Mistä on LAMKin sosionomit tehty?

Kuva
Sosionomivideon tekijät Bahar, Annika ja Katariina
”Sinä olisit oiva sosionomi, jos olet ihmisläheinen. Toimisit ihmisten tukena vauvasta vaariin ja sinulle on tärkeää toimia rakkaudesta lajiin. Opiskelu LAMKissa on ihanaa, koska meillä on mahtavat opiskelijan tukipalvelut, tutoropettajat ja tutorit sekä monipuoliset työtavat. Meillä on tiivis kouluyhteisö, jossa pidämme toisistamme huolta.”

Näillä sanoilla ja tekemällään videolla Lahden ammattikorkeakoulun toisen vuoden sosionomiopiskelijat havainnollistavat omaa koulutustaan. Katariina Borgenström, Bahar Moradi ja Annika Nurminen innostuivat ideoimaan ja toteuttamaan sosionomikoulutukselle esittelyvideon. Videolla opiskelijat listaavat mm. mikä sosionomiopinnoissa on mielekkäintä ja tärkeää sekä mihin kaikkeen sosionomit voivat vaikuttaa – mistä on siis LAMKin sosionomit tehty?

- Sosionomi voi olla niin montaa eri asiaa, etten vielä itsekään tiedä, mitä kaikkea – työkenttä on todella laaja! Vauvasta vaariin periaatteella: kasvatus- ja ohjaustehtävissä, päihde- ja mielenterveystyössä, perhetyössä, lastensuojelussa, maahanmuuttajatyössä ja vammaistyössä. Hyvä sosionomi on mielestäni ennen kaikkea optimistinen: jos et itse usko muutoksen mahdollisuuteen, miten voit auttaa sen toteutumisessa? Muihin hyviin ominaisuuksiin kuuluvat myös hyvät vuorovaikutustaidot, aito kiinnostus ja ennakkoluulottomuus ihmisiä kohtaan sekä tietysti se halu auttaa, listaa toisen vuoden sosionomiopiskelija Katariina Borgenström ja jatkaa:

- Tärkeää on myös miettiä, onko itsellään riittävät voimavarat toisinaan henkisesti raskaaseen työhön. Tähän auttaa oman itsensä tunteminen ja omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan huolehtiminen. Lopuksi vielä yksi lemppariominaisuuksistani ihmisissä: lempeys. Lempeys suojelee tuomitsevuudelta, se osoittaa myötätuntoa ja on tärkeää sekä asiakasta että itseäsi kohtaan. 

LOVE <3 CARE

Samalla luokalla Katariinan kanssa ovat myös Annika ja Bahar. Annika kertoo hakeneensa sosionomikoulutukseen LAMKiin kaksi vuotta sitten, koska halusi tehdä ammatikseen ihmisläheistä työtä.

- Ihmisten auttaminen on minulle kuin kutsumus ja haluan jakaa hyvää mieltä ympärilläni oleville ihmisille, rohkaista heitä ja saada heidät tuntemaan olonsa hyväksi juuri sellaisina kuin he ovat. Olen luonteeltani todella positiivinen ja pystyn antamaan tukea sitä tarvitseville ja toimia valon näyttäjänä sekä auttaa heitä ratkaisemaan ongelmiaan. Sosionomin työ on monipuolista: asiakkaana ovat lapset, aikuiset, vanhukset sekä työkentät ja -tehtävät ovat monipuolisia. Sosionomin työllistyminen on melko varmaa ja työpaikkoja löytyy, kertoo Annika Nurminen.

Bahar haki sosionomitutkintoon, koska kokee kyseisen alan omakseen ja on vahvimmillaan sosiaalialalla – sosionomiopiskelija kuvaileekin alan olevan tavallaan osa naisen luonnetta.

- Sosiaalialan työpaikkoja kunnissa ovat esimerkiksi sosiaalivirastot, päiväkodit ja erityispäiväkodit, lasten ja nuorisokodit, koulut, kotipalvelut, vanhainkodit, vammaishuollon työ- ja asumisyksiköt, perheneuvolat, A-klinikat ja nuorisoasemat. Aito kiinnostus ihmisten hyvinvointia kohtaan on se, millaiseksi näen sosionomin. Sinä olet ihmisten toivo tällä alalla, kiteyttää Bahar Moradi

 

Mikä sosionomiopinnoissa on parasta ja miten opinnot valmistavat työelämään?

Katariina tiivistää sosionomiopintojen tärkeyden oppimiseen ja kehittymiseen, mutta sen lisäksi ihmiset eli muut opiskelijat ja opettajat ovat merkittävässä osassa. Työskentelytavat ja -menetelmät ovat monipuolisia sekä lukuisat työharjoittelut etenkin sosiaalialalla auttavat verkostoitumaan työelämässä.

- Meillä on yksilö, pari- sekä ryhmätöitä, projekteja työelämän edustajien kanssa, tutustumiskäyntejä, asiantuntijavierailuja sekä tutustumista oikeasti tuoreisiin menetelmiin alalla, kuten teknologian käyttö esimerkiksi varhaiskasvatuksessa. Sosionomin opintoihin kuuluu mm. varhais- ja nuorisokasvatusta, ohjausosaamista, opiskelua ihmisen kasvuympäristöistä ja kehityksestä sekä yksilöstä yhteiskunnassa. Opiskelemme lisäksi asiakastyön perusteita ja dokumentointia. Syksyllä meillä on ensimmäinen harjoittelu ja lisäksi opinnot mielenterveys-, päihde- ja lastensuojelutyöstä.  On hyvä, että saamme kontaktia työelämän tahoihin jo opiskelujen aikana niin harjoittelujen kuin esimerkiksi projektienkin muodossa. Näin saa arvokasta tietoa ja taitoa työelämää ajatellen, pohtii Katariina.

Bahar on samaa mieltä koulutuksen monipuolisuudesta:

- Opinnot suunnitellaan itselleen sopivaksi ja opettajat ovat jatkuvasti tukenasi. Koulutus on ajan tasalla ja pääsemme oppimaan kaikkea uutta. Meillä on 3 kymmenen viikon harjoittelujaksoa, jossa saa kosketuksen työelämään – monelle aukeaa myös työpaikkoja harjoitteluiden kautta. Verkostoituminen on helppoa. 

Annika kokee tärkeäksi jalkautumisen työelämään eli pääsee käsiksi siihen, mitä sosionomin työ todellisuudessa on. LAMKissa projektityöskentely on saanut paljon positiivista palautetta ja niin kertovat myös sosionomiopiskelijat.

- Projekteissa saa päästää oman luovuutensa irti ja todella nähdä työnsä vaikutuksen sekä pääsee myös katsomaan asioita toisten alojen kannalta, joka taas lisää mielenkiintoa – projektien aikana olen oppinut eniten. Parasta on myös monipuoliset työtavat oppitunneilla ja meidän opiskelijoiden osallistaminen tuntien suunnitteluun sekä toteutukseen.

Kenelle suosittelette LAMKin sosionomikoulutusta?

  • Kaikille, jotka haluavat opiskella monipuolisesti ja ovat myös valmiita siihen – opiskelu ei ole vain tunneilla istumista. Kehun myös meidän ihania opettajia, jotka ovat innostavia, symppiksiä ja asiansa osaavia. Lisäksi uusi kampus tulee olemaan mahtava – ja hei, Lahti on ihana!
  • Suosittelisin hakeutumaan LAMKiin sosionomikoulutukseen, jos haluaa toimivaan, lämpimään ja tiiviiseen kouluyhteisöön mukaan. Sosionomiopinnot ovat myös laajat ja lisäksi työelämään jalkautuminen avaa opiskelijalle ovia eri sosiaalialan kentille. Kun työtä pääsee tekemään aidosti, hahmottuu paremmin se opiskelijan oma juttu tällä alalla.

Sinä voisit olla yksi meistä!

Esittelyvideo sosionomikoulutuksesta osoittautui tälle kolmikolle opettavaiseksi ja oivaksi tilaisuudeksi kertoa LAMKin sosionomitutkinnosta ja avata sosionomin työtehtäviä sekä arvoja.

- Meillä oli hieno visio ja lähtökohdat lähteä tekemään videota sosionomikoulutukselle. Olemmehan itse ylpeitä ja innostuneita tulevia sosionomeja sekä tyytyväisiä siihen, millaisessa koulussa opiskelemme, iloitsee Annika ja kiteyttää vielä loppuun, millainen on hyvä sosionomi:

- Ihmisten hyvinvointiin on aina tärkeää panostaa. Kun pääsee panostamaan ihmisten hyvinvointiin, on sillä merkitystä myös yhteiskunnan hyvinvointiin. Hyvä sosionomi on jo silloin, kun viihtyy ihmisten parissa ja omaa aidon halun auttaa ihmisiä. Asiakkaan aito kohtaaminen on tärkeä avain silloin, kun halutaan vastata hänen tarpeisiinsa parhaan mukaan. Positiivisuudesta ja kärsivällisyydestä on varmasti paljon etua asiakkaalle ja sosionomille itselleen.

 

Opiskele sosiaalialan monipuoliseksi asiantuntijaksi

Tutustu sosiaali- ja terveysalan koulutustarjontaan!