Uniikki resepti, jota ei ole muualla

Kuva
Sami Heikkinen
M-kirjaimella alkavat sanat vilahtelevat alituiseen, kun keskustelee lehtori Sami Heikkisen kanssa. Hän on opettanut parin vuoden ajan liiketalouden ja matkailun alalla ja toimii Palveluliiketoiminnan koulutuksen vastuuopettajana Lahden ammattikorkeakoulussa.

Mitä nämä M-sanat sitten ovat? 

Heikkinen kokee LAMKin vahvuutena mahdollistamisen. Sen, että henkilöstö saa mahdollisuuden kokeiluihin ja mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miten LAMK-kokonaisuus rakentuu. Sen, että opiskelijoille annetaan mahdollisuuksia osallistua ja rakentaa opintonsa niin kuin he itse haluavat. 

- Saan hyvin vapaasti miettiä, miten toteuttaa esimerkiksi opetusta. Teenkö verkkokursseja vai jalkaudummeko torille esittelemään opiskelijoiden kehittämiä tuote- ja palveluideoita. Vai yhdistääkö opiskelu MM-kisoihin? Meiltä oli 400 opiskelijaa mukana hiihdon MM-kisoissa. Uskon, että mahdollisuuksien avaaminen näkyy myös tuloksellisuudessa, Heikkinen kertoo.

Heikkisen toinen M-sana on monialaisuus. 

Hänen mielestään monialainen yhteistyö on se juttu, jolla Lahden ammattikorkeakoulussa voidaan rakentaa uniikkia reseptiä, jota ei ole tarjota muualla.

- Meillä on monipuolista koulutusta, jota tulee hyödyntää entistä vahvemmin. On voimavara, että pystymme tekemään asioita yhdessä. Tällaisia ovat esimerkiksi monialaiset toimeksiannot. Kun lähdemme ratkomaan toimeksiantoja liiketalouden, matkailun, muotoilun, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden voimin, voimme luoda uudenlaista osaamista ja innovaatioita. Se ja kokemus monialaisissa tiimeissä toimimisesta on opiskelijoille äärettömän arvokasta, kun he siirtyvät työelämään, Heikkinen sanoo.

Heikkisen mukaan monialainen yhteistyö mahdollistaa sen, että esimerkiksi yrityksen tai yhteisön palveluita kehitettäessä pystytään ottamaan huomioon se, millainen olisi asiakkaan kannalta optimaalinen kokonaisvaltainen palvelukokemus. 

- Miten paitsi hoitaa asiakkaan asia, antaa hänelle myös kokonaisvaltainen kokemus? 

 

​Tätä kaikkea ihmettelee itsekin

Heikkisen kolmas M-sana on monipuolisuus. Hän kokee, että on saanut olla tekemässä lyhyessä ajassa monipuolisesti erilaisia asioita. 

- Saan olla vastuuopettajana, opettamassa, kehittämässä opetussuunnitelmaa, rakentamassa työelämäyhteyksiä, ohjaamassa opinnäytteitä ja toimia asiantuntijana erilaisissa hankkeissa. Välillä sitä ihmettelee itsekin, miten paljossa on saanut olla mukana.

 

Miltä 25-vuotias Lahden ammattikorkeakoulu näyttäyty​y Heikkisen silmin? 

- Lahden ammattikorkeakoulu on muuttumassa paljon ulkoisilta puitteiltaan uuden kampuksen ja LUT-yhteistyön myötä. Meillä on edelleen rinnakkain eläviä organisaatiokulttuureita talon sisällä ja samalla jo hyvää monialaisuutta, jota lähteä lisäämään. Uskon, että 25 vuoden päästä LAMK on parhaimmillaan voinut kasvaa kypsäksi keski-ikäiseksi, joka on löytänyt oman juttunsa, omat toimintamallinsa. 

 

Teksti ja kuva: Helena Salakka​