Kiihdytysohjelmasta tukea opiskelijayrittäjyyteen: Henri Uotila - videontuotantoa ja liiketalouden opintoja

Kuva
Henri Uotila
Tänä keväänä järjestetty Lahden ammattikorkeakoulun kiihdytysohjelma tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden kehittää omaa yrittäjyysosaamistaan, sekä saada tukea ja neuvoja yrittäjyyden aloittamiseen ja jo olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen. Opiskelijoille suunnatun kiihdytysohjelman toteuttamiseen osallistui yhteensä parikymmentä kokenutta yrittäjää ja asiantuntijaa, mikä mahdollisti osallistujien keskinäisen verkostoitumisen sekä tiedon ja kokemusten jakamisen. Kiihdytysohjelma toteutettiin viiden iltapäivän kokonaisuutena, joissa käytiin läpi yrityksen perustamiseen, alkavan yrityksen rahoitukseen, immateriaali- ja sopimusasioihin, myyntiin ja markkinointiin sekä yrityksen hallintoon ja talouteen liittyviä teemoja. Yksi kevään kiihdytysohjelmaan osallistuneista on liiketalouden opiskelija ja omasta harrastuksestaan liiketoiminnan rakentanut toiminimiyrittäjä, Henri Uotila.

Uotilan, 21, kipinä videoiden tekemiseen syntyi jo lukioaikoina, ja myös asepalveluksensa hän suoritti Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan mediatehtävissä. Varsinaisen toiminimen Uotila perusti lopulta helmikuussa 2018, vain puoli vuotta opintojen aloittamisen jälkeen. Oman toiminimen perustaminen tuntuikin luonnolliselta ja järkevältä ratkaisulta, sillä toimeksiantoja alkoi tulla lisääntyvällä tahdilla ja yrittäjämäisen asenteen ja ahkeran työnteon merkityksen Uotila oli oppinut jo lapsuudessaan perheensä maatilalla varttuessa: ”Usko omaan tekemiseen on aina ollut vahva, ja yrittäjämäisen tavan tehdä töitä olen oppinut kotoa. Kotiväki ja erityisesti yrittäjänä 40 vuoden ajan toiminut isäni ovat tukeneet minua yrittäjyyden polulla”, kertoo Henri.  

Korkeakouluopintojen ja yrittäjyyden yhdistäminen

Päämäärätietoinen Henri on todistanut sen, että yrittäjyyden ja korkeakouluopintojen yhdistäminen on mahdollista. Vaikka videoiden tekeminen pitääkin nuoren miehen kiireisenä, ovat Henrin opinnot edistyneet kiitettävää vauhtia. Hän työstää parhaillaan opinnäytetyötään ja valmistuminen on aivan kulman takana, vaikka opintoja on takana vasta kaksi vuotta. Uotilan mielestä oma-aloitteisuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä opintojen ja yrittäjyyden yhdistämisessä, mutta myös korkeakoulun joustavuus sekä opiskelijayrittäjyyden tukemisen käytänteet ovat merkittävässä roolissa. ”LAMKissa opinnot voi toteuttaa joustavasti, kunhan asioista sopii opettajien kanssa. Opintojen joustavuus on antanut minulle mahdollisuuden keskittyä myös yrittämiseen”, kuvailee Henri, ja jatkaa:

”Olen tyytyväinen siihen, että nyt LAMKissa tuetaan opiskelijayrittäjyyttä entistä paremmin. Esimerkiksi kevään kiihdytysohjelmaan osallistuminen avasi konkreettisesti ja tiiviisti yrittäjyyden tärkeimpiä osa-alueita. Jokaiseen kiihdytysohjelman iltapäivään oli mukava tulla, kun aiheet olivat mielenkiintoisia ja tunnelma ohjelmassa välitön.” Uotila korostaa myös sitä, että opiskelijayrittäjän näkökulmasta on ollut tärkeää, että kiihdytysohjelma on ollut mahdollista sisällyttää opintoihin siitä kerrytettävien opintopisteiden kautta.

Opiskelijalle, joka ei tiedä yrittäjyydestä paljoa, hyödyllisintä kiihdytysohjelmassa on tutustua niihin ihmisiin, jotka tietävät yrittäjyydestä, ja joilta tietää saavansa apua.

Mitä kiihdytysohjelma tarjosi opiskelijayrittäjälle?

Oman liiketoiminnan ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen lisäksi kiihdytysohjelmaan osallistuminen tarjosi Uotilalle mahdollisuuden tutustua yrittäjiin ja heidän kokemuksiinsa. Uotilan mielestä kiihdytysohjelman parasta antia olikin juuri se, että jaettu tieto ei perustunut kirjateoriaan vaan yrittäjien omiin kokemuksiin ja rehellisiin tarinoihin. ”Se mitä arvostan erityisesti, on se, että kiihdytysohjelmassa vierailleet yrittäjät kertoivat rehellisesti myös siitä, mikä yritystoiminnassa ei ole mennyt aivan nappiin. Tällaiset tarinat ovat paitsi mielenkiintoisia, myös erittäin opettavaisia nuoren yrittäjän näkökulmasta”, havainnoi Henri. Lisäksi kiihdytysohjelma tarjosi mahdollisuuden uusien asiakaskontaktien luomiseen ja käyntikorttien vaihtamiseen.

Nuorena yrittäjäksi ryhtynyt Uotila toivoo, että muutkin yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat uskaltaisivat uskoa omaan tekemiseen, sekä hyödyntää LAMKin yrityskiihdyttämön tarjoamia palveluita: "Opiskelijalle, joka ei tiedä yrittäjyydestä paljoa, hyödyllisintä kiihdytysohjelmassa on tutustua niihin ihmisiin, jotka tietävät yrittäjyydestä, ja joilta tietää saavansa apua”, sanoo Henri.

Tulevaisuuden näkymät

Tällä hetkellä videoiden tuottamisen ohella Henri viimeistelee työharjoitteluaan sekä opinnäytetyötään - valmistuminen olisikin mahdollista jo ensi syksyn aikana. Opintojen jälkeen hänen on tarkoitus jatkaa yrittäjänä videoiden tuottamisen parissa, ja hän mainitseekin, että tulevaisuudessa olisi hienoa työllistää oman yrityksen kautta myös muita. Lisäksi Henrillä on mielessään uusia palvelumahdollisuuksia nykyisen liiketoimintansa kehittämiseksi.

Kiihdytysohjelman innostamana Henri on alkanut pohtimaan myös yritysmuodon vaihtamista. Lähitulevaisuudessa edessä onkin todennäköisesti toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi, johon kiihdytysohjelma tarjosi tukea: ”Kiihdytysohjelmassa vieraillut asiantuntija kertoi yritysmuodon vaihtamiseen liittyvistä tekijöistä erittäin konkreettisesti ja selkeästi, ja nyt olisikin tarkoituksena käydä juttelemassa asiasta lisää hänen kanssaan”, kertoo Henri. Tulevaisuus näyttääkin nuoren yrittäjän silmin valoisalta ja hän on tyytyväinen kiihdyttämöstä saamaansa tukeen: ”Luotan siihen, että kyllä asioita tapahtuu, kun vaan on kova yrittämään. Suosittelen jokaista yrittäjyydestä kiinnostunutta opiskelijaa hyödyntämään rohkeasti LAMKin kiihdyttämön palveluita.”

Tutustu lisää Henri Uotilan tarjoamiin palveluihin: www.henriuotila.fi

Teksti ja kuva: Krista Tuomi

Onko Sinulla liiketoimintaidea, tai tarvitsetko tukea olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen?

LAMKin yrityskiihdyttämö tarjoaa ilmaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Tule käymään NiemiCampuksen (Mukkulankatu 19) startup-tilassa A126, tai ota yhteyttä kiihdyttämöpäällikkö Martti Mäkimattilaan sähköpostitse/puhelimitse. 

Martti Mäkimattila

martti [dot] makimattilaatlamk [dot] fi | 040-7388177