Tipsit-toiminta tarjoaa vertaistukea opiskelijoille

Kuva
Support
Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille perustettu Tipsit-vertaistukitoiminta tarjoaa matalan kynnyksen vertaistukea hektisen opiskeluarjen keskellä. Eri alojen opiskelijoista koostuva Tipsit-ryhmä pyörittää opiskelijoille suunnattua tukitoimintaa eli vertaistukea opiskelijalta toiselle. Tipsit-toiminnan slogankin sen kertoo: ”Tukea, kun omat neuvot ovat hukassa”.

Tipsit-ryhmä koostuu siis eri koulutusalojen opiskelijoista, jotka tarjoavat apua ja tukea ajan-, arjen- ja stressinhallintaan. Tukea ja neuvoja voi hakea mm. työmotivaatioon, tenttiin valmistautumiseen tai mennä juttelemaan muista askarruttavista asioista. Liiketaloutta viimeistä vuotta opiskeleva Sanna-Maria Mäkinen laittoi Tipsit-toiminnan aluille muutama vuosi takaperin ja on myös toiminut Tipsitin projektipäällikkönä vuodesta 2017 lähtien. 

”Idea lähti liikkeelle omasta kokemuksesta. Syvä uupuminen koulutöiden parissa ja heikko avunsaanti olivat syynä toiminnan perustamiselle. Mielenterveyden häiriöiden jatkuva lisääntyminen valtakunnallisella tasolla vaikutti päätökseen perustaa Tipsit. Toiminnalle todellakin on tarvetta; sen puolesta puhuvat niin opiskelijat, henkilöstö kuin opiskelijajärjestötkin Suomessa”, kertoo Tipsit-toiminnan perustaja ja projektipäällikkö Sanna-Maria Mäkinen.

Itse Tipsit-toimintaan voi osallistua kuka tahansa LAMKin opiskelija ja ohjaajakoulutuksen jälkeen toiminnasta saa todistuksen tehdystä työstä sekä opintopisteitä. Tipsit-koulutuksesta valmistuikin viime vuonna 12 Tipsit-vertaistukijaa – aktiivisesti toimintaa kuitenkin pyörittää ja kehittää monialainen 10 hengen opiskelijaryhmä.

Tipsit-tiimi naurujoogan jälkeen – iloisia tunnelmia ja mieli virkeänä!

KUVA: Tipsit-tiimi naurujoogan jälkeen – iloisia tunnelmia ja mieli virkeänä!

Tipsit-toiminnassa mukana oleva tieto- ja viestintätekniikan opiskelija Henrik Gripenberg kertoo lähteneensä toimintaan mukaan kehittämään uusia verkkosivuja:

”Tunnen saavani vertaistukitoiminnasta mielekkään yhteisön, jossa henkilöiden erilaisuus ja panostus ovat hyvin arvokkaita. Minusta toiminnan keskittäminen opiskelijoiden hyvinvointiin on erittäin tärkeä juttu – yhdessä saamme paljon aikaiseksi!”

Tipsit-toiminnasta esittäytyy myös palveluliiketoiminnan tradenomiopiskelija Virpi Palvanen, joka on ollut toiminnassa mukana henkilöhallinnon puolella ja vastaa ajanvarauksista sekä päivystää:

Olemme saaneet vertaistukitoiminnasta paljonkin erilaisia työkaluja, joita voi hyödyntää työelämän hyvinvoinnissa ja stressinhallinnassa. Nämä tiedot ja taidot opettavat myös näkemään, tunnistamaan ja ennakoimaan, jos jollain toisella on tarve saada apua.”

Tipsit-toiminnassa vertaistukijana toimii myös tänä vuonna sosionomiksi valmistuva Petra Vaherto:  

”Sosiaaliset taidot ja ihmisten aito yksilöllinen kohtaaminen on normaalin elämän ohella ja etenkin sosiaali- ja terveysalalla korvaamattoman tärkeää. Koen Tipsitistä ehkä tärkeimpänä oppina sen, että olen toiminnassa saanut kehittää juuri näitä taitoja.”

Toiminnan projektipäällikkö Sanna-Maria Mäkinen kertoo, että vertaistuella on suuri merkitys, etenkin ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa: ”Kun molemmat osapuolet ovat kokeneet saman tai ovat vastaavassa tilanteessa, ihminen kykenee paremmin ymmärtämään ja tarvittaessa jakamaan omia kokemuksiaan aiheeseen liittyen. Vertaistuessa ei myöskään tarvitse pelätä leimautumista; Tipsit-vertaistukijoille voi tulla juttelemaan aiheesta kuin aiheesta.”

TIPSIT – kun omat on hukassa