Nursing-opiskelija Vasilisa: ”Sairaanhoitajan uralla on mahdollisuus edetä askel askeleelta”

Kuva
Vasilisa Valge
Vasilisa Valge opiskelee Lahden ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta sairaanhoitajaksi Nursing-koulutuksessa, joka on englanninkielinen sairaanhoitajatutkinto. Nursing-opinnot suoritetaan lähes täysin englanniksi, mutta koulutuksessa on kuitenkin suomen kielen vaatimus: työharjoitteluissa ja töissä pitää pärjätä kotimaan kielellä. Valintakoekutsun saadessaan Vasilisa ei puhunut sanaakaan suomea – ahkera sairaanhoitajaopiskelija kuitenkin tankkasi kielioppia ja sanastoja venäläisen opettajan kanssa ennen valintakokeita sekä LAMKiin päästessään suomen kielen opinnot jatkuivat. Tällä hetkellä Vasilisa suorittaa työharjoitteluaan synnytysosastolla, missä nainen pärjääkin jo pitkälti kotimaan kielellä. 

”Olin niin onnellinen, kun sain valintakoekutsun LAMKiin – muistan, että olin silloin Venäjällä ulkona tyttöjen kanssa ja sain kutsun sähköpostiini. Itkin, koska olin niin onnellinen; LAMK oli hakiessani ensimmäinen vaihtoehto”, Vasilisa Valge muistelee.

Suomen kieli oli ongelmallisin osa hakua, mutta valintakokeissa alkeet riittävät – opintojen aikana Vasilisa on suorittanut Nursing-koulutukseen liittyvien kieliopintojen lisäksi myös muita suomen kielen kursseja vapaa-ajallaan.  

”Koulussa pärjäämme englanniksi, mutta kun menemme työharjoitteluun ja toki haluamme myös töihin, niin pitää puhua suomea. Sairaanhoitajan on tärkeää puhua suomea työelämässä – näin voimme puhua suoraan asiakkaiden, muiden hoitajien ja lääkärien kanssa.”

Englanninkielisissä koulutuksissa on useimmiten opiskelijoita eri maista ja näin opiskelu on myös kansainvälistä. Vasilisa on pitänyt monikulttuurisesta opiskelijaryhmästä ja hänen vuosikurssiluokallaan on 13 opiskelijaa eri maista; tämä mahdollistaa myös tietojen ja taitojen kehittymisen aivan uudella tavalla, kun omat luokkakaverit voivat kertoa omien maidensa kulttuureista sosiaali- ja terveysalalla.

”Luokallamme on opiskelijoita monista eri kulttuureista sekä meillä on myös suomalaisia ryhmässä ja he tykkäävät olla kansainvälisessä ympäristössä. On mukavaa puhua kaikkien kanssa englantia, mutta joskus puhumme myös suomea. Olemme kaikki eri maista, eri töissä ja tilanteissa tällä hetkellä, joten on kiva tavata välillä vapaa-ajallakin ja vaihtaa kuulumisia mm. siitä, miten kukin on edennyt.”

It is really nice to study in english at LAMK!

Vasilisa tulee suurkaupungista Pietarista, Venäjältä, joten Lahti luonnollisesti tuntuu pienehköltä. Nursing-opiskelija kehuu Lahtea hyväksi opiskelukaupungiksi, jossa luonto on lähellä ja mikä tärkeintä: Helsinkiin pääsee nopeasti. Vasilisa pääsee Lahdesta junalla vierailemaan edullisesti myös Pietarissa ja käykin aina ikävän tullen kotikaupungissaan; lisäksi koulussa on ollut useita kursseja, joita Nursing-opiskelija on voinut suorittaa etänä Venäjältä.

”Opiskeluryhmässäni on kolme muuta myös Venäjältä. Toivottavasti tulee enemmän, koska tämä on hyvä koulutusohjelma!”

Vasilisa on tutustunut oman koulutusalansa opiskelijoiden lisäksi myös liiketalouden alan International Business -opiskelijoihin ja uusi kampus mahdollistaa muidenkin alojen opiskelijoihin tutustumisen.

”Olen saanut ystäviä myös muilta aloilta, kuten International Business. Nyt kun olemme samalla kampuksella, niin on mukavaa, että voimme olla muidenkin alojen opiskelijoiden kanssa helpommin tekemisissä.”

Uusia, etenkin kansainvälisiä verkostoja Vasilisa on kerryttänyt myös tutorina toimisen kautta – hän on toiminut LAMKissa tutorina kaksi vuotta sekä sosiaali- ja terveysalan Nursing-koulutuksen tutorvastaavana.

Tutkinto tarjoaa monipuolisesti osaamista ja voin toimia eri osa-alueilla työelämässä.

Valmistumisen jälkeen Vasilisa kertoo jäävänsä työelämään, mutta tulevaisuuden haaveissa on opiskella kätilöksi ja mahdollisesti myöhemmin myös lääkäriksi.

”Pitää olla hetki töissä sairaanhoitajana, jotta oppisin puhumaan vielä paremmin suomea. Olen tällä hetkellä synnyttäjän vuodeosastolla työharjoittelussa ja siitä olen saanut kipinän, että olisi kiva opiskella kätilöksi. Myöhemmin haluaisin myös lääkäriksi, mutta pitää odottaa ja opiskella ensin, että kielitaitoni on paljon parempi”, Vasilisa kertoo ja jatkaa, mikä on ollut innostavinta LAMKissa opiskeluiden aikana:

”Erityisesti ensimmäinen simulaatioharjoitus on jäänyt mieleen: simulaatiossa olemme nuken kanssa ja nukella on sairauksia, joita opettaja voi peilin takaa ohjailla. Simulaatio on hyvä harjoitus, jos ei ole tehnyt vielä käytännön sairaanhoitajan töitä. Myös askel askeleelta on mahdollista edetä sairaanhoitajan uralla; esimerkiksi itse olin ensin töissä vanhainkodissa ja nyt olen sairaalassa työharjoittelussa, missä toivottavasti jatkan myös kesätöissä. Olen tyytyväinen, että tulin LAMKiin opiskelemaan – tutkinto tarjoaa monipuolisesti osaamista ja voin toimia eri osa-alueilla työelämässä.”

Bachelor of Health Care, Nursing, full-time studies, 210 op