MOTARI-opinnot nopeuttavat lähihoitajaksi opiskelevan Janitan tulevia AMK-opintoja

Kuva
Janita Savolainen
Janita Savolainen opiskelee Salpauksessa kolmatta vuotta lähihoitajaksi ja opiskelee MOTARI-opintoja. Salpauksessa perustutkintoa opiskelevat voivat samaan aikaan suorittaa ammattikorkeakouluopintoja Lahden ammattikorkeakoulussa MOTARI-opintoina.

MOTARI-opintoina Savolainen opiskelee sosionomin tutkintoon kuuluvia opintoja. MOTARI-opintoina voi suorittaa perustutkintoa vastaavan alan AMK-tutkinnon opintoja. Nämä opinnot voi sisällyttää perustutkintoon ja ne lyhentävät opiskeluaikaa LAMKissa, jos opiskelija jatkaa siellä myöhemmin tutkinto-opiskelijana.

– Hain MOTARI-opintoihin, koska haluaisin opiskelemaan sosionomiksi ja haaveenani on päästä opintojen jälkeen töihin lastenkotiin tai vastaavaan. Ajattelin jo yhdeksännellä luokalla, että haluan tehdä töitä ihmisten kanssa ja olla apuna sitä tarvitseville, hän kertoo.

Savolainen aloitti MOTARI-opinnot ensimmäisten joukossa, syksyllä 2018. Salpauksesta hän aikoo valmistua lähihoitajaksi viimeistään ensi vuoden toukokuussa ja hänellä on siihen mennessä tarkoitus saada kasaan 30 opintopistettä MOTARI-opintoina. Hän aikoo hakea erillishaussa LAMKiin heti, kun se on mahdollista.

– Olen suorittanut yhden opintojakson tenttimällä ja opiskelen nyt myös kieliä sekä verkossa että tunneilla käymällä, hän sanoo.

MOTARI-opinnot vaativat suunnitelmallisuutta ja aikataulutusta

– Opinnot LAMKissa ovat olleet erilaisia kuin Salpauksessa. Esimerkiksi kielissä pääsee oppimaan eri asioita. Salpauksessa keskityimme enemmän ammattisanastoon. Nyt olen opiskellut kielissä perusteita ja vahvistanut sillä tavalla kielitaitoani, Savolainen tuo esiin.

Hänen mukaansa MOTARI-opinnoissa on tähän mennessä tullut samoja asioita kuin lähihoitajaopinnoissakin, mutta on menty syvemmälle. Hän on päässyt pohtimaan ja soveltamaan tietoa.

– Opintojen suorittamista joutuu suunnittelemaan tarkasti, kun läsnäoloa vaativia opintoja on samana päivänä sekä Salpauksessa että LAMKissa tai jopa välillä samaan aikaan. Pitää myös miettiä, missä pitää olla tai milloin täytyy lähteä, että ehtii paikalle. Yritän tehdä mahdollisimman paljon opintoja verkkokursseina tai tenttimällä, hän kuvailee.

Nyt Savolainen on työpaikalla oppimassa päiväkodissa. Hän suorittaa samanaikaisesti MOTARI-opintoja ja työpaikalla on otettu hyvin, että välillä pitää kesken päivän olla opiskelemassa. Tärkeää on, että etukäteen suunnittelee aikataulunsa ja kertoo työpaikalle.

- LAMKissa opiskelemme tutkinto-opiskelijoiden kanssa, joten on jännää mennä tunneille, kun tulee ulkopuolelta ja muut tuntevat toisensa. Minut on otettu hyvin vastaan siellä, Savolainen kertoo.

Haku kevätlukukaudella alkaviin MOTARI-opintoihin on käynnissä 31.10. saakka. Ota yhteyttä Salpauksen MOTARI-vastuuopoon ja varaa keskusteluaika. Lue lisää MOTARI-opinnoista ja niihin hakemisesta!

Teksti: Satu Salo-Jouppila

MOTARI-opinnot: kiihdytyskaista Salpauksesta LAMKiin

Opiskellessasi Salpauksen perustutkintoa voit samaan aikaan suorittaa ammattikorkeakouluopintoja LAMKissa MOTARI-opintoina. MOTARI-opinnot voi sisällyttää perustutkintoon ja ne lyhentävät opiskeluaikaasi LAMKissa, jos jatkat siellä myöhemmin tutkinto-opiskelijana.