YAMK-opinnot loppusuoralla

Kuva
LAMK alumni Susanna Kuusisto
Susanna Kuusisto aloitti YAMK-opinnot Muotsikassa vuonna 2016. Hän työskentelee digitaaliseen liiketoimintaan erikoistuneessa Sangre Oy:ssä. Muuttuneet ansaintalogiikkojen ja asiakkaiden arvonmuodostuksen elementit olivat niitä syitä, miksi hän aloitti opiskelut. 

- Digitalisoituvassa palveluyhteiskunnassamme nopeasti muuttuva ja vaikeasti ennakoitavissa oleva ympäristö on tämän päivän normi. Asiakas on tullut yhä vahvemmin yritysten toiminnan keskiöön. Aikaisemmat organisaatiolähtöiset tavat tuottaa palveluita tai tuotteita eivät enää toimi. Halusin oppia muotoilun menetelmien avulla ymmärtämään ihmisten arvonmuodostuksen mekanismeja ja sitä kautta olla mukana luomassa oivaltavia, ihmisten elämää helpottavia digitaalisia palveluja. 

Opinnäytetyö työn alla

Susanna työstää parhaillaan opinnäytetyötään muotoilijoiden ja ohjelmistokehittäjien välisestä yhteistyöstä digitaalisten liiketoimintaratkaisujen rakentamisen kontekstissa. 

- Siinä missä keskittyminen lopputuloksiin on tärkeää, yhtä tärkeitä ovat mallit, joilla monialaiset tiimit työskentelevät kohti erottuvia tuloksia. Työssäni tarkistelen kummankin koulukunnan käytössä olevia työnteon käytäntöjä. Tavoitteena on nostaa esille työntekijänäkökulma ja tuottaa syvällisempää ymmärrystä siitä koetusta yhteistyön todellisuudesta, jota alojen ammattilaisten osaamisen yhdistäminen synnyttää. Uskon, että toimimalla joustavammin kummankin koulukunnan ammattilaisten erilaisia tarpeita ymmärtäen ja niihin reagoiden, voidaan säästää resursseja ja synnyttää tuottavampaa synergiaa. 

Mikä on ollut opinnoissa parasta? 

- Parasta on ollut päästä oppimaan uusia taitoja yhdessä moniammatillisen ryhmän kanssa. Opiskelun lomassa on tullut luotua arvokkaita verkostoja. Mahdollisuus päästä tekemään töitä yhdessä omien opiskelutovereiden kanssa törmäytti erilaisia näkemyksiä innostavalla tavalla ja opetti paljon erilaisista lähestymistavoista. 

Susanna sisällytti opintoihinsa syyslukukauden 2017 kestäneen vaihtojakson Muotoiluinstituutin yhteistyökoulussa OCAD Universityssä Torontossa Strategic Foresight & Innovation -koulutusohjelmassa

- Vaihtokokemus toi opintoihin kansainvälistä ulottuvuutta ja valmisti minua työskentelemään tulevaisuudessa erilaisten kansainvälisten sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa.

Yllättävin asia opiskeluissa? 

- Se miten nopeasti voi oppia uuden, tämän päivän työmarkkinoiden vaatimuksia vastaavan tavan ajatella. Koulutusohjelma kestää vain 1,5 vuotta. Ilmaiseksi se ei toki tule, mutta kaikki työ on ollut sen arvoista!

Koulun, arjen & muun elämän yhdistämisen haasteet

- Tein töitä opiskelujen ohessa koko ensimmäisen vuoden ja jäin opintovapaalle Torontossa vietetyn syyslukukauden ja opinnäytetyön työstämisen ajaksi. Rehellisesti sanoen opiskelujen, työelämän ja muun elämän yhdistäminen ei ole helppoa. Tarvitaan yhteispeliä työnantajan kanssa ja tietynlaista "can do" -asennoitumista. Nyt koulutusohjelman ollessa loppusuoralla ja taaksepäin katsoessa koko aika tuntui kuluvan todella nopeasti.