Nursing-opiskelijoiden toteuttamassa projektissa käsiteltiin sairaalapelkoja

Kuva
Nursing opiskelijat nallesairaalassa
Lahden ammattikorkeakoulun kansainvälisen Nursing-sairaanhoitajatutkinnon opiskelijat toteuttivat lokakuussa lasten sairaalapelkoja käsittelevän Teddy Bear Hospital -projektin Lahden Kanervan päiväkodissa. Projekti on hyvä esimerkki siitä, että myös sairaanhoitajatutkinnossa opintoja voi suorittaa monella eri tavalla ja luovuutta käyttäen.

”Projektin tarkoitus oli tarjota opiskelijoille mahdollisuus toteuttaa lasten hoitotyön harjoittelu ja saada kokemusta lasten kanssa toimimisesta sekä ymmärrystä lasten kokemusmaailmasta. Arvokasta olisi saada jokaiselle lapselle varhaiskasvatuksen aikana mahdollisuus tutustua terveysasioihin sekä ennaltaehkäistä sairaalapelkoa ja hoitaa jo mahdollisesti syntynyttä pelkoa terveydenhuoltoa kohtaan. Nyt pystyimme tarjoamaan sen mahdollisuuden tälle lapsimäärälle”, iloitsee Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön opettaja Maj-Britt Tallbacka.

Maj-Britt toimi projektissa opiskelijoiden ohjaajana ja näin taattiin oikeanlainen tietoperusta projektityöskentelylle. Teddy Bear Hospital -projektin kaltaiset ryhmätyöt ovat tärkeitä tulevaisuutta ja työelämää ajatellen, sillä sairaanhoitajan työ edellyttää taitoa työskennellä tiimeissä sekä erilaisissa projekteissa.  

”Tiimityöskentely korostuu työelämässä nykypäivänä koko ajan enemmän ja enemmän. Tällainen oppi tiimin kanssa tehdystä projektista, johon kuuluu suunnittelu, toteutus ja reflektointi omasta sekä tiimin toiminnasta, on valtavan hyödyllistä työelämätaitoja ajatellen. Pidän tämänkaltaisessa työskentelyssä myös siitä, että se tukee teorian oppimista. Kun tietoperusta on hallussa, seuraava askel on soveltaa opittua tietoa käytäntöön ja tässä projektissamme opiskelijat todella joutuivat soveltamaan kaikkea opittua ja yhdistämään luovuutensakin työskentelyyn. Sairaanhoitajan työ kuitenkin edellyttää kaikkia näitä taitoja: tiimityöskentelyä, tiedon soveltamista käytäntöön ja aika usein sitä luovuuttakin”, Maj-Britt kiteyttää.

”Lapset ovat aina mielettömän kiitollinen kohde”

Yksi projektissa mukana olleista Nursing-opiskelijoista, Pinelopi Polizzi on tyytyväinen Teddy Bear Hospital -projektiin ja sen vaikutuksiin. Projektin tarkoitus oli perehtyä lasten sairaalapelkojen taltuttamiseen luovalla tavalla ja varsinaisella käytännöntoteutuksella Kanervan päiväkodissa vähentää sitä; samaan aikaan Nursing-opiskelijat kehittivät vuorovaikutustaitojaan lasten kanssa.

”Lapset kutsuttiin lokakuussa vierailemaan päiväkodin ”Nallesairaalassa” ja kaveriksi piti ottaa oma, mahdollisesti kipeä pehmolelu kotoa mukaan”, kertoo LAMKin Nursing-opiskelija Pinelopi Polizzi ja jatkaa: ”Sairaanhoitajaopiskelijat tutkivat potilaan eli lapsen tuoman pehmolelun, jonka jälkeen lääkkeeksi määrättiin rakkautta ja haleja. Pehmolelu saattoi myös tarvita laastarin tai kipsin, jotka lapset saivat itse laittaa esimerkiksi omalle nallelleen. Lisäksi yhdellä pisteellä opeteltiin oman pehmolelun kanssa kuntoilua ja terveellistä syömistä. Nallesairaalapäivien jälkeen lapset eivät enää pelänneet hoitajia, vaan olivat erittäin innostuneita ja halusivat jatkaa pehmolelujen hoitoa kotonakin.”

Opiskelijat oppivat ja kehittivät projektin aikana huimasti vuorovaikutustaitojaan lasten kanssa.

“Opimme projektissa, miten kerrotaan selkeitä vastauksia ja kuunnellaan; toimimme myös työskentelytavoin, joita pienet lapset arvostavat sekä opimme lisää terveydenhuoltoon liittyvistä peloista. Kokemus antoi hyvän pohjan sille, miten käyttäydymme, hoidamme ja saamme lapsen olon mukavaksi normaalissa sairaalaympäristössä tulevaisuudessa myös sairaanhoitajina”, pohtii Pinelopi.

Nursing-opiskelija Pinelopi on kiinnostunut lasten pelkojen parissa työskentelystä ja psykologiasta ylipäätään – onnistunut projekti kasvatti naisen itsevarmuutta ja valmiutta työskennellä myös jatkossa lasten parissa.

Nallesairaala

”Lapset ovat aina mielettömän kiitollinen kohde. Lapset osaavat antaa arvon heidän kanssaan vietetylle ajalle ja vaivannäölle sekä palaute on aina suoraa ja rehellistä! Näin oli nytkin: lapset olivat innoissaan, kohtasivat jännittäviäkin hoitotoimenpiteitä rohkeasti ja olivat avoimia omien pelkojensa käsittelyyn. Ainoa harmituksen asia oli se, ettei nallesairaala voi olla auki jatkuvasti – pehmoleluille kun sattuu kaikenlaisia haavereita ja hoidolle olisi tarvetta”, sanoo Maj-Britt ja kehuu lopuksi vielä ansaitusti mukana olleita opiskelijoita: ”Opiskelijoiden toiminnasta olen valtavan ylpeä. He näkivät vaivaa ja heittäytyivät täysillä lapsen maailmaan.”

Lahden ammattikorkeakoulun kansainvälinen sairaanhoitajatutkinto eli Nursing-koulutus tarjoaa kansainvälisen ilmapiirin ja hedelmällisen opiskelupohjan kenelle tahansa sairaanhoitajaksi aikovalle.

”Elämme kansainvälistyvässä Suomessa ja tuskin kukaan nykypäivän sairaanhoitaja voi välttyä kansainvälisyydeltä. Tarvitaan kielitaitoa ja erilaisten kulttuurien ymmärrystä ihan eri tavalla kuin muutama vuosikymmen sitten. Suomessa on paljon eri kulttuurien edustajia sekä olemme usein yhteyksissä muihin maihin ja tarvitsemme ammattiosaamiseemme oppia myös ulkomailta. Näen, että Nursing-koulutuksesta tähän saa hyvän pohjan”, suosittelee Maj-Britt.