Opiskeluaika on loistava hetki pysähtyä oman osaamisensa äärelle

Kuva
Anne-Marie Haavisto
Olen Anne-Marie Haavisto. Valmistuin LAMKista sosionomiksi (YAMK) vuonna 2015.
Tällä hetkellä työskentelen projektisuunnittelijana Sosiaalialan osaamiskeskus Versossa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä ja siellä tarkemmin Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman parissa LAPE:ssa.

Työni painottuu erityisesti kasvuympäristöihin: varhaiskasvatukseen, kouluun ja oppilaitokseen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukijana, lapsi- ja perhelähtöisesti – eli pitkälti 
opiskeluhuollon kehittämiseen ja yhdyspintojen muodostamiseen moniammatillisesti. 

Sosinomi Y+AMK

Valmistuin alkujaan sosionomiksi (AMK) Lahden ammattikorkeakoulusta sosiaaliohjauksen suuntautumisvaihtoehdosta alkuvuodesta 2004. Olen omaksi ilokseni opiskellut avoimessa yliopistossa perheopintoja. Nyt taas YAMK-opintojen jälkeen olen opiskellut ammatilliseksi opettajaksi ja koska taustallani on YAMK-opinnot, olen pätevä opettamaan sosiaalialan opintoja ammattikorkeakoulussa. Opetusharjoitteluni suoritinkin vuosi sitten LAMKissa nuorisokasvatusta sosionomiopiskelijoille opettaen.

Hain opiskelemaan monestakin syystä. Tuntui, että aika oli kypsä. Työelämässä oli tullut oltua useampia vuosia ja elämä oli vakiintunut. Toisaalta iso tekijä oli se, että LAMKissa oli alkanut juuri se suuntautumisvaihtoehto, johon hain. Olin kiinnostunut nimenomaan substanssiosaamisen lisäämisestä omaan työhöni – työskentelin tuolloin koulukuraattorina. 

Itselleni iso asia oli myös oppilaitoksen sijainnin läheisyys siinä elämänvaiheessa. Opinnot aloittaessani toivoin jo ensimmäistä lastani. 

Opintojen yhdistäminen perheen ja työn kanssa

Työskentelin opintojen ohessa ja vuoden olin myös kotona lapseni kanssa ja opiskelin sinäkin aikana. Opinnot sujuivat ihan hyvin. Helpointa oli kursseille osallistuminen muun ryhmän kanssa ja haastavin osuus oli luonnollisesti opinnäytetyön tekeminen. 

Opinnäytetyönäni tein perheen kohtaamisen mallin koulukuraattorin työhön ja toteutin sen tutkimuksellisena kehittämishankkeena, joka kesti yli vuoden. Lopussa olin siitä niin innostunut, että sen palauttaminen miltei harmitti. Hankkeeseen ryhtyminen kesti, koska suunnitelmat muuttuivat: teimme toisiamme hyödyttävät työt yhdessä erään Metropolian opiskelijan kanssa.

Meillä oli oikein mukava opiskeluryhmä ja lähipäiviin oli todella kiva tulla. Porukkaa oli eri puolilta Suomea. Vaikka olimme kukin eri työympäristöistä, keskustelut olivat hedelmällisiä ja hauskaa oli. Ihmiset valmistuivat sitten eri aikaan, kukin oman suunnitelmansa mukaan.

Vierivä kivi ei sammaloidu

Jotkut erityisen hyvät lähitunnit ovat jääneet mieleen samoin kuin kivat ihmiset. Lisäksi kaksi opettajaa vaikuttivat oikein positiivisesti käsitykseeni omasta osaamisesta. Kaikkinensa oli oikein mukava tarkastella oman ammatillisuuden sen hetkistä kasvua ja peilata sitä omassa työssä. Opinnot oli rakennettu siten, että kaikissa tehtävissä kykeni paitsi peilaamaan omaa työtä myös suuntaamaan ajatuksia jo opinnäytetyöhön.

Lähdin opiskelemaan sillä ajatuksella, että vierivä kivi ei sammaloidu. Halusin siis ennen kaikkea kehittää itseäni ja katsoa saisinko uusia näkökulmia tai herätteitä. Koin kuitenkin selkeästi lisänneeni asiantuntemustani omassa työssäni ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseen liittyen. 

Toki olen nyt pätevä hakemaan ylemmän korkeakoulututkinnon edellyttämiä työpaikkoja alaltani sitten kun se tulee taas ajankohtaiseksi. Ja nykyisessä työssäni käytän kyllä kaikkea osaamistani. Erittäin mukava asia oli myös päästä opetusharjoitteluun LAMKiin, eli YAMK-tutkinto ammatilliseen opettajakorkeakouluun hakiessa oli iso plussa.

Vinkkejä YAMK-koulutuksiin hakeutuville?

Opinnot onnistuvat niin työn ohessa kuin äitiys- ja vanhempainvapaalla. Tosinautiskelija hakee opintovapaata. Ihan tärkeintä on tehdä, eli ryhtyä hommiin ja aloittaa reippaasti. Aikominen ja aloittaminen vievät huomattavasti enemmän mehuja kuin itse tehtävien tai opinnäytetyön tekeminen. 

Lisäksi tärkeä vinkki on se, että kaikkia omia tehtäviään saa hyödyntää myös opinnäytetyössä. Hyvä suunnitelma alusta asti palvelee ja muodostaa opinnoista opiskelijan näköisen polun. Opiskeluaika on aina myös loistava aika pysähtyä oman osaamisensa äärelle, ja se on kyllä muuttuvassa työkentässä oikein arvokasta.