”Opiskeluaikana on hyvä luoda suhteita alan yrityksiin”

Kuva
Tuula Honkanen, LAMKin tekniikan alan neuvottelukunnasta.
Tuula Honkanen on Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) toimitusjohtaja ja Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alan Advisory Boardin jäsen.

Helsingin yliopistosta maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi aikoinaan valmistunut Tuula on ehtinyt olemaan pitkän uransa aikana monissa neuvottelukunnissa ja kehitysprojekteissa. Ympäristönsuojelusta kiinnostuneena Tuula Honkanen on myös opiskellut vuosien mittaan mm. ympäristöoikeutta ja johtamista. PHJ:llä pitkän uran tehneellä naisella on ollut tiivis yhteys ympäristöalan tekniseen koulutukseen Lahdessa ja näin hän päätyi myös LAMKin tekniikan alan neuvottelukuntaan.

”Jätehuoltoon liittyy paljon tekniikkaa. PHJ:lla on ollut vuosien aikana jatkuvasti harjoittelussa ympäristöinsinööriopiskelijoita esimerkiksi kehitysprojekteissamme ja meillä on teetetty runsaasti opinnäytetöitä Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alalta. Usea opiskelija on valmistuttuaan päätynyt meille myös töihin”, vinkkaa Päijät-Hämeen Jätehuollon toimitusjohtaja Tuula Honkanen ja jatkaa, miten haluaisi vaikuttaa LAMKin tekniikan alan neuvottelukunnassa:

”Olen ollut monissa neuvottelukunnissa ja kehitysprojektien ohjausryhmissä näiden 25 vuoden aikana, kun olen toiminut PHJ:n toimitusjohtajana. Haluaisin, että tekniikan alan neuvottelukunnan avulla LAMK saisi entistä ajantasaisemman kuvan työelämän tarpeista – mitä osaamista tarvitaan nyt ja mitä tulevaisuudessa. Myös neuvottelukunnan sisällä keskustelut ja tutustuminen eri osapuoliin voi tuoda uusia yhteyksiä sekä voimme oppia toisiltamme hyviä käytänteitä ja ideoita.”

Se, että saa jalan oven väliin johonkin yritykseen, voi jatkossa poikia oman alan töitä.

Insinöörejä tarvitaan ja tekniikan osaajat työllistyvät jatkossakin; Tuula kertoo tämän lisäksi, miksi kannattaa tulla opiskelemaan juuri Lahteen ja LAMKiin:

”Lahti on sijainniltaan hyvä sekä LAMKin uusi kampus vaikuttaa vetovoimaan positiivisesti ja lisää eri opintoalojen yhteistyötä – nämä ovat valttikortteja jatkossakin. LAMKissa on myös innovatiivinen TKI-henki, jossa eri opintoalat kohtaavat.”

Yritysyhteistyön tärkeyttä opiskeluaikana ei voi liiaksi korostaa, sillä monet Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alan neuvottelukunnan jäsenet ovat tästä samaa mieltä ja tätä painottaa myös Tuula: ”Opiskeluaikana on hyvä luoda suhteita alan yrityksiin. Ne voivat poikia työpaikan, kuten meilläkin on tapahtunut; ensin kesätyö, sitten insinöörityö meille, jonka jälkeen määräaikainen pesti johonkin kehitysprojektiin ja siitä sitten vakituiseksi. Näin on tapahtunut.”

Mitä uravinkkejä antaisit insinööriopiskelijoille? 

”Ei kannata nirsoilla kesätöissä eikä työharjoitteluissa. Se, että saa jalan oven väliin johonkin yritykseen, voi jatkossa poikia oman alan töitä, kunhan tekee kaikki työnsä aina huolellisesti ja oma-aloitteisesti. Oma myönteinen asenne työntekoon ratkaisee, muistaako työnantaja sinut etsiessään uutta työntekijää. Toisaalta on hyvä työskennellä myös monipuolisesti eri alan yrityksissä, jotta saa laajempaa näkemystä – sitäkin työnantaja arvostaa.”