voivat olla:

  • sosiaaliohjaaja
  • varhaiskasvatuksen sosionomi
  • ohjaaja
  • perhetyöntekijä
  • kuraattori
  • järjestötyöntekijä
  • projektityöntekijä
  • vastaava ohjaaja
  • palveluohjaaja
  • vapaaehtoistyönkoordinaattori
Kuva
Sosionomivideon tekijät Bahar, Annika ja Katariina

Mistä on LAMKin sosionomit tehty?

"Koulutus on ajan tasalla ja pääsemme oppimaan kaikkea uutta. Meillä on 3 kymmenen viikon harjoittelujaksoa, jossa saa kosketuksen työelämään – monelle aukeaa myös työpaikkoja harjoitteluiden kautta. Verkostoituminen on helppoa." 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi
Kuva
LAB-ammattikorkeakoulu

LAMK ja SAIMIA yhdistyvät LAB-ammattikorkeakouluksi

Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulut yhdistyvät tammikuussa 2020 uudeksi LAB-ammattikorkeakouluksi. Syksyn 2019 yhteishaussa Lahden ammattikorkeakouluun valitut opiskelijat aloittavat opintonsa LABin Lahden kampuksella.

Opiskele sosiaalialan monipuoliseksi asiantuntijaksi ja tee työtä ihmisten hyvinvoinnin puolesta! Koulutus toteutetaan monimuotoisesti, joka tarkoittaa, että se sisältää etä- ja lähijaksoja. Opiskelu on täysiaikaista, mutta etäjaksojen aikana pystyt tarvittaessa olemaan jonkin verran työssä.

Sosionomiksi opiskelet aidoissa asiakastilanteissa ja työelämän hankkeissa ja opinnoissa tulee tutuksi eri ikäisten asiakkaiden ohjaus toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Saat tilaisuuden kehittää tulevaisuuden ratkaisuja kansalaisten ja asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseksi.

Opiskellessasi voit valita vaihtoehtoisia opintoja, joilla suuntaat omaa osaamistasi varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai sosiaaliohjaajaksi lasten-, nuorten- ja perheiden palveluissa, työikäisten, iäkkäiden tai vammaispalveluissa sekä päihde- ja mielenterveystyössä.

S19_Sairaanhoitaja_monimuoto

Kuva
Kuva sairaanhoitajasta

Työllistymismahdollisuudet

Sairaanhoitajana sinulla on tarjolla laajasti erilaisia uramahdollisuuksia ja työllistymisnäkymäsi ovat erinomaiset.

Sairaanhoitajana toimit sosiaali- ja terveysalan palveluissa julkisella puolella tai yksityissektorilla, järjestöissä; esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja erilaisissa palveluasumisen muodoissa, yhdistyksissä, vammaisjärjestöissä ja säätiössä sekä yrittäjinä.

Sairaanhoitajana voit toimia myös erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämisprojekteissa asiantuntijatehtävissä.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Eveliina Kivinen
Lehtori
eveliina [dot] kivinenatlamk [dot] fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi
Kuva
LAB-ammattikorkeakoulu

LAMK ja SAIMIA yhdistyvät LAB-ammattikorkeakouluksi

Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulut yhdistyvät tammikuussa 2020 uudeksi LAB-ammattikorkeakouluksi. Syksyn 2019 yhteishaussa Lahden ammattikorkeakouluun valitut opiskelijat aloittavat opintonsa LABin Lahden kampuksella.

Opiskele joustavasti sairaanhoidon ammattilaiseksi ja tee työtä, jolla on merkitystä! Sairaanhoitajana työllistymisnäkymäsi ovat erinomaiset ja uramahdollisuutesi laajat. 

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti, joka tarkoittaa, että se sisältää etä- ja lähijaksoja. Opiskelu on täysiaikaista, mutta etäjaksojen aikana pystyt tarvittaessa olemaan jonkin verran työssä. 

S19_Fysioterapeutti_monimuoto

Kuva
Fysioterapeutti
Kuva
Jade Parviainen

"Tunnen todellakin olevani oikealla alalla. Se tunne on mahtava, kun esimerkiksi kävelykykynsä menettänyt asiakas pääsee nousemaan itse sängystä ylös, kun ensin ollaan treenattu pitkään yhdessä. Lasten auttaminen on minulla lähellä sydäntä. Tässä työssä pääsee auttamaan asiakasta ja empatiakyky on tärkeää."

Työllistymismahdollisuudet

Fysioterapeutti työskentelee asiakastyössä ja muissa asiantuntijatehtävissä mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, yrittäjänä tai kolmannella sektorilla.

Fysioterapeutti toimii yhteistyössä asiakkaan ja muiden asiakkaan kuntoutumisen ja hyvinvoinnin tukemiseen osallistuvien kanssa. Hän toimii myös oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä.

Valmistuttuasi saat fysioterapeutti (AMK) pätevyyden, jolloin olet terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi
Kuva
LAB-ammattikorkeakoulu

LAMK ja SAIMIA yhdistyvät LAB-ammattikorkeakouluksi

Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulut yhdistyvät tammikuussa 2020 uudeksi LAB-ammattikorkeakouluksi. Syksyn 2019 yhteishaussa Lahden ammattikorkeakouluun valitut opiskelijat aloittavat opintonsa LABin Lahden kampuksella.

Opiskele joustavasti fysioterapeutiksi, liikkumisen, toimintakyvyn ja kuntoutuksen asiantuntijaksi!

Fysioterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä. Fysioterapeutiksi opiskellaan aidoissa asiakastilanteissa ja työelämän hankkeissa. Opinnoissa tulevat tutuksi älykkäät terveysliikunnan ratkaisut sekä hyvinvoinnin palveluinnovaatiot.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti, joka tarkoittaa, että se sisältää etä- ja lähijaksoja. Lähiviikoilla opetusta on arkisin päiväaikaan, mutta ilta- ja viikonloppuopetus on myös mahdollista. Lähiviikot vaativat läsnäoloa paikanpäällä

S19_sairaanhoitaja_päivä

Kuva
Kuva sairaanhoitajasta

Työllistymismahdollisuudet

Sairaanhoitajana sinulla on tarjolla laajasti erilaisia uramahdollisuuksia ja työllistymisnäkymäsi ovat erinomaiset.

Sairaanhoitajana toimit sosiaali- ja terveysalan palveluissa julkisella puolella tai yksityissektorilla, järjestöissä; esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja erilaisissa palveluasumisen muodoissa, yhdistyksissä, vammaisjärjestöissä ja säätiössä sekä yrittäjinä.

Sairaanhoitajana voit toimia myös erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämisprojekteissa asiantuntijatehtävissä.

Kuva
Viivi Lehtonen

”Olen tykännyt sairaanhoitajaopinnoista ja LAMKista. Suosittelen hoitoalaa, mutta kannattaa myös etukäteen selvittää, mihin on tulossa. Opiskelijalla täytyy olla paloa hoitoalalle, avoimuutta ja asennette, sillä kaikesta on selviydyttävä. Alalla tarvitaan monenlaisia ihmisiä ja erilaisille tyypeille löytyy kyllä omat alueensa”

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Eveliina Kivinen
Lehtori
eveliina [dot] kivinenatlamk [dot] fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi
Kuva
LAB-ammattikorkeakoulu

LAMK ja SAIMIA yhdistyvät LAB-ammattikorkeakouluksi

Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulut yhdistyvät tammikuussa 2020 uudeksi LAB-ammattikorkeakouluksi. Syksyn 2019 yhteishaussa Lahden ammattikorkeakouluun valitut opiskelijat aloittavat opintonsa LABin Lahden kampuksella.

Opiskele sairaanhoidon ammattilaiseksi ja tee työtä, jolla on merkitystä! Sairaanhoitajana työllistymisnäkymäsi ovat erinomaiset ja uramahdollisuutesi laajat.

Sairaanhoitajana osaat edistää ja tukea eri-ikäisten ihmisten, perheiden ja erilaisten yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia sekä osaat hoitaa sairastunutta henkilöä yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.