Muotsikalle ominaista on painotus käsillä tekemiseen

Kuva
Lasse Oiva
Kuka olet, missä asut ja mit​ä teet?

Lasse Oiva. Asun Lontoossa, jossa pyöritän yhtiökumppanini Amos Field Reidin kanssa Velopresso nimistä yritystä. Vuonna 2012 perustetun yrityksen Itä-Lontoossa sijaitsevissa tuotanto- ja studiotiloissa valmistetaan polkuvoimalla toimivia Velopresso -kahvipyöriä kansainvälisille markkinoille. Lisäksi suunnittelemme uusia polkupyöräkonsepteja. Firmasta voit lukea lisää velopresso.cc.

Miten päädyit a​lalle?

Minulle oli jo hyvin nuorena selvää, että haluan visuaaliselle alalle, mutta ei kuitenkaan kovin tarkkaa kuvaa siitä, mitä halusin tehdä. Kävin Torkkelin kuvataidelukion, jossa opiskellessani alkoi paremmin selkiytyä, mitkä alat minua kiinnostivat eniten. Taikiin ja Muotsikkaan hakuun vaadittavien ennakkotehtävien tekeminen oli silmiä avaava prosessi, jonka aikana minulle selvisi, että teollinen muotoilu on minun juttuni.

Miksi valitsit LA​MKin, Muotsikan?

Ajattelin pitkään, että Taik olisi ainoa varteenotettava vaihtoehto, mutta puhuttuani ihmisten kanssa, joilla oli parempi käsitys Muotsikasta ja Taikista, minulle kävi selväksi, että Muotsikka saattaisi sittenkin olla minulle oikea vaihtoehto. Kuulin paljon hyvää teollisen muotoilun osastosta ja päätin hakea Muotsikkaan.

​Mitä ja miten opiskelit?

Opiskelin teollista muotoilua vuosina 2005 - 2009. Opinnoissani pyrin tekemään asioita monipuolisesti ja kokeilemaan erilaisia asioita. Halusin myös määrittää itselleni, minkälaisiin työtehtäviin halusin alalla suuntautua.

Mikä oli opinno​issa parasta?

Yritysyhteistyöt, joissa pääsi sekä tutustumaan alalla työskentelevien muotoilijoiden työnkuvaan, että sai ensimmäisiä kokemuksia yrityksille työskentelystä.

Toinen merkittävä – ja Muotsikalle ominainen – asia opinnoissa oli painotus käsillä tekemisen tärkeydestä. Materiaalien ja valmistustekniikoiden hyvä tunteminen on välttämätön osa muotoilijan työtä. Mielestäni mitään tuotetta ei voi suunnitella ilman, että ymmärtää sen valmistamisen asettamat vaatimukset ja rajoitteet sekä sen, miten eri materiaalit toimivat.

Opiskelijakavereilta oppiminen oli myös tärkeää. Minun opiskeluryhmässäni vallitsi todella hyvä yhteishenki ja mielestäni sen mukanaan tuoma avoimuus, tiedon jakamisen ja toisten auttamisen halu olivat todella merkittävä osa opintoja.

Mitä olisi (ehkä kannattanut) opi​skella enemmän?

En koe, että jätin mitään tärkää opiskelematta. Opinnot tarjoavat hyvät perustaidot alalla työskentelyyn, vaikka opintojen kesto onkin rajallinen. Myös itse työura on jatkuvaa uuden oppimista ja keskeinen osa muotoilijan työtä onkin olla jatkuvasti valmis ja halukas oppimaan uutta. Täytyy olla aktiivinen kehittämään jo opittuja taitoja. 

Mitä vinkkejä annat nykyisille opiske​lijoille?

Ole rehellinen itsellesi siitä mitä haluat tehdä työksesi. Opintojen suorittamista helpottaa, jos tietää, minkä tyyppisiin muotoilijan tehtäviin haluaa tulevaisuudessa suuntautua. Näin voi paremmin priorisoida ajankäyttöä saadakseen parhaan hyödyn opinnoista. Kannattaa olla ennakkoluuloton ja kokeellinen omassa tekemisessään ja uskaltaa ottaa riskejä. Myös virheiden tekeminen ja epäonnistuminen on osa opintoja sekä muotoilijan uraa. Varman päälle pelaaminen ei ole paras tapa kehittää itseään. Koulu on turvallinen ympäristö olla kokeellinen.

Miten löysit polkusi ​työmarkkinoille?

Kontaktien luominen on ollut avaintekijä työmarkkinoille pääsyssä. Useimpiin projekteihin sekä töihin minut on kutsuttu mukaan sen sijaan, että olisin hakenut töitä. Jo opiskelujen aikana tapahtuva verkostoituminen ja yhteistyöprojekteihin osallistuminen on tärkeää.

Millainen työurasi on ollut valmistu​misen jälkeen?

Valmistuttuani Muotsikasta 2010 työskentelin vuoden verran kahdessa eri projektissa. Iskun tuote- ja myymäläkonseptin suunnittelu sekä Taloudelliselle Tiedotustoimistolle Yrityskylä -projekti, joka on edelleen ympäri Suomea kiertävä oppimisympäristö, jossa ala-asteikäiset lapset oppivat leikin keinoin, miten suomalainen yhteiskunta toimii.

Ennen Velopresso Ltd:n perustamista Lontoossa työskentelin hetken Studio Tord Boontjelle sekä freelancerina Brooks England:lle projektissa, jossa suunniteltiin polkupyöräilijöille suunnattu laukkusarja.

Oletko​ opiskellut jotain lisää?

Työskenneltyäni alalla vuoden muutin Lontooseen suorittamaan maisterin opintoni Royal College of Artissa, Design Products -osastolla. Valmistuin maisteriksi kesällä 2012. Opinnäytetyökseni tein yhteistyössä nykyisen yhtiökumppanini Amos Field Reidin kanssa Velopresso-kahvipyörän protomallin.

Mitä tulevaisuudenha​aveita sinulla on?

Koen saavuttaneeni tekemälläni työllä ja opinnoilla aseman, johon halusinkin alalla päätyä. Haaveeni on kasvattaa perustamaamme yritystä ja voida jatkaa monipuolisesti uusien tuotteiden suunnittelua. Itselleni on tärkeää voida työskennellä omalle yritykselle, vaikka vapauden lisäksi se tuo mukanaan paljon vastuuta.