”Löytyi hyvä match”

Kuva
Laura Asikainen ja Henni Paronen
Kuva: Laura Asikainen ja Henni Paronen
Oman ammatillisen osaamisen syventäminen oli yksi oleellisimmista kriteereistä, miksi sosionomit Henni Paronen ja Laura Asikainen päätyivät opiskelemaan Lahden ammattikorkeakouluun sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkintoa ”lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen”. Naiset valmistuivat jouluna 2018 ja käteen jäi tutkinnon lisäksi muutakin arvokasta – nimittäin elinikäinen ystävä.

Lastensuojelun arviointi- ja kriisiyksikössä sosionomiohjaajana työskentelevälle Henni Paroselle LAMK oli jo entuudestaan tuttu, sillä nainen valmistui Lahden ammattikorkeakoulusta sosionomiksi 2013 ja on sen lisäksi suorittanut työn ohessa perhe- ja mielenterveystyön täydennyskoulutuksen. 

”Päädyin hakemaan, koska halusin saada ammatillisesti jotain lisää. Pitkään mietin, haenko johtamisen YAMK-tutkintoon, ja hainkin molempiin, mutta päädyin laittamaan lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen ykköseksi. LAMKissa on kuitenkin se etu, että pystyy valitsemaan opintoja myös oman tutkintonsa ulkopuolelta”, Henni kertoo.

Laura Asikaisen polku samaan YAMK-tutkintoon oli hieman erilainen: Laura opiskeli ensin avoimessa AMK:ssa 15 opintopistettä, jonka jälkeen siirtyi tammikuussa 2018 tutkinto-opiskelijoihin samaan ryhmään Hennin kanssa. Laura työskentelee tällä hetkellä varhaiskasvatuksen opettajana ja piti myös tämän vuoksi lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä mielenkiintoisimpana jatko-opiskelumahdollisuutena.

Moniammatillista yhteistyötä rakentamassa

Lahtelaisten sosionomien Lauran ja Hennin samanlaiset elämäntilanteet vauhdittivat ystävyyttä: kummallakin oli aloittaessaan pienet lapset kotona sekä molemmat suorittivat YAMK-opintoja hoito- ja opintovapaalla. Naiset päättivät opintojen aikana hyväksi todetun yhteistyön jälkeen tehdä myös opinnäytetyön yhdessä, joka myötäili molempien mielenkiinnon kohdetta eli moniammatillisuuden kehittämistä. Opinnäytetyö koostui siis kehittämisehdotuksista Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän lapsiperhepalveluiden asiakasohjauksen ja perheneuvolan väliseen yhteistyöhön.

”Meillä ei opintojen alussa ollut mitään hajua, mistä tekisimme opinnäytetyön. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa alettiin kehittää maakuntatasolla Lahdessa ja siellä oli sitten erilaisia hankkeita, joihin toivottiin opiskelijoita mukaan. Halusimme kehittää moniammatillista yhteistyötä ja siitä lähti opinnäytetyön suunnittelu.”

LAMKin tuoreet alumnit suosittelevatkin, että opinnäytetyö kannattaa tehdä yhdessä esimerkiksi luokkakaverin kanssa: ”Kun tekee jonkun kanssa, niin ei tarvitse yksin reflektoida kirjoittamaansa, vaan voi toisen kanssa keskustella. Itse tulee nopeasti sokeaksi omalle tekstille ja siinä on toinen hyvänä apuna.”

Lauran ja Hennin opinnäytetyöhön liittyen kehittämisehdotusten pohjalta visualisoitiin kaksi julistetta, jotka jaettiin perheneuvolaan ja asiakasohjaukseen työntekijöille – julisteet toimivat päivittäin muistutuksena työntekijöille moniammatillisen työn tärkeydestä. Moniammatillisuus on opinnäytetyön lisäksi jäänyt erityisesti Hennille mieleenpainuvimmaksi muistoksi opiskeluista:

”Luokkamme koostui eri alojen ammattilaisista, joka mahdollisti hedelmällistä keskustelua. Meitä oli varhaiskasvatuksen puolelta, lastensuojelusta, vammaispuolelta ja maahanmuutosta sekä neuvolasta. Ne yhdessä käydyt keskustelut avasivat eri tavalla silmiä ja opinnot olivat ajankohtaiset sekä valtakunnallisen keskustelun mukaiset. Itsekin ymmärsin opintojen ansiosta paremmin, mihin isompaan kokonaisuuteen sosiaalialan verkostossa oma työni sijoittuu” Henni pohtii, jota Laura vielä täydentää: ”oikeastaan kaikissa tehtävissä oli se oman työn näkökulma.”

Laura ja Henni pitivät LAMKin YAMK-opiskeluissa erityisesti siitä, että laajat tehtävät sai sitoa esimerkiksi omaan työhön tai tehdä täysin omaan alaan liittyvien kiinnostuksen kohteiden mukaan: ”Se oli vastuu ja vapaus siinä, että pystyi hyvin pitkälti valitsemaan itse, miten toteutat tehtävät. Tehtävät antoivat oppia myös soveltaa teoriaa käytäntöön.”

”YAMK-tutkinto on kosketuksissa työelämään tukien ammatillista osaamista ja uralla etenemistä”

Sosionomikaksikko painottaa LAMKin hyviä työelämäyhteyksiä ja sitä, että valtakunnallinen keskustelu on kulkenut opinnoissa mukana.

”Olen varmaan jonkinlainen LAMK-konkari, kun olen täällä jo kolmatta kertaa. Olen pitänyt LAMKia hyvänä ammattikorkeakouluna sekä täällä on ihanat ja pätevät opettajat, jotka aidosti kohtaavat opiskelijat antaen tilaa keskustelulle. Nimenomaan keskustelu oli YAMK-tutkinnon parasta antia, sillä siinä ilmenee paljon uusia ajatuksia ja voidaan jakaa mielipiteitä sekä oppii näkemään asioita eri tavalla ja toisen näkökulmasta”, Henni kiteyttää.

Laura painottaa myös moniäänistä keskustelua ja samalla luokalla esimiesasemassa olevien henkilöiden myötä keskusteluista sai huimasti uusia näkemyksiä. Laura kokee saaneensa YAMK-tutkinnosta omaan työhönsä kehittävämpää otetta ja muutos on tapahtunut tietotaidon karttumisen lisäksi myös päivittäisessä ajattelussa; hän nimittäin perehtyi opintojen aika erityisesti päiväkotikiusaamiseen sekä lasten yksinäisyyteen ja nämä asiat varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevä Laura huomioi tutkinnon jälkeen konkreettisemmin.

”Suosittelen YAMK-tutkintoa kaikille, ketkä haluavat kehittää ja haastaa omaa osaamistaan. Itse esimerkiksi huomasin hoitovapaalla sauman opiskella lisää. Haluan tulevaisuudessa tämän tutkinnon myös näkyvän eli tehdä sitä vastaavaa työtä – en tiedä vielä mitä se on varhaiskasvatuksen alalla, mutta se jää nähtäväksi!”

Myös Henni suosittelee YAMK-opintoja kaikille, keillä on jo hieman työkokemusta alla ja ketkä haluavat syventää omaa ammatillista osaamistaan:

”Opinnoissa pystyy soveltamaan teoriaa ja tietoa omaan työhön sekä käytännön tekemiseen. Hakijoille antaisin vinkiksi, että kannattaa tutustua eri tutkintoihin, sillä sosiaalialan sisälläkin on paljon erilaisia vaihtoehtoja, mitä pystyy valitsemaan – täydentävien opintojen avulla on kuitenkin mahdollista valita opintojaksoja oman koulutuksen ulkopuoleltakin eri aloilta. Pystyy siis rakentamaan aika mielenkiintoisia ja omannäköisiä kokonaisuuksia. Tutkinnon myötä olen myös ymmärtänyt, ettei tulevaisuuden työpaikan välttämättä tarvitse olla vastaavanlaisessa nykyisessä työssä, vaan jossain muualla sosiaalialan kentällä, joka on todella laaja.”

Löytyi hyvä match.

Naiset pohtivat jatko-opintoja, sillä YAMK-tutkinnon myötä ns. tiedon jano vain lisääntyi; toistaiseksi Henni ja Laura haluavat kuitenkin hyödyntää tähän asti opittua työssään ja aika näyttää, mikä olisi oma mahdollinen uusi urapolku tulevaisuudessa.

”Opinnot haastoivat sen verran, että opiskelijana joutui välillä ylittämään itseään. Lauran kanssa on pohdittu, pitäisikö seuraavaksi lähteä lukemaan tohtoriksi”, vitsailee Henni ja Laura vielä jatkaa:

”Mutta sitä ei voisi tehdä yhdessä, kun taas näitä opintoja teimme todella paljon yhdessä. Tutustuttiin tammikuussa 2018 ja kaikki mahdolliset tehtävät tehtiin yhdessä. Löytyi hyvä match.”

Katso Lauran ja Hennin haastattelu: 

Tutustu myös Hennin ja Lauran opinnäytetyöhön sekä moniammatillisen yhteistyön julkaisuihin:

Sosionomi (ylempi AMK), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen

Koulutuksen keskiössä on lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, sekä matalan kynnyksen että vaativan ja erityistason palveluihin liittyvät sisällölliset kysymykset, kuten lasten ja nuorten osallisuus, varhainen tukeminen ja syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy.