YAMK-tutkinto tarjosi Sirkulle käytännön vinkit johtamiseen ja itsensä kehittämiseen

Kuva
Sirkku Hildén
Terveydenhoitaja, perheen äiti ja poliitikko Sirkku Hildén on suorittanut Lahden ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, uudistava johtaminen, sosiaali- ja terveysalalta – vaikkakin YAMK-tutkinto on kohdennettu sosiaali- ja terveysalalle, on viime syksynä valmistunut LAMKin alumni pystynyt hyödyntämään sitä myös poliitikon urallaan.

Sirkku omaa vahvan taustan sosiaali- ja terveysalalta jo 20 vuoden ajalta, etenkin ikääntyneiden kotihoidon puolelta ja aikoinaan valmistuikin LAMKista terveydenhoitajaksi. Sosiaali- ja terveysalan lisäksi nainen on aktiivinen poliitikko ja on toiminut 14 vuotta Lahden kaupunginvaltuustossa sekä 10 vuotta kaupunginhallituksessa; tällä hetkellä Sirkku tekeekin pääosin eduskuntavaalitöitä, tavoitteenaan päästä kansanedustajaksi.

”Toimin 12 vuotta kotihoidon vastaavana terveydenhoitajana. Olen aina ollut kiinnostunut kehittämistyöstä ja olen toiminut projektipäällikkönä mm. kahdessa ikääntyneiden hyvinvointiteknologiahankkeessa. Olen kiinnostunut uusista tavoista kehittää asioita ja haluan jatkuvasti kehittää etenkin itseäni – tämän vuoksi hain opiskelemaan”, valottaa Sirkku.

Työn ja opiskelun yhdistäminen vaatii aina suunnitelmallisuutta ja Sirkku painottaa myös perheen tuen tärkeyttä sekä joustoa työnantajan puolelta.

”Työn ja opiskelun yhdistäminen ei ole mikään ”tuosta vain” -temppu, vaan vaatii miettimistä ja organisointia sekä tukea ja kärsivällisyyttä perheeltä. Onneksi itselläni oli tämä tuki ja joustava työnantaja, joten opiskelujen yhdistäminen onnistui, vaikkakin aika oli ajoittain kortilla.”

Opiskelukavereiden kanssa jaetut hetket olivat mukavia ja hyödyllisiä sekä ne antoivat uutta perspektiiviä omaankin työhön.

YAMK-tutkinnosta on jäänyt käteen valtavasti konkreettisia tietoja ja taitoja, kuten yhteistyötaidot, uudet digitaaliset työkalut, tieteellisen tekstin tulkitseminen ja kirjoittaminen sekä sen soveltaminen käytäntöön.

”YAMK-opiskelu painotti tieteellisen tiedon ja käytännön yhdistämistä, ja sain sekä hyviä käytännön vinkkejä johtamiseen että keinoja löytää tutkittua tietoa toiminnan pohjaksi. Koin innostavimpana kehittämisen yleisesti ja sen tunteen, että hei, minähän osaan ja pystyn! Toisten opiskelukavereiden kanssa jaetut hetket olivat mukavia ja hyödyllisiä sekä ne antoivat uutta perspektiiviä omaankin työhön.”

Opinnot koostuivat ydinosaamisen opintojaksoista ja täydentävän osaamisen opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Ydinosaamisen pakolliset opinnot Sirkku koki erittäin hyödyllisiksi, sillä siellä oli mahdollista verkostoitua luokan kanssa, jonka jälkeen täydentävän osaamisen opinnoilla yksilöitiin substanssiosaamisen lisäksi oma opintokokonaisuus.

”Täydentävän osaamisen opintoja valitsin laajasti erilaisista kiinnostavista aiheista ja haastoin itseäni. Toteutin mm. sairaanhoitajaopiskelijoille yhden osan opintojaksosta ja se antoi itsellenikin aivan valtavasti. Otin myös esim. luovien ja toiminnallisten menetelmien opintojakson kehittääkseni erilaisia puolia itsestäni. Opinnäytetyö oli todella vaativa, mutta antoisa ja myös taitoja monipuolisesti kehittävä projekti.”

LAMKin alumni suositteleekin YAMK-tutkintoa kaikille, ketkä haluavat kehittää itseään:

”Ennen koulutusta toivoin saavani uusia näkökulmia ja niitä olen saanutkin. Uskon, että koulutuksesta on hyötyä tulevaisuudessa monellakin eri tavalla; koulutuksen myötä kehittämisen osaamiseni on vahvistunut. Uskon, että koulutuksesta olisi hyötyä myös kansanedustajan työssä, sillä se antaa hyvää pohjaa erilaisten näkökulmien esiin tuomiseen ja siihen, että asiat pohjautuvat aina tutkittuun tietoon.”

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), uudistava johtaminen, 90 op

Tutkinnon lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea sekä laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen.